technology unit 4

 0    27 schede    guest2830113
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dodać stronę internetową do zakładek
inizia ad imparare
bookmark a website
programować/kodować
inizia ad imparare
code/write code
stwórzyc stronę internetową
inizia ad imparare
create a website
umiejętności cyfrowe
inizia ad imparare
digital skills
zwiększony
inizia ad imparare
increased
zamieścić opinie na stronie sklepu internetowego
inizia ad imparare
leave feedback on a shopping site
przeprowadzić wideo rozmowę
inizia ad imparare
make a video call
poruszać się po stronie internetowej
inizia ad imparare
navigate a website
napisać post na forum
inizia ad imparare
post on forum
udostępnić muzykę/zdjęcia online
inizia ad imparare
share music/photos online
przechowywać dane na urządzeniu
inizia ad imparare
store data on a device
aktualizować oprogramowanie antywirusowe
inizia ad imparare
update antivirus software
korzystać z wyszukiwarki
inizia ad imparare
use a search engine
unikać złośliwego oprogramowania
inizia ad imparare
avoid malicious software
współistnieć
inizia ad imparare
coexist
współpracować
inizia ad imparare
cooperate
znikać
inizia ad imparare
disappear
nie popierać czegoś
inizia ad imparare
disapprove of sth
odgrażać się
inizia ad imparare
make threats
zmylić
inizia ad imparare
mislead
źle zrozumieć
inizia ad imparare
misunderstand
przeludniony
inizia ad imparare
overcrowded
przekraczać budżet
inizia ad imparare
overspend
ponownie podejść do egzaminu
inizia ad imparare
retake
przemyśleć ponownie
inizia ad imparare
rethink
wupaść poniżej oczekiwań
inizia ad imparare
underachieve
za nisko wynagradzany
inizia ad imparare
underpaid

Devi essere accedere per pubblicare un commento.