Układ wydalniczy

 0    55 schede    oliwka2509
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Funkcje układu wydalniczego
inizia ad imparare
- usuwanie zbędnych i szkodliwych produktow przemiany materii, -regulacja gospodarki wodno mineralnej, -usuwanie zw toksycznych lub innych wystepujacych w nadmiarzr np. witamin
3 główne części nerki
inizia ad imparare
- kora nerki, - rdzeń nerki (piramidy nerkowe), - miedniczka nerkowa,
2 warstwy nerki
inizia ad imparare
wewnętrzna- rdzeń nerki, zewnętrzna - kora nerki
Podstawowy element strukturalno-funkcjonalny nerki
inizia ad imparare
nefron
W skład nefronu wchodzą (2)
inizia ad imparare
ciało nerkowe i kanalik nerkowy
Z czego zbudowane jest ciałko nerkowe?
inizia ad imparare
zbudowane z tętniczego kłębuszka naczyniowego i otaczającej go torebki kłębuszka (torebki Bowmana)
Z czego zbudowany jest kanalik nerkowy?
inizia ad imparare
Zbudowany z kanaliku 1 rzędu, pętli nefronu (pętli Henlego) i kanalik kręty 2 rzędu
Gdzie zachodzi filtracja
inizia ad imparare
w ciałku nerkowym
Gdzie zachodzi resorpcja
inizia ad imparare
w kanaliku nerkowym
co zachodzi w kanaliku pierwszego rzędu i pętli nefronu
inizia ad imparare
resorpcja obowiązkowa
co zachodzi w kanaliku II rzędu
inizia ad imparare
Resorpcja nadobowiązkowa
Jak nazywa się przesącz po filtracji
inizia ad imparare
mocz pierwotny
Jak nazywa się przesącz po resorpcja obowiązkowej i nadobowiązkowej
inizia ad imparare
mocz ostateczny
jak wchłaniana jest woda podczas resorpcji
inizia ad imparare
osmoza
jak wchłaniana jest woda i aminokwasy (resorpcja)
inizia ad imparare
przez transport aktywny
jak wchłanianie są niektóre jony na przykład jony wodoru (resorpcja)
inizia ad imparare
przez dyfuzje prostą
jak są wchłaniane niektóre jony na przykład jony sodu czy potasu (resorpcja)
inizia ad imparare
przez transport aktywny
jak wchłaniane są witaminy (resorpcja)
inizia ad imparare
przez transport aktywny
jak wchłaniane są albuminy (resorpcja)
inizia ad imparare
przez pinocytozę
jak wchłaniany jest mocznik i chlor (resorpcja)
inizia ad imparare
na zasadzie transportu biernego
Na czym polega filtracja
inizia ad imparare
z krwi odfiltrowane są substancje proste np. aminokwasy, witaminy, glukoza oraz zbedne lub szkodliwe produkty przsmiany materii
Na czym polega resorpcja
inizia ad imparare
Na wchłanianiu zwrotnym substancji potrzebnych organizmowi
Z czego powstaje kwas moczowy
inizia ad imparare
z kwasów nukleinowych -> zasady azotowe
Z czego powstaje mocznik
inizia ad imparare
aminokwasy -> deaminacja -> amoniak -> cykl mocznikowy
Z czego powstaje amoniak
inizia ad imparare
z deaminacji aminokwasów
jakie aminokwasy występują w cyklu mocznikowym
inizia ad imparare
ornityna cytrulina arginina
Skąd pochodzi żółta barwa moczu
inizia ad imparare
pochodzi od barwników: uruchromu i urobilinogenu, będących produktami metabolizmu hemoglobiny
gdzie powstaje mocznik
inizia ad imparare
w wątrobie (cykl mocznikowy)
Jaki hormon reguluje ilość oddawanego moczu poprzez zwiększenie resorpcji wody w kanalikach nerkowych
inizia ad imparare
Wazopresyna (hormon antydiuretyczny ADH)
gdzie wytwarzana jest wazopresyna
inizia ad imparare
przysadka mózgowa
gdzie umiejscowiony jest ośrodek regulujący odruchowy skurcz pęcherza moczowego i wydalanie moczu
inizia ad imparare
odcinku lędźwiowo-krzyżowym rdzenia kręgowego
Wydalanie może zachodzić zależnie od woli. Jest ono hamowane przez
inizia ad imparare
przez korę mózgową (płat czołowy)
Gdzie jest wyższe ciśnienie: w kłebuszku nerkowym czy w torebce kłębuszka
inizia ad imparare
w kłębuszku nerkowym
Podstawą procesu filtracji jest
inizia ad imparare
-wyższe ciśnienie krwi w kłębuszku nerkowym niż w torebce kłębuszka -dużo powietrzchnia filtracji wynikającela z silnie rozbudowanej sieci naczyń kłębuszka, - duża przepuszczalność naczyń włosowatych
Do czego podobny jest mocz pierwotny
inizia ad imparare
do osocza
Czym jest sekrecja
inizia ad imparare
to proces wydzielania substancji do wnętrza kanalików zachodzące przede wszystkim w kanalikach II rzędu
co wydziela się do wnętrza kanalików podczas sekrecji
inizia ad imparare
jodek potasu, amonu, wodoru, hormony steroidowe, a także niektóre leki
czym jest mikcja
inizia ad imparare
wydalanie moczu
niedobór lub brak wazopresyny są przyczyną
inizia ad imparare
moczówki prostej
Jaki hormon wpływa na wchłanianie jonów sodu
inizia ad imparare
aldosteron (kora nadnerczy)
Jaki hormon wpływa na wchłanianie jonów wapnia
inizia ad imparare
parathormon (przytarczyca)
Za co odpowiada aparat przykłębuszkowy
inizia ad imparare
reniny - enzymu, który zapoczątkowuje proces przemian angiotensynogenu w aktywną postać nazywaną angiotensyna II
Co powoduje angiotensyna II
inizia ad imparare
powoduje skurcz naczyń krwionośnych co podnosi ciśnienie krwi oraz reguluje wydzielanie wazopresyny i aldosteronu
jakie dwa inne hormony tkankowe wytwarzają nerki
inizia ad imparare
erytropoetyne i dihydrokalcyferol
Za co odpowiada erytropoetyna
inizia ad imparare
pobudza powstawanie erytrocytów
Za co odpowiada dihydroksykalcyferol
inizia ad imparare
jest pochodną witaminy D3 regulujący gospodarkę wapniowo-fosforanowa
O czym świadczy mętny mocz
inizia ad imparare
bakteryjne zapalenie
O czym świadczy brunatne zabarwienie moczu
inizia ad imparare
o stanie zapalnym wątroby
O czym świadczy ciemno żółta barwa moczu
inizia ad imparare
po spożywaniu za małej ilości płynów
O czym świadczy obecność ciał ketonowych w moczu
inizia ad imparare
o cukrzycy
O czym świadczy zwiększona liczba komórek nabłonka płaskiego
inizia ad imparare
o stanach zapalnych dróg moczowych
O czym świadczy obecność bilirubiny lub podwyższonego poziomu urobilinogenu
inizia ad imparare
o stanie zapalnym wątroby
O czym świadczy białko w moczu
inizia ad imparare
O czym świadczy białko w moczu in polacco
o chorobie nerek
prawidłowa wartość kreatyniny w moczu
inizia ad imparare
ok. 140ml/min/1.72m2
4 choroby nerek
inizia ad imparare
zapalenie cewki moczowej i pęcherza moczowego; zapalenie miedniczek nerkowych; kamica nerkowa; ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

Devi essere accedere per pubblicare un commento.