Ubuntu - komendy linux

 0    31 schede    fiszeczek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
wyświetlanie pomocy na temat innych komend
inizia ad imparare
man
wyświetlanie zawartości pliku tekstowego (x nazwa_pliku)
inizia ad imparare
cat
wyświetlanie zawartości katalogu
inizia ad imparare
ls
wyświetla bieżącą datę
inizia ad imparare
date
wyświetla tekstowy kalendarz (dni tyg ułożone poziomo)
inizia ad imparare
cal
wyświetla tekstowy kalendarz (dni tyg ułożone pionowo)
inizia ad imparare
ncal
służy do przemieszczania się pomiędzy katalogami (x katalog)
inizia ad imparare
cd
przechodzi do katalogu nadrzędnego (jeden poziom wyżej)
inizia ad imparare
cd...
odwołuje się do katalogu domowego użytkownika
inizia ad imparare
cd ~ nazwa użytkownika
listuje rekurencyjnie zawartość wszystkich katalogów
inizia ad imparare
ls -R
tworzy nowy pusty plik
inizia ad imparare
touch nazwa_pliku
otwiera edytor tekstowy
inizia ad imparare
nano nazwa_pliku
wyświetla ścieżkę do bieżącego katalogu
inizia ad imparare
pwd
informuje kto jest zalogowany i jakie czynności aktualnie wykonuje
inizia ad imparare
w
informuje kto jest aktualnie zalogowany
inizia ad imparare
who
wyświetla bieżącego użytkownika
inizia ad imparare
who am I
czyści zawartość terminalu
inizia ad imparare
clear
zamyka okno terminalu
inizia ad imparare
exit
pozwala wyszukać podręczniki po słowie kluczowym
inizia ad imparare
man -k słowo
uruchamia tekstową przeglądarka internetowa w oknie terminalu
inizia ad imparare
lynx
tworzy nowy katalog
inizia ad imparare
mkdir nazwa_katalogu
kopiuje pliki i katalogi
inizia ad imparare
cp
wykonanie kopii danego pliku (ze zmienioną nazwą
inizia ad imparare
cp nazwa_piku1 nazwa_piku2
wykonanie kopii pliku z jednego folderu znajdującego się w katalogu domowym i zapisanie go w domowym folderze
inizia ad imparare
cp ~/stary_folder/plik ~/nowy_folder/
wykonanie kopii katalogu wraz z podkatalogami
inizia ad imparare
cp -R lub cp -r
wykonanie kopii katalogu wraz z podkatalogami w tej samej lokalizacji
inizia ad imparare
cp -r katalog/nazwa_kopii_katalogu
umożliwia przenoszenie plików i katalogów oraz zmianę ich nazw
inizia ad imparare
mv nazwa_pliku nazwa_pliku2
przeniesienie pliku z jednego folderu znajdującego się w katalogu domowym do 2 folderu
inizia ad imparare
mv ~/stary_folder/plik ~/nowy_folder/
umożliwia usuwanie katalogów (tylko pustych)
inizia ad imparare
rmdir nazwa_katalogu
służy do usuwania plików
inizia ad imparare
rm nazwa_pliku
pozwala tworzyć katalog wraz z jego podkatalogami
inizia ad imparare
mkdir -p nazwa_katalogu/nazwa_podkatalogu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.