unit 14 Macmillan

 0    177 schede    maciejjakiela7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
hymn
inizia ad imparare
anthem
władze
inizia ad imparare
authorities
granica
inizia ad imparare
border
gabinet, rząd
inizia ad imparare
cabinet
stolica
inizia ad imparare
capital
partia centrowa
inizia ad imparare
center party
obywatel/obywatelka
inizia ad imparare
citizen
rada miasta
inizia ad imparare
city Council
kongres
inizia ad imparare
congress
konserwatywny
inizia ad imparare
conservative
konstytucja
inizia ad imparare
constitution
dyskutować o problemie
inizia ad imparare
debate an issue
demokracja/demokratyczny
inizia ad imparare
democracy / democratic
wybory lokalne/powszechne
inizia ad imparare
election
uprawniony
inizia ad imparare
eligible
ambasada
inizia ad imparare
embassy
startować w wyborach
inizia ad imparare
fight/stand for an election
flaga
inizia ad imparare
flag
zorganizować konferencję prasową
inizia ad imparare
give a press conference
rząd/rządzić
inizia ad imparare
Government / govern
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
ojczyzna
inizia ad imparare
homeland/home country
tożsamość
inizia ad imparare
identity
niepodległy/niepodległość
inizia ad imparare
independent / independence
król
inizia ad imparare
king
królestwo
inizia ad imparare
kingdom
lewicowy/prawicowy
inizia ad imparare
left-wing / right-wing
liberalny
inizia ad imparare
liberal
większość
inizia ad imparare
majority
manifest
inizia ad imparare
manifesto
burmistrz
inizia ad imparare
Mayor
poseł/posłanka
inizia ad imparare
Member of Parliament(MP)
minister
inizia ad imparare
minister
mniejszość
inizia ad imparare
minority
monarchia
inizia ad imparare
monarchy
naród / narodowy
inizia ad imparare
nation / national
opozycja
inizia ad imparare
opposition
parlament
inizia ad imparare
parliament
członek partii
inizia ad imparare
party member
uchwalić ustawę
inizia ad imparare
pass a law
polityka
inizia ad imparare
policy
partia polityczna
inizia ad imparare
political party
polityk/ polityka
inizia ad imparare
politician / politics
lokal wyborczy
inizia ad imparare
polling station
ludność
inizia ad imparare
population
prezydent
inizia ad imparare
president
premier
inizia ad imparare
prime minister
krolowa
inizia ad imparare
Queen
ponownie wybrac (w wyborach)
inizia ad imparare
re-elect (in elections)
reforma
inizia ad imparare
reform
reprezentant
inizia ad imparare
representative
republika
inizia ad imparare
republic
rodzina królewska
inizia ad imparare
royal family
senat
inizia ad imparare
senate
socjalistyczny
inizia ad imparare
socialist
państwo
inizia ad imparare
state
kadencja
inizia ad imparare
term
Izba Gmin
inizia ad imparare
House of Commons
Izba Lordów
inizia ad imparare
House of Lords
Izba Reprezentantów
inizia ad imparare
House of Representatives
lud
inizia ad imparare
people
głosować na
inizia ad imparare
vote for
wygrać wybory
inizia ad imparare
win an election
międzynarodowy fundusz walutowy
inizia ad imparare
International Monetary Fund (IMF)
organizacja krajów eksportujących ropę naftową
inizia ad imparare
organization of petroleum exporting countries(OPEC)
Unia Europejska
inizia ad imparare
European Union (EU)
organizacja traktatu Północnoatlantyckiego
inizia ad imparare
North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Narodów Zjednoczonych
inizia ad imparare
United Nations
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci
inizia ad imparare
United Nations Children's Fund
Światowa Organizacja Zdrowia
inizia ad imparare
World Health Organization (WHO)
światowa organizacja handlu
inizia ad imparare
world trade organization
światowy Fundusz na rzecz przyrody
inizia ad imparare
World Fund for Nature
siły zbrojne
inizia ad imparare
armed forces
bomba
inizia ad imparare
bomb
wojna domowa
inizia ad imparare
civil war
cywil
inizia ad imparare
civilian
demonstrować/ demonstracja
inizia ad imparare
demonstrate / demonstration
konflikt wewnętrzny
inizia ad imparare
domestic conflict
eksplodować
inizia ad imparare
explode
walki, zamieszki
inizia ad imparare
fighting
sprawy zagraniczne
inizia ad imparare
foreign Affairs
międzynarodowy
inizia ad imparare
international
najechać
inizia ad imparare
invade
interwencja wojskowa
inizia ad imparare
military intervention
petycja
inizia ad imparare
petition
marsz protestacyjny
inizia ad imparare
protest march
