unit 4 Focus 5

 0    114 schede    michaldawidbali
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być zawalonym
inizia ad imparare
be snowed under
dostać się na rynek pracy
inizia ad imparare
break into the job market
odświeżyć swoje umiejętności
inizia ad imparare
brush up on one s skill
przynoszący efekt odwrotny do zamierzonego
inizia ad imparare
counterproductive
pokryć wydatki
inizia ad imparare
cover expenses
poświęcenie
inizia ad imparare
dedication
odbyć krótkoterminowo praktykę
inizia ad imparare
do a short-term placement
odbyć nieodpłatny staż
inizia ad imparare
do an unpaid internship
zatrudnić
inizia ad imparare
employ
pracodawca
inizia ad imparare
an employer
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
pierwsza praca
inizia ad imparare
entry level job
pomyśleć sobie
inizia ad imparare
figure
uzyskasz doświadczenia
inizia ad imparare
gain experience
uzyskać zachętę finansową
inizia ad imparare
get financial incentive
otrzymać emeryturę
inizia ad imparare
get a pension
dostać podwyżkę
inizia ad imparare
to get a raise / rise
wejść na pierwszy szczebel drabiny kariery zawodowej
inizia ad imparare
get on the first rung of the ladder
ustawić się dobrze dobrze zacząć
inizia ad imparare
get ones foot in the door
uzyskać dodatkowe korzyści
inizia ad imparare
get the perks
mieć odwagę by zrobić
inizia ad imparare
have the guts to do something
z miejsca zacząć odnosić sukcesy
inizia ad imparare
hit the ground running
stażysta
inizia ad imparare
intern
odbywać staż
inizia ad imparare
intern
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
interview
niedostępny
inizia ad imparare
Irreplaceable
z impetem rozpocząć karierę zawodową
inizia ad imparare
jumpstart one career
mieć oko na kogoś
inizia ad imparare
keep tabs on somebody something
dostać pracę
inizia ad imparare
land job
najgorszy moment kryzys dno
inizia ad imparare
low point
zrobić fortunę
inizia ad imparare
to make a mint
ponieść stratę
inizia ad imparare
make a loss
osiągnąć zysk
inizia ad imparare
make a profit
związać koniec z końcem
inizia ad imparare
make ends meet
osiągnąć swój cel
inizia ad imparare
make ones Target
sprawić że jest się niezastąpionym
inizia ad imparare
make oneself indispensable
zrekompensować coś
inizia ad imparare
make up for something
zmaterializować się
inizia ad imparare
materialise
zadanie nie wymagające kwalifikacji
inizia ad imparare
menial task
płaca minimalna
inizia ad imparare
minimum wage
firma międzynarodowa
inizia ad imparare
multinational
zaproponować komuś pełen etat
inizia ad imparare
offer someone a full-time job
rozkazywać komuś
inizia ad imparare
order somebody around
umowa na czas nieokreślony
inizia ad imparare
pernament concract
nie ustawać w wysiłkach
inizia ad imparare
Press On
wytrwać w czymś
inizia ad imparare
persevere in something
robić dobrą minę do złej gry
inizia ad imparare
put on a brave face
możliwy do zastąpienia
inizia ad imparare
replaceable
zniweczyć swoje szanse
inizia ad imparare
Scupper/damage ones chance
harować
inizia ad imparare
slave away
stanąć w czyjejś obronie
inizia ad imparare
stand up for oneself somebody
młoda firma
inizia ad imparare
start up
zatrudnić kogoś
inizia ad imparare
take somebody on
Pracować za marne grosze
inizia ad imparare
Work for peanuts
pracować za darmo
inizia ad imparare
work for nothing
pracować na zlecenie
inizia ad imparare
work on commission
pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
work overtime
udany początek czegoś
inizia ad imparare
a flying start something
wynosić 200 £
inizia ad imparare
amount to 200
asortyment
inizia ad imparare
assortment
sprowadzić i zatrudnić kogoś
inizia ad imparare
bring sb in
budować markę firmy bazę klienta
inizia ad imparare
build a business a customer base
kwalifikacja kompetencje
inizia ad imparare
competence
kompetentny
inizia ad imparare
competent
rywalizacja konkurencja
inizia ad imparare
competition
ciekawość
inizia ad imparare
curiosity
zaciekawiony
inizia ad imparare
curious
chętny do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
Eager to do sth
wyłaniać się
inizia ad imparare
emerge
przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
Enterprise
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
świadczący o przedsiębiorczości
inizia ad imparare
entrepreneurship
dopasować się do czegoś
inizia ad imparare
fit in with something
wahania w przychodach
inizia ad imparare
fluctuations in revenues
kierować się intuicją głosem serca swoimi marzeniami
inizia ad imparare
follow one's gut instinct /one's hurt/ ones dream
Założyc organizację charytatywną firmę przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
found a charity/ a biznes/ a company
świeżo po studiach
inizia ad imparare
first out of University
finansowanie
inizia ad imparare
funding
uzyskać informację zwrotną uznanie wgląd coś
inizia ad imparare
get feedback recognition insight into something
zebrać opinię
inizia ad imparare
gather opinion
doskonale się z kimś rozumieć
inizia ad imparare
have a great rapport with somebody
Hiper konkurencyjny
inizia ad imparare
Hyper competitive
hiper konkurencyjność
inizia ad imparare
hyper competitiveness
porady prawne
inizia ad imparare
legal advice
Manager
inizia ad imparare
Manager
kamień milowy
inizia ad imparare
milestone
pielęgnować talenty
inizia ad imparare
nurture talent
wytrwałość niezmordowanie
inizia ad imparare
perseverance
dotrwały niezmordowany
inizia ad imparare
perseverant perseverimg
dobre strony czegoś
inizia ad imparare
positives to something
napięty
inizia ad imparare
pressured
dobrobyt
inizia ad imparare
prosperity
dobrze prosperujący
inizia ad imparare
prosperous
egzaminować przepytywać
inizia ad imparare
quiz
zdać sobie sprawę z potencjału czegoś
inizia ad imparare
realize the potential of something
sądzić przypuszczać
inizia ad imparare
reckon
rekrutować osoby utalentowane
inizia ad imparare
recruit talented people
rekrutacja
inizia ad imparare
recruitment
regularne dochody
inizia ad imparare
regular income
niespokojny
inizia ad imparare
restless
niepokój
inizia ad imparare
restlessenss
prowadzić firmę
inizia ad imparare
to run a business
nadający się do sprzedania
inizia ad imparare
salable
doczekać się zysku
inizia ad imparare
see a return
opracować program
inizia ad imparare
set up/ develop a scheme
akcja udział
inizia ad imparare
share
utrzymywać wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
sustain economic growth/ a business plan
ponieść straty
inizia ad imparare
sustain financial losses
nieustępliwy zawzięty
inizia ad imparare
tenacious
nieustępliwość zawziętość
inizia ad imparare
tenacity
trudny
inizia ad imparare
tricky
spróbować szczęścia
inizia ad imparare
try ones luck
Student w studentka studiów licencjackich
inizia ad imparare
undergraduate
roztargniony
inizia ad imparare
absent-minded

Devi essere accedere per pubblicare un commento.