Unit 6 - Fact and Fiction

 0    143 schede    HuskyyyPl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
w porze największej oglądalności
inizia ad imparare
at peak viewing time
transmitować, nadawać na żywo
inizia ad imparare
broadcast live
talk show
inizia ad imparare
chat show
program dokumentalny
inizia ad imparare
documentary
teleturniej
inizia ad imparare
game show
śledzić aktualne wydarzenia
inizia ad imparare
keep up with the latest events
liczna publiczność
inizia ad imparare
large audience
emitowany od dawna
inizia ad imparare
long-running
loteria
inizia ad imparare
lottery show
program publicystyczny
inizia ad imparare
magazine programme
w ramach usługi pozwalającej na oglądanie wyemitowanych programów telewizyjnych w późniejszym terminie za pomocą internetu
inizia ad imparare
on catch-up TV
płatna reklama partii politycznej
inizia ad imparare
party political broadcast
serial komediowy
inizia ad imparare
sitcom
serial telewizyjny
inizia ad imparare
TV series
głosować na coś
inizia ad imparare
vote on something
wciągający, uzależniający
inizia ad imparare
addictive
edukacyjny
inizia ad imparare
educational
rozrywkowy, zabawny
inizia ad imparare
entertaining
pamiętny, zapadający w pamięć
inizia ad imparare
memorable
poruszający
inizia ad imparare
moving
dający do myślenia
inizia ad imparare
thought-provoking
komentator
inizia ad imparare
commentator
uczestnik, zawodnik
inizia ad imparare
contestant
meteorolog, pogodynka
inizia ad imparare
forecaster
gospodarz programu, prowadzący
inizia ad imparare
host
juror
inizia ad imparare
judge
prezenter wiadomości
inizia ad imparare
newsreader
ekspert
inizia ad imparare
pundit
lektor, aktor głosowy
inizia ad imparare
voice-over artist
stronniczy
inizia ad imparare
biased
natychmiastowy
inizia ad imparare
immediate
bezstronny
inizia ad imparare
impartial
neutralny
inizia ad imparare
neutral
obiektywny
inizia ad imparare
objective
tendencyjny
inizia ad imparare
prejudiced
wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
uzależniony od czegoś
inizia ad imparare
addicted to something
zły na coś
inizia ad imparare
angry with something
świadomy czegoś
inizia ad imparare
aware of something
przychylnie nastawiony do czegoś
inizia ad imparare
biased towards something
zatroskany o coś, zmartwiony czymś
inizia ad imparare
concerned about something
ciekawy czegoś
inizia ad imparare
curious about something
rozczarowany czymś
inizia ad imparare
disappointed with something
świetny w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
excellent at something
znudzony czymś
inizia ad imparare
fed up with something
pełen czegoś
inizia ad imparare
full of something
zainteresowany czymś
inizia ad imparare
interested in something
odpowiedzialny za coś
inizia ad imparare
responsible for something
naginać prawdę
inizia ad imparare
bend the truth
sprzyjać jakiejś opcji politycznej
inizia ad imparare
have a political bias
przedstawić coś w dobrym świetle
inizia ad imparare
paint something in a good light
przedstawiać wiadomości w pewien sposób
inizia ad imparare
present the news in a certain way
cytować statystyki
inizia ad imparare
quote statistics
wspierać pogląd
inizia ad imparare
support a view
mówić kłamstwa
inizia ad imparare
tell lies
ruch, działanie
inizia ad imparare
action
podziwiać
inizia ad imparare
admire
krytyk sztuki
inizia ad imparare
art critic
balet
inizia ad imparare
ballet
pędzel
inizia ad imparare
brush
płótno malarskie
inizia ad imparare
canvas
glina
surowiec
inizia ad imparare
clay
współczesny
inizia ad imparare
contemporary
kostiumy
inizia ad imparare
costumes
