unit 13 część 2

 0    143 schede    nekert
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bark
inizia ad imparare
szczekać
bite
inizia ad imparare
gryźć
buzz
inizia ad imparare
brzęczeć
feed
inizia ad imparare
karmić
miaow
inizia ad imparare
miauczeć
roar
inizia ad imparare
ryczeć
scratch
inizia ad imparare
drapać
breed animals
inizia ad imparare
hodować zwierzęta
train a dog
inizia ad imparare
wytresować psa
destruction
inizia ad imparare
zniszczenie
drought
inizia ad imparare
susza
earthquake
inizia ad imparare
trzęsienie ziemi
famine
inizia ad imparare
głód
fire
inizia ad imparare
pożar
fire bush
inizia ad imparare
pożar buszu
fire forest
inizia ad imparare
pożar lasu
flood
inizia ad imparare
powódź
hurricane
inizia ad imparare
huragan
natural disaster
inizia ad imparare
klęska żywiołowa
volcanic eruption
inizia ad imparare
wybuch wulkanu
destroy
inizia ad imparare
zniszczyć
erupt
inizia ad imparare
wybuchać
rattle
inizia ad imparare
grzechotka
shake
inizia ad imparare
zatrząść się
starve
inizia ad imparare
umierać z głodu
the river burst ist banks
inizia ad imparare
rzeka wystąpiła z brzegów
acid rain
inizia ad imparare
kwaśny deszcz
aerosol
inizia ad imparare
aerosol
atmosphere
inizia ad imparare
atmosfera
biodegradable
inizia ad imparare
biodegradowalny
car exhaust fumes
inizia ad imparare
spaliny samochodowe
carbon dioxide
inizia ad imparare
dwutlenek węgla
climate change
inizia ad imparare
zmiana klimatu
coal
inizia ad imparare
węgiel
conservation
inizia ad imparare
ochrona środowiska
consumerism
inizia ad imparare
konsumpcjonizm
consumption
inizia ad imparare
konsumpcja
deforestion
inizia ad imparare
wylesianie
disposable
inizia ad imparare
jednorazowego użytku
endangered species
inizia ad imparare
zagrożone gatunki
energy-saving
inizia ad imparare
energooszczędny
environment
inizia ad imparare
środowisko naturalne
environmentalist
inizia ad imparare
ekolog
extinct
inizia ad imparare
wymarły
extinction in danger of
inizia ad imparare
zagrożenie wyginięciem
extinction on the brink of
inizia ad imparare
na granicy wyginięcia
fall in temperature
inizia ad imparare
spadek temperatury
global warming
inizia ad imparare
globalne ocieplenie
gravity
inizia ad imparare
grawitacja
greenhouse effect
inizia ad imparare
efekt cieplarniany
habitat
inizia ad imparare
siedlisko
heat
inizia ad imparare
upał
industry
inizia ad imparare
przemysł
landfill
inizia ad imparare
wysypisko śmieci
lead
inizia ad imparare
ołów
litter
inizia ad imparare
śmieci
natural resources
inizia ad imparare
zasoby naturalne
oil spill
inizia ad imparare
wyciek ropy
overfishing
inizia ad imparare
nadmierny połów ryb
overpopulation
inizia ad imparare
przeludnienie
ozone layer
inizia ad imparare
warstwa ozonowa
ozone layer hole in the
inizia ad imparare
dziura w warstwie ozonowej
ozone-friendly
inizia ad imparare
bezpieczny powłoki ozonowej
petrol
inizia ad imparare
benzyna
petrol unleaded
inizia ad imparare
benzyna bezołowiowa
polar ice cap
inizia ad imparare
podbiegunowa czapa lodowa
pollution
inizia ad imparare
zanieczyszczenie
pollution air
inizia ad imparare
zanieczyszczenie powietrza
pollution soil
inizia ad imparare
zanieczyszczenie gleby
pollution water
inizia ad imparare
zanieczyszczenie wody
protected species
inizia ad imparare
gatunki chronione
rainforest
inizia ad imparare
las tropikalny
rise in temperature
inizia ad imparare
wzrost temperatury
steam
inizia ad imparare
para
sustainable
inizia ad imparare
nienaruszający równowagi ekologicznej
sustainable agriculture
