Time - Czas

 0    26 schede    2enpl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
day
It's going to be a very warm day.
inizia ad imparare
dzień
To będzie bardzo ciepły dzień.
night
I couldn't sleep at night.
inizia ad imparare
noc
A man would say "nie mogłem", a woman would say "nie mogłam"
Nie mogłem spać w nocy.
week
I work a lot during the week.
inizia ad imparare
tydzień
W tygodniu dużo pracuję.
month
I was in Rome a month ago.
inizia ad imparare
miesiąc
A man would say "byłem", a woman would say "byłam"
Byłem w Rzymie miesiąc temu.
year
Happy New Year!
inizia ad imparare
rok
Szczęśliwego nowego roku!
again
We must meet again.
inizia ad imparare
znowu
Musimy znowu się spotkać.
once
I go to gym once a week.
inizia ad imparare
raz
Chodzę na siłownię raz w tygodniu.
now
I'm busy now.
inizia ad imparare
teraz
"zajęty" is a masculine form, "zajęta" is a feminine form
Teraz jestem zajęty.
later
I will do it later.
inizia ad imparare
później
Zrobię to później.
earlier
Can we meet a bit earlier?
inizia ad imparare
wcześniej
Możemy spotkać się trochę wcześniej?
before
I always run before breakfast.
inizia ad imparare
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
after
Shall we go for a walk after dinner?
inizia ad imparare
po
Pójdziemy na spacer po obiedzie?
from
I work from 8 a.m.
inizia ad imparare
od
Pracuję od ósmej rano.
to
The shop is open to 8 p.m.
inizia ad imparare
do
Sklep jest otwarty do ósmej wieczorem.
today
What are your plans for today?
inizia ad imparare
dziś
also: dzisiaj
Jakie masz plany na dziś?
tomorrow
We're meeting tomorrow at 10.
inizia ad imparare
jutro
Spotykamy się jutro o dziesiątej.
yesterday
What did you do yesterday?
inizia ad imparare
wczoraj
"robiłeś" is a masculine form, "robiłaś" is a feminine form
Co robiłeś wczoraj?
on time
Remember to come on time.
inizia ad imparare
punktualnie
Pamiętaj, żeby przyjść punktualnie.
in the morning
Do you drink coffee in the morning?
inizia ad imparare
rano
Pijesz kawę rano?
in the evening
We'll meet in the evening.
inizia ad imparare
wieczorem
Spotkamy się wieczorem.
at 6 p.m.
The film starts at 6 p.m.
inizia ad imparare
o szóstej
Film zaczyna się o szóstej.
half past 6
I'll call you at half past 6.
inizia ad imparare
wpół do siódmej
Watch out! While in English we say "half past 6", in Polish it's "wpół do 7" - loosly translated "half to 7".
Zadzwonię do ciebie o wpół do siódmej.
a quarter past seven
It's 7:15.
inizia ad imparare
kwadrans po siódmej
Jest siódma piętnaście.
a quarter to eight
I finish work at a quarter to eight.
inizia ad imparare
za kwadrans ósma
Kończę pracę za kwadrans ósma.
twenty past nine
The party starts at twenty past nine.
inizia ad imparare
dwadzieścia po dziewiątej
Impreza zaczyna się dwadzieścia po dziewiątej.
twenty to eleven
It's already twenty to eleven.
inizia ad imparare
za dwadzieścia jedenasta
Jest już za dwadzieścia jedenasta.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.