The new TV travel programme 'Down South'

 0    10 schede    annpiwowarczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Your achievement is a huge success.
inizia ad imparare
Twoje osiągnięcie to ogromny sukces.
New Zealand is in the southern hemisphere.
inizia ad imparare
Nowa Zelandia leży na półkuli południowej.
You can see through something that is transparent.
inizia ad imparare
Możesz widzieć przez coś, co jest przezroczyste.
A removal man helps people move houses.
inizia ad imparare
Człowiek od przeprowadzki pomaga ludziom przenieść się do nowego domu.
You can transport large and heavy things on lorries.
inizia ad imparare
Ciężarówkami można przewozić duże i ciężkie rzeczy.
Do you want to do a bungee jump?
inizia ad imparare
Chcesz skoczyć na bungee?
Let me know if you go to school tomorrow.
inizia ad imparare
Daj mi znać, czy jutro pójdziesz do szkoły.
The picturesque scenery of New Zealand.
inizia ad imparare
Malownicza sceneria Nowej Zelandii.
Don't miss the programme on TV tonight.
inizia ad imparare
Nie przegap dzisiejszego programu w telewizji.
Zorbing is rolling down a hill in a big, transparent, plastic ball.
inizia ad imparare
Zorbing to zabawa polegająca na toczeniu się z pagórka w wielkiej, przezroczystej, plastikowej kuli.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.