truth and falsehood

 0    24 schede    guest1805783
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
czasownik
inizia ad imparare
verb
fałsz
inizia ad imparare
falsehood
bujda
inizia ad imparare
fib
uczciwy
inizia ad imparare
honest
ilustrować
Napisałam książkę dla dzieci i teraz muszę tylko znaleźć kogoś, kto ją zilustruje.
inizia ad imparare
illustrate
I've written a children's book, and now I just need to find someone to illustrate it.
1. ołów 2. smycz
inizia ad imparare
lead
zniekształcony
inizia ad imparare
distorted
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
inizia ad imparare
page
Open your books on page 30.
wyolbrzymiać
inizia ad imparare
exaggerate
materiał
inizia ad imparare
fabric
przebranie
inizia ad imparare
disguise
manipulować
inizia ad imparare
manipulate
trudność
inizia ad imparare
difficulty
oszukać
inizia ad imparare
deceive
zdjęcie
inizia ad imparare
photo
prawda
Powiedz mi prawdę.
inizia ad imparare
truth
Tell me the truth.
odsłonić
Zeszły miesiąc odsłonił nasze słabe strony.
inizia ad imparare
reveal
Last month revealed all our weak points.
opisać
inizia ad imparare
describe
poniżej
inizia ad imparare
below
obraz / wizerunek
Firma zmieniła swój wizerunek.
inizia ad imparare
image
The company has changed its image.
oszukać
inizia ad imparare
cheat
dowód
inizia ad imparare
evidence
przysięgać
inizia ad imparare
swear
historia
To interesująca historia.
inizia ad imparare
story
That's an interesting story.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.