unit 3 angielski

 0    202 schede    stawarskaamelia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stołówka
inizia ad imparare
canteen
świetlica
inizia ad imparare
common room
gabinet dyrektora
inizia ad imparare
head teacher's office
sala chemiczna
inizia ad imparare
laboratory
aula
inizia ad imparare
lecture hall
szatnia
inizia ad imparare
locker room
plac zabaw
inizia ad imparare
playground
sekretariat
inizia ad imparare
secretary's office
boisko
inizia ad imparare
sports field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
staffroom
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
architektura
inizia ad imparare
architecture
przedmioty artystyczne
inizia ad imparare
art subjects
bankowość i finanse
inizia ad imparare
banking and finance
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
przedmioty humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
informatyka
inizia ad imparare
IT
dziennikarstwo
inizia ad imparare
journalism
marketing i zarządzanie
inizia ad imparare
marketing and management
fizyka
inizia ad imparare
Physics
nauki społeczne
inizia ad imparare
social sciences
socjologia
inizia ad imparare
sociology
biotechnologia
inizia ad imparare
biotechnology
choreografia
inizia ad imparare
choreography
technika
inizia ad imparare
design and Technology
ekonomia
inizia ad imparare
economic education
nauka o ochronie środowiska
inizia ad imparare
environmental science
medioznawstwo
inizia ad imparare
media studies
politologia
inizia ad imparare
Political Science
psychologia sportu
inizia ad imparare
sport psychology
wszechstronny rozwój
inizia ad imparare
all-round development
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
ciekawy
inizia ad imparare
curious
burza mózgów
inizia ad imparare
brainstorm ideas
skupić się na czymś
inizia ad imparare
concentrate on sth
myślenie krytyczne
inizia ad imparare
critical thinking
rozwój osobisty
inizia ad imparare
personal development
wprowadzić plan w życie
inizia ad imparare
put a plan into action
powtarzać do czegoś
inizia ad imparare
revise for sth
zarządzanie sobą
inizia ad imparare
self management
wewnętrzna motywacja
inizia ad imparare
self motivation
wyznaczyć cel
inizia ad imparare
set goals
zmagać się z czymś
inizia ad imparare
struggling with something
czas skupienia uwagi
inizia ad imparare
concentration span
zidentyfikować styl uczenia się
inizia ad imparare
identify your learning style
poprawić szanse na zatrudnienie
inizia ad imparare
improve employability
znać coś na wylot
inizia ad imparare
know something inside out
technika ułatwiająca zapamiętywanie
inizia ad imparare
memory aid
prześcignąć
inizia ad imparare
outperform
zdobywanie wiedzy
inizia ad imparare
pursuit of knowledge
kreda
inizia ad imparare
chalk
cyrkiel
inizia ad imparare
compasses
dziurkacz
inizia ad imparare
hole punch
kątomierz
inizia ad imparare
protractor
ekierka
inizia ad imparare
set square
zszywacz
inizia ad imparare
stapler
świadectwo
inizia ad imparare
certificate
ściągać
inizia ad imparare
cheat
egzamin semestralny
inizia ad imparare
end-of-term exam
egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
dodatkowe lekcje
inizia ad imparare
extra lessons
otrzymać stopień naukowy
inizia ad imparare
get a degree
zostać złapanym
inizia ad imparare
get caught
otrzymać wyniki
inizia ad imparare
get results
wystawiać oceny
inizia ad imparare
give marks
składać się na coś
inizia ad imparare
go towards sth
ocena
inizia ad imparare
mark
absolwent
inizia ad imparare
graduate
zapamiętywać
inizia ad imparare
memorise
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
egzamin ustny
inizia ad imparare
oral exam
arkusz z poprzednich lat
inizia ad imparare
past paper
zdawać ponownie
inizia ad imparare
retake
egzamin kończący naukę w szkole
inizia ad imparare
school-leaving exam
wysyłać
inizia ad imparare
send out
podejść do testu
inizia ad imparare
take a test
korepetytor
inizia ad imparare
tutor
matura
inizia ad imparare
a levels
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
inizia ad imparare
Bachelor of Arts
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
inizia ad imparare
bachelor of science
wkuwać do czegoś
inizia ad imparare
cram for sth
otrzymać wyróżnienie
inizia ad imparare
get a distinction
matura międzynarodowa
inizia ad imparare
international baccalaureate
zdać celująco
inizia ad imparare
pass with flying colours
przebrnąć
inizia ad imparare
scrape through
zdobyć stypendium
inizia ad imparare
win a scholarship
nieobecny
inizia ad imparare
absent
osoba nieobecna
inizia ad imparare
absentee
ocena
inizia ad imparare
assessment
frekwencję
inizia ad imparare
attendance
dręczyć
inizia ad imparare
bully
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory, obligatory
podręcznik
inizia ad imparare
coursebook
praca okresowa
inizia ad imparare
coursework
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
termin wykonania
inizia ad imparare
deadline
zakreślacz
inizia ad imparare
highlighter
dyktando
inizia ad imparare
dictation
zrobić zadaną pracę
inizia ad imparare
