unit 3 słowa

 0    153 schede    mg9011
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dowiedzieć się
inizia ad imparare
find out
fuzja
inizia ad imparare
merger
połączyć się z
inizia ad imparare
merge with
mniej wpływowy
inizia ad imparare
less powerful
pensja
inizia ad imparare
salary
przelokować
inizia ad imparare
relocate
przenieść Się
inizia ad imparare
przenieść się
awansować
inizia ad imparare
promoted
być odpowiedzialnym za
inizia ad imparare
in charge of
wrogo nastawieni pracownicy
inizia ad imparare
a hostile workforce
zwolnienie z powodu redukcji
inizia ad imparare
make redundant
oceniać, szacować
inizia ad imparare
assess
ponownie oceniać
inizia ad imparare
reassess
organizować
inizia ad imparare
organise
reorganizować
inizia ad imparare
reorganise
uruchomić, wprowadzić (na rynek)
inizia ad imparare
launch
wznowić; ponownie wprowadzić na rynek
inizia ad imparare
relaunch
struktura
inizia ad imparare
structure
restrukturyzować
inizia ad imparare
restructure
lokalizować
inizia ad imparare
locate
szkolić
inizia ad imparare
train
przekwalifikować się
inizia ad imparare
retrain
rozwijać
inizia ad imparare
develop
ocena
inizia ad imparare
grade
usprawniać
inizia ad imparare
upgrade
aktualizować
inizia ad imparare
update
data, termin
inizia ad imparare
date
centralizować
inizia ad imparare
centralise
decentralizować, rozbijać
inizia ad imparare
decentralise
regulować
inizia ad imparare
regulate
ograniczona kontrola rządu
inizia ad imparare
deregulate
Wielkość
inizia ad imparare
size
zmniejszać, ograniczać zatrudnienie
inizia ad imparare
downsize
bardziej zaangażowany
inizia ad imparare
more involved
ciśnienie, presja
inizia ad imparare
preassure
przejęcie
inizia ad imparare
takeover
zdejmować
inizia ad imparare
take off
oddział
inizia ad imparare
branch
opakowanie
inizia ad imparare
packaging
układ biura
inizia ad imparare
office layout
dostosowywać się, pomieścić
inizia ad imparare
accomodate
oddziały
inizia ad imparare
operations
wydajność, efektywność
inizia ad imparare
efficiency
gwałtowny rozwój
inizia ad imparare
economy boom
przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
enterprise
rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
krzykliwy
inizia ad imparare
glitzy
najświeższe informacje
inizia ad imparare
breaking news
sytuacja gospodarcza
inizia ad imparare
economic climate
wpływ
inizia ad imparare
the impact
w poszukiwaniu
inizia ad imparare
in search of
plik
inizia ad imparare
file
w ciągu
inizia ad imparare
within
baza danych
inizia ad imparare
datebase
sieć
inizia ad imparare
network
niechętny
inizia ad imparare
reluctant
wystarczający
inizia ad imparare
sufficient
albo
inizia ad imparare
either of
inna dziedzina
inizia ad imparare
diffrent field
niezawodny
inizia ad imparare
reliable
gwiazda błyszczy
inizia ad imparare
star twinkles
błyszczeć
inizia ad imparare
gleaming
doznać czegoś, przejść przez coś
inizia ad imparare
suffer
zanotować
inizia ad imparare
reported
spadek jakości
inizia ad imparare
quality slip
zepsuć się
inizia ad imparare
break down
firma macierzysta
inizia ad imparare
parent company
końcowy rezultat
inizia ad imparare
bottom line
powiązany z
inizia ad imparare
link to
tylko raz, choć raz
inizia ad imparare
for once
dodać energii
inizia ad imparare
put the spring back
przywrócić blask
inizia ad imparare
restored lustre
stracić blask
inizia ad imparare
tarnished
poważny
inizia ad imparare
severe
zazdrosny o
inizia ad imparare
jealous of
brać pod uwagę
inizia ad imparare
take into account
