Test 5 Part II Memo to the future

 0    39 schede    karolinadziewierz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
a memo (to sth)
inizia ad imparare
(zawiadomienie; notatka służbowa)
records of sth
inizia ad imparare
(zapisy, rejestry)
ancient Minoans
inizia ad imparare
(starożytni Minojczycy)
to be unlikely to do sth
inizia ad imparare
(być mało prawdopodobnym)
to last a generation
inizia ad imparare
(przetrwać pokolenie)
to generate sth
inizia ad imparare
(wytwarzać, generować)
for posterity
inizia ad imparare
(dla potomności, przyszłych pokoleń)
to accelerate
inizia ad imparare
(przyspieszać)
to prefer sth to sth
inizia ad imparare
(wolić, preferować coś)
efficiency
inizia ad imparare
(wydajność, efektywność)
durability
inizia ad imparare
(trwałość, wytrzymałość)
clay and stone
inizia ad imparare
(glina i kamień)
to give way to sth
inizia ad imparare
(ustąpić miejsca, być zastąpionym przez)
parchment
inizia ad imparare
(pergamin)
papyrus
inizia ad imparare
(papirus)
robust
inizia ad imparare
(solidny, mocny)
enduring
inizia ad imparare
(trwały, długowieczny)
to store sth
inizia ad imparare
(przechowywać coś)
to decay
inizia ad imparare
(rozkładać się, rozpadać)
obsolete
inizia ad imparare
(przestarzały)
amnesic
inizia ad imparare
(amnezyjny, zapominający)
a short term memory
inizia ad imparare
(pamięć krótkotrwała)
surely
inizia ad imparare
(z pewnością, na pewno)
far off
inizia ad imparare
(daleki, odległy)
a descendant
inizia ad imparare
(potomek, zstępny:P)
to stand back
inizia ad imparare
(zachować dystans)
a whirlwind
inizia ad imparare
(wicher, zawierucha)
to make the assessment of sth
inizia ad imparare
(oceniać coś)
a flight of fancy
inizia ad imparare
(wybryk fantazji)
to leave a record
inizia ad imparare
(pozostawić ślad, coś po sobie)
eventual
inizia ad imparare
(ostateczny, końcowy)
a retrieval (of sth)
inizia ad imparare
(odzyskanie)
to gather pace
inizia ad imparare
(nabierać tempa, przyspieszać)
to near conclusion
inizia ad imparare
(zbliżać się do zakończenia)
to serve needs
inizia ad imparare
(sprastać potrzebom)
current
inizia ad imparare
(aktualne)
outdated
inizia ad imparare
(przestarzały, niemodny)
to be widely held
inizia ad imparare
(być opinią wielu osób)
remedial
inizia ad imparare
(zaradczy, naprawczy)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.