To i Owo z Ameryki

 0    23 schede    azzon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Informacje ogólne
inizia ad imparare
Ameryka leży na półkuli zach, miedzy oceanem spokojnym od zachodu a atlantyckim od wschodu. kontynent ten jest mocno rozciągnięty wzdłuż południka ponieważ ciągnie się od bieguna południowego aż po biegun północny Amerykę dzielimy na A. północną i A. południową W obrębie A. pół wyróżniamy A.Środkową zwaną też Łacińską. Umowna granica miedzy nimi przebiega przez przesmyk Panamski Ameryka północna zajmuje obszar 24,2 mln km2 natomiast A. Południowa 17,8 mln km2 Amerykę Południową zamieszkuje ok. 3
Najwyższy szczyt Ameryki Północnej?
inizia ad imparare
-McKinley (6194 m n.p.m.)
najwyższy szczyt Ameryki Południowej?
inizia ad imparare
-Aconcagua (6960 m n.p.m.)
Miasta USA
inizia ad imparare
-Phoenix, Nowy York, Los Angeles, Jackson, Hannover, Nowy Orlean, San Francisco, Santa Monica, Springfield, Baltimore, Salem, Fresno, Las Vegas, San Diego
Miasta Brazylii
inizia ad imparare
-Brasilia, Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza,
PKB
inizia ad imparare
-czyli produkt krajowy brutto, określony też jako dochód narodowy wyznacza pozycje gospodarczą państwa świecie.
Migracja
inizia ad imparare
-Zmiana miejsca zamieszkania dzielimy na emigracje i imigracje
Imigracja
inizia ad imparare
-napływ ludności na dane terytorium
Emigracja
inizia ad imparare
-odpływ ludności z danego terytorium
Aglomeracja
inizia ad imparare
-zespół miejski złożony z dużego, wyraźnie dominującego miasta oraz otaczających je mniejszych miejscowości
Megalopolis
inizia ad imparare
-zurbanizowana strefa zajmująca bardzo duży obszar, powstała w wyniku połączenia stref podmiejskich kilku aglomeracji
Urbanizacja
inizia ad imparare
-proces rozwoju miasta.(związany z wzrostem liczby mieszkańców)
Ważniejsze języki urzędowe krajów Ameryki
inizia ad imparare
Głównie: -Angielski -Hiszpański -Portugalski
Mozaika społeczna Ameryki
inizia ad imparare
Amerykę zamieszkują zarówno przedstawiciele rasy czarnej, białej oraz żółtej ale również: -Metysi(biła+żółta) -Mulaci(biała+czarna) -Zambosi(żółta+czarna)
Konurbacja
inizia ad imparare
zespół miejski składający się z kilku leżących blisko siebie miast.
Strefy Klimatyczne Ameryki
inizia ad imparare
-Strefa klimatów Okołobiegunowych: polarny, subpolarny -S.k. Umiarkowanych: -odmiana chłodna morski, przejściowy, kontynentalny -odmiany ciepłe morski, przejściowy, kontynentalny, kontynentalny suchy. -S.k. Podzwrotnikowych: śródziemnomorski, kontynentalny, suchy i skrajnie suchy -S.k. Zwrotnikowych: wilgotny, suchy i skrajnie suchy -S.k. Równikowych: wilgotny, podrównikowy -Klimaty górskie i wyżynny
Zróżnicowanie etniczne
inizia ad imparare
Peru: Metyski-37% Indianie-45% Odmiana Biała-15% pozostali-3% Argentyna: Odmiana Biała-97% pozostali-3% Brazylia: Mulaci-39% Odmiana Czarna-6% Odmiana Biała-54% pozostali-1% Stany Zjednoczone: Odmiana Żółta-5% Odmiana Czarna-13% Odmiana Biała-80% pozostali-32%
Grupy ludności pod względem pochodzenia
inizia ad imparare
-autochtoni(tubylcy) -allochtoni(przybysze)
Struktura gospodarki USA
inizia ad imparare
-usługi 80% -przemysł 19% -rolnictwo 1%
Regiony gospodarcze USA
inizia ad imparare
-Wielki obszar przemysłowy -Region południowy -Region środkowego zachodu -Zachodni region pasterski -Region nad pacyficzny
Saldo migracji
inizia ad imparare
-czyli różnica między liczbą imigrantów a emigrantów. Jeśli jest dodatnie oznacza to że w krajach tych więcej osób osiedla się niż wyjeżdża z nich
Charakterystyka Stanów Zjednoczonych
inizia ad imparare
-Największe państwo Ameryki północnej i trzeci najludniejszy ludności kraj na świecie -w skład kraju wchodzi 50 stanów. -najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo na świecie -PKB stanów zjednoczonych wynosi ok. 24% produktu światowego -gospodarka kraju opiera się na usługach jednak bardzo ważna role odgrywa także przemysł i rolnictwo -na obszarze państwa wyróżnia się pięć wielkich regionów gospodarczych których w znacznej mierze działalność rolnicza i przemysłowa dostosowana jest do lokalnych war
Charakterystyka Brazylii
inizia ad imparare
-największy i najludniejszy kraj Ameryki Południowej. -odznacza się bardzo wysokim wskaźnikiem urbanizacji 86% -wielkim problemem kraju jest przeludnienie miast prowadzące do rozrastania się faweli(dzielnic nędzy/slamsów) w których panują złe warunki życia. -znaczną część jej obszaru zajmuje największy na świecie kompleks lasów równikowych-puszcza amazońska. -od kilkudziesięciu lat trwa intensywne zagospodarowywanie Amazonii w którego wyniku powierzchnia lasów równikowych zmniejszyła się o 20%.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.