TOP 1000 englannin kielen sanaa 351-400

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
laittaa, panna, asettaa
Sinun on asetettava hyvä esimerkki lapsillesi.
inizia ad imparare
to set
to establish or decide something
You need to set a good example to your children.
asian ydin, näkökohta
"pointti", esitetty ajatus
Kyllä, ymmärrän näkökulmasi, mutta se ei tarkoita, että olisin samaa mieltä.
inizia ad imparare
point
expressed idea
Yes, I see your point, but it doesn't mean I agree with you.
tunnit
Olet kaksi tuntia myöhässä! Mikä sinulla kesti?
inizia ad imparare
hours
You are two hours late! What took you so long?
käydä kauppaa
Kävimme ennen kauppaa tämän yrityksen kanssa, mutta se ei ollut onnistunut yhteistyö.
inizia ad imparare
to deal
to do business
We used to deal with this company, but it wasn't a successful cooperation.
takana, taakse
Pankki on supermarketin takana.
inizia ad imparare
behind
The bank is behind the supermarket.
mukaan, pitkin
Mennään kävelemään rantaa pitkin.
inizia ad imparare
along
Let's take a walk along the beach.
tärkeä
On tärkeää juoda paljon vettä.
inizia ad imparare
important
It's important to drink a lot of water.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 englannin kielen sanaa"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.