unit 4 część 1

 0    49 schede    guest2527549
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dodawać stronę internetową do zakładek
inizia ad imparare
bookmark the website
tworzyć stronę internetową
inizia ad imparare
create a website
zostawiać komentarz na stronie sklepu internetowego
inizia ad imparare
leave feedback on a shopping site
przeprowadzić wideorozmowę
inizia ad imparare
make a video call
poruszać się po stronie internetowej
inizia ad imparare
navigate the website
zamieszczać komentarze na forum internetowym
inizia ad imparare
post on a forum
udostępniać muzykę lub zdjęcia
inizia ad imparare
share music or photos
przechowywać dane na urządzeniu
inizia ad imparare
store data on a device
aktualizować oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
update antivirus software
korzystać z nowej wyszukiwarki
inizia ad imparare
use a new search engine
programować, kodować
inizia ad imparare
write code
nie móc się bez czegoś obejść
inizia ad imparare
cannot do without sth
dużo pracować, wykonywać dużo pracy
inizia ad imparare
do a lot of work
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
prowadzić badania naukowe, gromadzić informacje
inizia ad imparare
do research
skomentować coś
inizia ad imparare
make a comment
dokonać odkrycia, odkryć coś
inizia ad imparare
make a discovery
popełniać błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić notatki
inizia ad imparare
make/ take notes
podejmować decyzje
inizia ad imparare
make/take decisions
rzucać okiem ns coś
inizia ad imparare
take a look at sth
znaleźć czas (żeby coś zrobić)
inizia ad imparare
take the time
przynosić korzyści ludzkości
inizia ad imparare
benefit the human race
oddychać
inizia ad imparare
breathe
kolonizować wszechświat
inizia ad imparare
colonize the universe
burza piaskowa
inizia ad imparare
dust storm
zakładać ludzką osadę na Marsie
inizia ad imparare
establish a human settlement on Mars
badać kosmos
inizia ad imparare
explore space
grawitacjia
inizia ad imparare
gravity
ładować na Marsie
inizia ad imparare
land on Mars
płynny
inizia ad imparare
liquid
przejść do historii
inizia ad imparare
make history
planeta
inizia ad imparare
planet
ciśnienie
inizia ad imparare
pressure
powracać
inizia ad imparare
return
naukowy
inizia ad imparare
scientific
badanie kosmosu
inizia ad imparare
space exploration
misja kosmiczna
inizia ad imparare
space mission
prom kosmiczny
inizia ad imparare
space shuttle
stacja kosmiczna
inizia ad imparare
space station
turysta w przestrzeni kosmicznej
inizia ad imparare
space tourist
skafander kosmiczny
inizia ad imparare
spacesuit
ochotnicy
inizia ad imparare
volunteers
dziedzina nauki
inizia ad imparare
area of science
arcgeologia
inizia ad imparare
arcgeology
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
informatyka
inizia ad imparare
computer science
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
jezykoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics

Devi essere accedere per pubblicare un commento.