do a assignment
słabe wyniki
inizia ad imparare
poor results
zostać zawieszonym
inizia ad imparare
get suspended
przestawić prezentację
inizia ad imparare
give a presentation
dać referat
inizia ad imparare
give a talk on
średnia ocen
inizia ad imparare
grade point average
oddać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
drugie śniadanie
inizia ad imparare
packed lunch
strój sportowy
inizia ad imparare
PE kit
wagarować
inizia ad imparare
play truant
punktualność
inizia ad imparare
punctuality
donieść na kogoś
inizia ad imparare
report someone
zadać pracę domową
inizia ad imparare
set homework
zwolnienie z powodu choroby
inizia ad imparare
sick note
rok przerwy między liceum a studiami
inizia ad imparare
take a gap year
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
apel
inizia ad imparare
assembly
uciec z lekcji
inizia ad imparare
cut classes
koza
inizia ad imparare
detention
wydalenie
inizia ad imparare
expulsion
podrabiać
inizia ad imparare
forge
okienko
inizia ad imparare
free period
złe zachowanie
inizia ad imparare
misbehave
były uczeń
inizia ad imparare
old student
rozdanie nagród
inizia ad imparare
prize-giving
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take the register
wziąć wolne
inizia ad imparare
take time off
konsultacje
inizia ad imparare
tutorial
asystent nauczyciela
inizia ad imparare
classroom assistant
wychowawca
inizia ad imparare
form tutor
dyrektor
inizia ad imparare
headmaster
uczeń
inizia ad imparare
pupil
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
staff
doradca zawodowy
inizia ad imparare
careers adviser
woźny
inizia ad imparare
caretaker
dziekan
inizia ad imparare
dean
wicedyrektor
inizia ad imparare
deputy head
przewodniczący klasy
inizia ad imparare
prefect
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
impreza charytatywna
inizia ad imparare
charity event
erazmus
inizia ad imparare
exchange trip
impreza w celu zebrania funduszy
inizia ad imparare
fundraising event
członek
inizia ad imparare
member
uważać
inizia ad imparare
pay attention
brać udział w
inizia ad imparare
take part in sth
szkolenie
inizia ad imparare
training
wolontariat
inizia ad imparare
voluntary work
warsztat
inizia ad imparare
workshop
uczelnia
inizia ad imparare
academy
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
szkoła koedukacyjna
inizia ad imparare
coeducational school
kolegium
inizia ad imparare
college
uczyć się zawodu
inizia ad imparare
do vocational training
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary/elementary school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
independent school
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten
żłobek
inizia ad imparare
nursery
czesne
inizia ad imparare
school fees
szkoła żeńska/męska
inizia ad imparare
single-sex school
szkoła państwowa
inizia ad imparare
state school
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
szkoła ogólnokształcąca
inizia ad imparare
comprehensive school
szkoła po egzaminie wstępnym
inizia ad imparare
grammar school
edukacja domowa
inizia ad imparare
homeschooling
sieć szkół prywatnych
inizia ad imparare
public school system
odbyć praktyki
inizia ad imparare
serve an apprenticeship
grupy uczniów
inizia ad imparare
stream
liczydło
inizia ad imparare
abacus
platforma oparta na chmurze
inizia ad imparare
cloud-based platform
tablica interaktywna
inizia ad imparare
digital whiteboard
globus
inizia ad imparare
globe
poręczny
inizia ad imparare
handy
pojęcie o czymś
inizia ad imparare
have a clue
pióro wieczne
inizia ad imparare
ink pen
rzutnik
inizia ad imparare
overhead projector
pomoce wizualne
inizia ad imparare
visual aids
wraz z nadejściem czegoś
inizia ad imparare
with the advent of sth
być dodatkowym
inizia ad imparare
add to sth
być nieodłącznym elementem czegoś
inizia ad imparare
be part and parcel of sth
nie mieć sobie równych
inizia ad imparare
be second to none
wkład w coś
inizia ad imparare
contribute to sth
robić wszystko co w swojej mocy
inizia ad imparare
do your utmost
zdobyć coś
inizia ad imparare
get hold on sth
być wykorzystywanym na coś
inizia ad imparare
go to sth
wdrożyć
inizia ad imparare
implement
zorganizować wydarzenie
inizia ad imparare
stage an event
usiąść do książek
inizia ad imparare
hit the books
napakować
inizia ad imparare
pack sth into
wznowić pracę
inizia ad imparare
resume work
rozłożyć w czasie
inizia ad imparare
space out
na szali
inizia ad imparare
at stake
przyczynić się do czyjegoś sukcesu
inizia ad imparare
be the making of sb
uporać się z czymś
inizia ad imparare
get to grips with sth
szybko rozwijać się
inizia ad imparare
in leaps and bounds
harować jak wół
inizia ad imparare
keep your nose to the grindstone
wziąć się do roboty
inizia ad imparare
knuckle down to sth
poza strefa komfortu
inizia ad imparare
out of the comfort zone
poradzić sobie z czymś bez trudu
inizia ad imparare
sail through sth
ustawić komuś wysoko poprzeczkę
inizia ad imparare
set sb's sights high
rozrabiaka
inizia ad imparare
tearaway

Devi essere accedere per pubblicare un commento.