bunt
inizia ad imparare
rebellion
zamieszki, rozruchy
inizia ad imparare
riot
żołnierz
inizia ad imparare
soldier
poddać się
inizia ad imparare
surrender
terrorysta
inizia ad imparare
terrorist
agresywny, brutalny/przemoc
inizia ad imparare
aggressive, violent / violent
wojna
inizia ad imparare
war
broń masowego rażenia
inizia ad imparare
weapons of mass destruction
pokój na świecie
inizia ad imparare
world peace
włamać sie do
inizia ad imparare
break into
złamać prawo
inizia ad imparare
break the law
włamanie
inizia ad imparare
burglary
przestępca
inizia ad imparare
criminal
handel narkotykami/ handlarz narkotykami
inizia ad imparare
drug dealing / drug dealer
hakerstwo/haker
inizia ad imparare
hacking / hacker
porwanie / porywacz / porwanie
inizia ad imparare
kidnapping/kidnapper/kidnap
zabić/zabójca
inizia ad imparare
kill / killer
rozbój
inizia ad imparare
mugging
drobne przestępstwo
inizia ad imparare
petty crime
gwałt/ gwałciciel
inizia ad imparare
rape / rapist
rabunek/rabuś
inizia ad imparare
robbery / robber
kradzież sklepowa, złodziej sklepowy
inizia ad imparare
shoplifting / shoplifter
kradzież /dokonywanie kradzieży
inizia ad imparare
stealing
kradzież/ złodziej
inizia ad imparare
theft / thief
wandalizm/ wandal
inizia ad imparare
vandalism / vandal
oskarzyc o
inizia ad imparare
accuse
alibi
inizia ad imparare
alibi
aresztować
inizia ad imparare
to arrest
zakazać
inizia ad imparare
ban
być niezgodne z prawem
inizia ad imparare
be against the law
postawić zarzuty
inizia ad imparare
charge
prace społeczne
inizia ad imparare
community service
sąd
inizia ad imparare
court
wskaźnik przestępczości
inizia ad imparare
crime rate
obrona
inizia ad imparare
defense
detektyw
inizia ad imparare
a detective
naoczny świadek
inizia ad imparare
eyewitness
znaleźć kogoś winnego / niewinnego
inizia ad imparare
find someone guilty/ innocent
ukarać grzywną lub mandatem za
inizia ad imparare
fine
pójść do sadu
inizia ad imparare
go to court
nielegalny
inizia ad imparare
illegal
uwięzienie
inizia ad imparare
imprisonment
prowadzić /śledztwo śledztwo
inizia ad imparare
investigate /investigation
sędzia
inizia ad imparare
a judge
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
prawnik
inizia ad imparare
a lawyer
przestępca
inizia ad imparare
offender
prokurator/ oskarżenie/ oskarżyć, wnieść oskarżenie
inizia ad imparare
prosecutor / prosecution / accuse, prosecute
zgłosić przestępstwo
inizia ad imparare
report a crime
skazać
inizia ad imparare
sentence
podejrzany
inizia ad imparare
suspect
podejrzewać o
inizia ad imparare
suspect of
proces sądowy
inizia ad imparare
trial
charytatywny
inizia ad imparare
charity
niepełnosprawność
inizia ad imparare
disability
dyskryminować/ dyskryminacja
inizia ad imparare
discriminate discrimination
emigrować/ emigracja
inizia ad imparare
emigrate / emigration
równość
inizia ad imparare
equality
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
badanie opinii
inizia ad imparare
opinion poll
ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
rasizm
inizia ad imparare
racism
uchodźca
inizia ad imparare
a refugee
religia
inizia ad imparare
religion
problem społeczny
inizia ad imparare
social issue
sondaż
inizia ad imparare
survey
bezrobotny/ bezrobocie
inizia ad imparare
unemployed / unemployment
nadrobić stratę
inizia ad imparare
catch up
ekonomia
inizia ad imparare
economics
gospodarka
inizia ad imparare
economy
nie nadążać z
inizia ad imparare
fall behind with
spadać
inizia ad imparare
fall/drop
finanse
inizia ad imparare
finance
wolny rynek
inizia ad imparare
free market
fundusz
inizia ad imparare
fund
dochód
inizia ad imparare
income
żyć skromnie
inizia ad imparare
live on a budget
dług publiczny
inizia ad imparare
national debt
spłacić
inizia ad imparare
repay
wziąć podwyżkę
inizia ad imparare
take outba loan
podatek
inizia ad imparare
tax
być nie do wytrzymania
inizia ad imparare
be a real pain
być chętnym do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
be eager to do sth
troska
inizia ad imparare
concern
pomóc komuś
inizia ad imparare
give someone a hand
chciwy
inizia ad imparare
greedy
sterta
inizia ad imparare
pile
znosić coś
inizia ad imparare
put up with sth
pędzić
inizia ad imparare
race
założyć
inizia ad imparare
set up
malenki
inizia ad imparare
tiny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.