zmierzyć zmiany
inizia ad imparare
measure the change
zmęczenie
inizia ad imparare
fatigue
sprzymierzyć
inizia ad imparare
aligned
angażować
inizia ad imparare
involve
przewodniczący
inizia ad imparare
chairman
plan spotkania
inizia ad imparare
agenda
poczekać
inizia ad imparare
hang on
przyspieszać
inizia ad imparare
speed up
protokół
inizia ad imparare
minutes
chodnik
inizia ad imparare
pavement
na terenie firmy
inizia ad imparare
company premises
uzależniony od
inizia ad imparare
addicted to
rzucić coś
inizia ad imparare
give sth up
warte rozważenie
inizia ad imparare
worth considering
podjąć decyzje
inizia ad imparare
reach a decision
plan office
inizia ad imparare
open
biura na planie otwartym
przynosić straty
inizia ad imparare
make losses
selling rival
inizia ad imparare
bigger
największy rywal w sprzedaży
sumiasty wąs
inizia ad imparare
walrus moustache
z powodu
inizia ad imparare
due to
przywrócenie zyskowności
inizia ad imparare
turnaround
podkreślać
inizia ad imparare
keep to stress
praised
inizia ad imparare
well
dobrze ocenione
zawistnie, z zazdrości (jealously)
inizia ad imparare
enviously
pogarszający się
inizia ad imparare
failing
dekada
inizia ad imparare
decade
luksusowa marka
inizia ad imparare
luxury brand
dyrektor naczelny
inizia ad imparare
chief executive
czwarty kwartał
inizia ad imparare
fourth quarter
styl zarządzania
inizia ad imparare
management style
efficient models
inizia ad imparare
fuel
modele obniżające zużycie paliwa
podejście zespołu
inizia ad imparare
team approach
koszmarny skutek
inizia ad imparare
dramatic effect
ubezpieczenie na życie
inizia ad imparare
security for life
cel
inizia ad imparare
purpose
cel
inizia ad imparare
aim
zwolnić
inizia ad imparare
slow down
podsumować
inizia ad imparare
summerise
podsumować
inizia ad imparare
sum up
poczekać
inizia ad imparare
hang on
related pay
inizia ad imparare
performance
płaca związana z wydajnością
ślad węglowy
inizia ad imparare
carbon footprint
kontrola zapasów
inizia ad imparare
stock control
dodatek na ubrania
inizia ad imparare
clothing allowance
spotkanie personelu
inizia ad imparare
staff meetings
kradzież sklepowa
inizia ad imparare
shoplifting
zróżnicowany
inizia ad imparare
diversified
nadawanie audycji, przekaz
inizia ad imparare
broadcasting
rozrywka
inizia ad imparare
entertaiment
komunikat prasowy
inizia ad imparare
press release
maker
inizia ad imparare
decision
decydent
obrót
inizia ad imparare
turnover
nabycie
inizia ad imparare
acquisition
rozszerzać
inizia ad imparare
expand
niepewny
inizia ad imparare
insecure
apply
inizia ad imparare
re
ponownie ubiegać się o
rywalizować
inizia ad imparare
compete
zagrożony
inizia ad imparare
threatened
odprawa
inizia ad imparare
compensation package
pozyskać, zdobyć coś
inizia ad imparare
acquire
zamawiać
inizia ad imparare
order
obowiązki
inizia ad imparare
duties
nabiał
inizia ad imparare
dairy product
przeprowadzka
inizia ad imparare
move house
dowiedzieć się
inizia ad imparare
find out
wpływowy
inizia ad imparare
powerful
wprowadzić w życie
inizia ad imparare
bring into
dział prawny
inizia ad imparare
legal department
zyski
inizia ad imparare
gains
pozostawać
inizia ad imparare
remain
reformy gospodarcze
inizia ad imparare
economic reforms
wystarczający
inizia ad imparare
sufficient
trochę
inizia ad imparare
slightly
zróżnicowany
inizia ad imparare
diversified
nalegać
inizia ad imparare
insist
niekomfortowa
inizia ad imparare
uneasy
znieść
inizia ad imparare
abolish

Devi essere accedere per pubblicare un commento.