unit 14 Państwo i społeczeństwo 2

 0    47 schede    lebronek2332
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bronić kogoś
inizia ad imparare
defend sb
dowód
inizia ad imparare
evidence
uznać kogoś za niewinnego popełnienia przestępstwa
inizia ad imparare
find sb guilty of sth
ujść na sucho, uniknąć kary za coś
inizia ad imparare
get away with sth
mieć proces
inizia ad imparare
go on trial
niewinny
inizia ad imparare
innocent
prowadzić dochodzenie/śledztwo
inizia ad imparare
investigate/investigation
sędzia
inizia ad imparare
judge
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
sprawiedliwość
inizia ad imparare
justice
przestępca, winowajca
inizia ad imparare
offender
ścigać kogoś sądownie za coś
inizia ad imparare
prosecute sb for sth
podejrzewać kogoś o coś
inizia ad imparare
suspect sb of sth
oskarżony
inizia ad imparare
the accused
traktowanie
inizia ad imparare
treatment
zgodnie z prawem, w granicach prawa
inizia ad imparare
within the law
świadek
inizia ad imparare
witness
za kratkami
inizia ad imparare
behind bars
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment
Praca społeczna
inizia ad imparare
community service
skazać kogoś za coś
inizia ad imparare
convict sb of sth
kara śmierci
inizia ad imparare
death penalty
uciec z więzienia
inizia ad imparare
escape from
dostać dożywocie
inizia ad imparare
get a life sentence
dostać za coś wyrok w zawieszeniu
inizia ad imparare
get a suspended sentence for sth
zostać ukaranym
inizia ad imparare
get punished
współwięzień
inizia ad imparare
inmate
cieszący się złą sławą
inizia ad imparare
notorious
zapłacić grzywnę, mandat
inizia ad imparare
pay a fine
więzień polityczny
inizia ad imparare
political prisoner
wyrok więzienia
inizia ad imparare
prison sentence
ukarać kogoś za coś
inizia ad imparare
punish sb for sth
kara
inizia ad imparare
punishment
skazywać kogoś na trzy lata więzienia
inizia ad imparare
sentence sb to three years in prison
mandat za przekroczenie prędkości
inizia ad imparare
speeding ticket
granica (państwa)
inizia ad imparare
border
waluta
inizia ad imparare
currency
demokracja / demokratyczny
inizia ad imparare
democracy / democratic
urząd
inizia ad imparare
department
utworzyć rząd
inizia ad imparare
form a government
granica (państwa)
inizia ad imparare
frontier
ojczyzna
inizia ad imparare
homeland
instytucja
inizia ad imparare
institution
królestwo
inizia ad imparare
kingdom
samorząd
inizia ad imparare
local government
Poseł do parlamentu, parlamentarzysta
inizia ad imparare
Member of Parliament (MP)
minister / ministerstwo
inizia ad imparare
minister/ministry

Devi essere accedere per pubblicare un commento.