Unit 5 - Karol - Grammar

 0    19 schede    karixmapping
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I was wearing a leather jacket.
inizia ad imparare
Nosiłem skórzaną kurtkę.
Użyj was oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
He was eating
inizia ad imparare
On jadł.
Użyj was oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
We were watching a laser show.
inizia ad imparare
My oglądaliśmy pokaz laserowy.
Użyj were oraz czasownika z końcówką -ing, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co się działo w pewnym momencie w przeszłości.
I was not wearing a leather jacket.
inizia ad imparare
Nie nosiłem skórzanej kurtki.
Użyj wasn't (=was not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
He wasn't eating.
inizia ad imparare
On nie jadł.
Użyj wasn't (=was not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
We weren't watching a laser show
inizia ad imparare
My nie oglądaliśmy pokazu laserowego
Użyj weren't (=were not) oraz czasownika z końcóką - ing, kiedy chcesz zaprzeczyć, że coś się działo w pewnym momencie w przeszłości.
Was I wearing a leather jacket?
inizia ad imparare
Czy nosiłem skórzaną kurtkę?
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Was he eating?
inizia ad imparare
Czy on jadł
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Were they watching a laser show?
inizia ad imparare
Czy oglądali pokaz laserowy?
Zmień kolejność wyrazów, kiedy chcesz zadać pytanie: He was eating... - Was he eating...?
Yes, I was. / No, I wasn't
inizia ad imparare
Tak byłem. / Nie, nie byłem
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Yes, he was. / No, he wasn't
inizia ad imparare
Tak był. / Nie, nie był
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Yes, they were. / No, they weren't
inizia ad imparare
Tak były. / Nie, nie były one
Użyj was/wasn't lub were/weren't, kiedy chcesz udzielić krótkiej odpowiedzi.
Where were you going?
inizia ad imparare
Gdzie się wybierałeś?
Zacznij pytanie od Where lub When, kiedy chcesz zapytać, gdzie lub kiedy coś działo się w pewnym momencie w przeszłości.
When was she getting home?
inizia ad imparare
Kiedy wracała do domu?
Zacznij pytanie od Where lub When, kiedy chcesz zapytać, gdzie lub kiedy coś działo się w pewnym momencie w przeszłości.
She was eating
inizia ad imparare
Ona jadła
It was eating
inizia ad imparare
Ono jadło
We were eating
inizia ad imparare
My jedliśmy
They were eating
inizia ad imparare
Oni jedli
You were eating
inizia ad imparare
Ty jadłeś. / Wy jedlicie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.