inizia ad imparare
zrównoważone rolnictwo
sustainable development
inizia ad imparare
zrównoważony rozwój
unsustainable
inizia ad imparare
naruszający równowagę ekologiczną
tidal
inizia ad imparare
pływowy
tide
inizia ad imparare
odpływ
ultra-violet radiation
inizia ad imparare
promieniowanie ultrafioletowe
waste
inizia ad imparare
odpady
wildlife
inizia ad imparare
dzika przyroda
absorb
inizia ad imparare
wchłaniać
burn
inizia ad imparare
palić
enable
inizia ad imparare
umożliwiać
generate
inizia ad imparare
wytwarzać
melt
inizia ad imparare
topnieć
pollute
inizia ad imparare
zanieczyszczać
protect
inizia ad imparare
chronić
recycle
inizia ad imparare
ponownie przetwarzać
save
inizia ad imparare
oszczędzać
sustain
inizia ad imparare
utrzymywać
become extinct
inizia ad imparare
wyginąć
burn rubbish
inizia ad imparare
palić śmieci
cut down forests
inizia ad imparare
wycinać lasy
damage the environment
inizia ad imparare
niszczyć środowisko
destroy resources
inizia ad imparare
niszczyć zasoby
enviromentally friendly
inizia ad imparare
przyjazny dla środowiska
environmentaly friendly products
inizia ad imparare
produkty ekologiczne
generate co2
inizia ad imparare
generować dwutlenek węgla
harm the environment
inizia ad imparare
szkodzić środowisku
harmful to the environment
inizia ad imparare
szkodliwy dla środowiska
leave the water running
inizia ad imparare
zostawić odkręcony kran
pass trought the atmosphere
inizia ad imparare
przenikąć przez atmosferę
clean up litter
inizia ad imparare
posprzątać śmieci
point sth out
inizia ad imparare
wskazać coś
prevent global warming
inizia ad imparare
zapobiegać globalnemu ociepleniu
protect the environment
inizia ad imparare
Chroń środowisko naturalne
protect wildlife
inizia ad imparare
chronić dziką przyrodę
save enery
inizia ad imparare
oszczędzać energię
save water
inizia ad imparare
Oszczędzać wodę
sort rubbish
inizia ad imparare
sortuj śmieci
turn off the light
inizia ad imparare
Wyłączyć światła
waste energy
inizia ad imparare
marnować energię
waste resources
inizia ad imparare
marnować zasoby
clean electricity
inizia ad imparare
czysta energia elektryczna
energy alternative - sources
inizia ad imparare
alternatywne źródła energii
energy geothermal
inizia ad imparare
energia geotermalna
energy nuclear
inizia ad imparare
energia nuklearna
energy renewable
inizia ad imparare
energia odnawialna
energy source of
inizia ad imparare
źródło energii
energy total consumption
inizia ad imparare
całkowite zużycie energii
fuel
inizia ad imparare
paliwo
fuel fossil
inizia ad imparare
paliwo kopalne
hydroelectricity
inizia ad imparare
energia ele. z hydroelektrowni
natural gas
inizia ad imparare
gaz ziemny
power electric
inizia ad imparare
energia elektryczna
power solar
inizia ad imparare
energia słoneczna
power water
inizia ad imparare
energia wodna
power wind
inizia ad imparare
energia wiatrowa
power plant
inizia ad imparare
elektrownia
power plant hydroelectric
inizia ad imparare
elektrownia hydroelektryczna
solar battery
inizia ad imparare
bateria słoneczna
wind farm
inizia ad imparare
farma wiatrowa
wind turbine
inizia ad imparare
turbina wiatrowa
be modelled on sth
inizia ad imparare
być wzorowanym na czymś
burn fuel
inizia ad imparare
spalić paliwo
burn petrol
inizia ad imparare
palić benzynę
generate energy
inizia ad imparare
wytwarzać energię
reflect light
inizia ad imparare
odbijać światło
store water
inizia ad imparare
magazynować wodę
universe
inizia ad imparare
wszechświat

Devi essere accedere per pubblicare un commento.