temat 1 i 2

 0    59 schede    bartekniemcz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
składa się z
inizia ad imparare
be made up of
szerokość
inizia ad imparare
breadth
szeroki
inizia ad imparare
broad
poszerzać
inizia ad imparare
broaden
spokojne morze
inizia ad imparare
calm sea
natknąć się
inizia ad imparare
come across
wchodzić do
inizia ad imparare
come in
niebezpieczny prąd
inizia ad imparare
dengerous current
głęboki
inizia ad imparare
deep
pogłębiać
inizia ad imparare
deepen
głębokość
inizia ad imparare
depth
bezludna/ odległa wyspa
inizia ad imparare
desert/remote island
wyginąć
inizia ad imparare
die out
szybko / wolno płynąca rzeka
inizia ad imparare
fast-flowing/slow-moving river
płynąć
inizia ad imparare
flow
wychodzić
inizia ad imparare
go out
podgrzać
inizia ad imparare
heat up
ciężkie / wzburzone morze
inizia ad imparare
heavy/rough sea
wysokość
inizia ad imparare
height
podnieść
inizia ad imparare
heighten
przypływ
inizia ad imparare
high/rising tide
długość
inizia ad imparare
length
przedłużać
inizia ad imparare
lengthen
długi
inizia ad imparare
long
odpływ
inizia ad imparare
low tide
łańcuch górski
inizia ad imparare
mountain range
szczyt górski
inizia ad imparare
mountain peak
prąd oceaniczny
inizia ad imparare
ocean current
Brzeg rzeki
inizia ad imparare
river bank
dno morza
inizia ad imparare
seabed
wywoływać
inizia ad imparare
stir up
siła
inizia ad imparare
strength
wzmacniać
inizia ad imparare
strengthen
silny
inizia ad imparare
strong
Silny prąd
inizia ad imparare
strong current
fala pływowa
inizia ad imparare
tidal wave
tropikalna wyspa
inizia ad imparare
tropical island
wybuch wulkanu
inizia ad imparare
volcanic eruption
wieloryb
inizia ad imparare
whale
szeroki
inizia ad imparare
wide
poszerzać
inizia ad imparare
widen
szerokość
inizia ad imparare
width
kręta rzeka
inizia ad imparare
winding river
stolica
inizia ad imparare
capital city
kontynent
inizia ad imparare
continent
państwo
inizia ad imparare
country
wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
economic growth
powiększyć rozbudować
inizia ad imparare
expand
mieszkaniec
inizia ad imparare
inhabitant
innowacja
inizia ad imparare
innovation
Znajdź
inizia ad imparare
locate
megacity
inizia ad imparare
megacity
populacja
inizia ad imparare
population
ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
przepowiadać, wywróżyć
inizia ad imparare
predict
produkcja
inizia ad imparare
production
zapewniać
inizia ad imparare
provide
pionowy
inizia ad imparare
vertical
gigantyczna/olbrzymia fala
inizia ad imparare
giant / huge wave

Devi essere accedere per pubblicare un commento.