tworzyć
inizia ad imparare
create
sztuki piękne
inizia ad imparare
fine art
gest
inizia ad imparare
gesture
utalentowany
inizia ad imparare
gifted
happening
inizia ad imparare
happening
arcydzieło
inizia ad imparare
masterpiece
malarz
inizia ad imparare
painter
obraz
inizia ad imparare
painting
sztuka performance'u
inizia ad imparare
performance art
artysta, wykonawca
inizia ad imparare
performer
występ, spektakl
inizia ad imparare
performance
fotografia
inizia ad imparare
photography
dowcip, wybryk
inizia ad imparare
prank
rzeźbiarz
inizia ad imparare
sculptor
rzeźba
inizia ad imparare
sculpture
autoportret
inizia ad imparare
self-portrait
widowisko, spektakl
inizia ad imparare
spectacle
wystawiać
na scenie
inizia ad imparare
stage
statua, posąg
inizia ad imparare
statue
martwa natura
inizia ad imparare
still life
kamień
inizia ad imparare
stone
teatr
inizia ad imparare
theatre
zwracać się ku czemuś
inizia ad imparare
turn to something
pokaz wideo
inizia ad imparare
video projection
akwarele
inizia ad imparare
watercolors
drewno
inizia ad imparare
wood
zdolność, umiejętność
inizia ad imparare
ability
działanie, zajęcie
inizia ad imparare
activity
dzieło, kreacja
inizia ad imparare
work, creation
przyjemność, radość
inizia ad imparare
enjoyment
rozrywka
inizia ad imparare
entertainment
wyrażenie, ekspresja
inizia ad imparare
expression
niepowodzenie, porażka
inizia ad imparare
failure
życzliwość
inizia ad imparare
friendliness
członkostwo
inizia ad imparare
membership
ruch
inizia ad imparare
movement
oryginalność
inizia ad imparare
originality
przyjemność
inizia ad imparare
pleasure
preferencja
inizia ad imparare
preference
rzeczywistość
inizia ad imparare
reality
relacja
inizia ad imparare
relation
związek, relacja
inizia ad imparare
relationship
cisza
inizia ad imparare
silence
sponsorowanie, patronat
inizia ad imparare
sponsorship
słaba strona, słabość
inizia ad imparare
weakness
gra aktorska
inizia ad imparare
acting
zabawny, śmieszny
inizia ad imparare
amusing
być opartym na powieści
inizia ad imparare
be based on the novel
wyreżyserowany przez
inizia ad imparare
directed by
mieć miejsce, rozgrywać się w
inizia ad imparare
be set in
nudny
inizia ad imparare
dull
wciągający, zajmujący
inizia ad imparare
engaging
wciągający
inizia ad imparare
involving
główni bohaterowie
inizia ad imparare
main characters
monotonny
inizia ad imparare
monotonous
fenomenalny
inizia ad imparare
phenomenal
rekomendacja, polecenie
inizia ad imparare
recommendation
recenzja
inizia ad imparare
review
ścieżka dźwiękowa
inizia ad imparare
soundtrack
grać główną rolę w filmie
inizia ad imparare
star
fabuła
inizia ad imparare
storyline
nieciekawy
inizia ad imparare
uninteresting
warty obejrzenia
inizia ad imparare
worth seeing
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
wiadomość z ostatniej chwili
inizia ad imparare
breaking news
historyjka obrazkowa
inizia ad imparare
cartoon strip
kanał
inizia ad imparare
channel
dezorientować, mylić, gmatwać
inizia ad imparare
confuse
artysta estradowy
inizia ad imparare
entertainer
fakty i fikcja
inizia ad imparare
fact and fiction
rozbawiać kogoś
inizia ad imparare
give somebody a laugh
ziarnko
inizia ad imparare
grain
trwały, niezatarty
inizia ad imparare
lasting
film, którzy trzeba koniecznie obejrzeć
inizia ad imparare
must-see
wydanie internetowe
inizia ad imparare
online edition
telewizja satelitarna
inizia ad imparare
satellite TV
przetrwanie
inizia ad imparare
survival
źródło
inizia ad imparare
source
różnorodność
inizia ad imparare
variety

Devi essere accedere per pubblicare un commento.