TCP/IP, ISO/OSI i protokoły

 0    80 schede    MrL4r35
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Model ISO/OSI
inizia ad imparare
Standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej.
Warstwy ISO/OSI
inizia ad imparare
7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieci 2 Łącza danych 1 Fizyczna
Enkapsulacja
inizia ad imparare
Proces przekazywania danych na dolne warstwy protokołu (od Aplikacji do Fizycznej), zwany też kapsułkowaniem.
Dekapsulacja
inizia ad imparare
Proces przekazywania danych w górę warstw protokołu (od Fizycznej do Aplikacji).
Segment
inizia ad imparare
Jednostka informacji w teleinformatyce, której źródłem bądź przeznaczeniem jest warstwa transportow
Charakterystyka segmentu
inizia ad imparare
Zmniejszenie obciążenia sieci lokalnej, zwiększenie ilości domen kolizyjnych, zmniejszenie liczby kolizji pakietów.
Standardy ramki
inizia ad imparare
Ethernet v1, Ethernet v2, IEE 802. x LLC, IEE 802. g LLC
Skład ramki
inizia ad imparare
Preambuła, SFD, DA, SA, L/T, MAC CD, FCS
Preambuła
inizia ad imparare
7B pole służące do synchronizacji komunikujących się urządzeń. Składa się z naprzemiennych jedynek i zer.
SFD
inizia ad imparare
1B znacznik początkowy ramki.
DA
inizia ad imparare
6B adres MAC odbiorcy ramki.
SA
inizia ad imparare
6B adres MAC nadawcy ramki
Length/Type (L/T)
inizia ad imparare
2B pole określające rodzaj przenoszonego w ramce protokołu
MAC Client Data (MAC CD)
inizia ad imparare
46B-1500B pole przeznaczone na przesyłane dane. Jeśli rozmiar danych jest mniejszy niż 46 są dodawane pole dopełniające, który wynika z protokołu CSMA/CD
FCS
inizia ad imparare
4B pole zawierający sumę kontrolną pozwalającą sprawdzenie poprawności odbieranej ramki z danymi.
Warstwa fizyczna (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Odpowiada za mechanizm faktycznego transferu danych w medium łączącym różne węzły lub hosty.
Jednostka PDU
inizia ad imparare
Fizyczna -> Bity, Łącza danych -> Ramka, Sieci -> Pakiet, Transportu -> Segment, Sesji -> Dane, Prezentacji -> Dane, Aplikacji -> Dane.
Nadawanie danych przez warstwę fizyczną (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Zamieniać dane w ramkach na strumienie binarne, przesył ramki danych szeregowo w postaci strumieni binarnych.
Odbieranie danych przez warstwę fizyczną (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Oczekiwanie na transmisje przychodzące do urządzenia hosta i do niego zaadresowane, odbiór odpowiednio zaadresowanych strumieni, przesyłanie binarnych strumieni do warstwy łącza danych w celu złożenia ich z powrotem w ramki.
Warstwa łącza danych (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Warstwa ta określa sposób wymiany danych przez medium lokalne
Warstwa sieci (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Warstwa ta rozpoznaje logiczną topologię sieci komputerowej.
Routing (trasowanie)
inizia ad imparare
Wyznaczanie trasy i wysyłanie nią pakietów danych sieci komputerowej.
Warstwa transportu (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Warstwa ta zapewnia przejrzysty transfer danych między aplikacjami.
Warstwa sesji (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Warstwa ta dostarcza usługi zapewniające skuteczną komunikację między różnymi systemami.
Sposoby transferu danych
inizia ad imparare
Naprzemienna transmisja danych, równoczesna transmisja dwukierunkowa, transmisja jednokierunkowa.
Naprzemienna transmisja danych
inizia ad imparare
Urządzenia przesyłają dane naprzemiennie w trybie wyłączności dostępu do łącza.
Równoczesna transmisja dwukierunkowa
inizia ad imparare
Następuje podział dostępnej przepustowości łącza
Transmisja jednokierunkowa
inizia ad imparare
Odbywa się tylko w jednym kierunku, a cała przepustowość łącza jest przydzielona do jednego urządzenia
Warstwa prezentacji (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Rozpoznanie typu danych przesyłanych między aplikacjami
Warstwa aplikacji (ISO/OSI)
inizia ad imparare
Pełni rolę interfejsu pomiędzy tą aplikacją a usługami sieci.
Obrazek ->
inizia ad imparare
Brama
Obrazek ->
inizia ad imparare
Drukarka
Obrazek ->
inizia ad imparare
Internet
Obrazek ->
inizia ad imparare
Karta Sieciowa
Obrazek ->
inizia ad imparare
Komputer
Obrazek ->
inizia ad imparare
Koncentrator
Obrazek ->
inizia ad imparare
Laptop
Obrazek ->
inizia ad imparare
Modem
Obrazek ->
inizia ad imparare
Przełącznik
Obrazek ->
inizia ad imparare
Przełacznik wielowarstwowy
Obrazek ->
inizia ad imparare
Przełącznik zarządalny
Obrazek ->
inizia ad imparare
Punkt dostępu
Obrazek ->
inizia ad imparare
Punkt dystrybucji główny
Obrazek ->
inizia ad imparare
Punkt dystrybucji pośredni
Obrazek ->
inizia ad imparare
Ruter
Obrazek ->
inizia ad imparare
Ruter bezprzewodowy
Obrazek ->
inizia ad imparare
Ruter z zaporą sieciową
Obrazek ->
inizia ad imparare
Serwer
Obrazek ->
inizia ad imparare
Zapora sieciowa
Warstwy TCP/IP
inizia ad imparare
1. Interfejsu (zamiast fizycznej i łącza danych), 2. Internetu (zamiast sieciowej), 3. Transportowa, 4. Aplikacji (zamiast sesji, prezentacji).
Warstwa interfejsu (TCP/IP)
inizia ad imparare
Ustalanie fizycznych parametrów połączenia między hostami lub węzłami.
Warstwa internetu (TCP/IP)
inizia ad imparare
Przygotowanie danych do przesyłu oraz ich prawidłowego odbioru przez medium.
Warstwa transportu (TCP/IP)
inizia ad imparare
Zarządza sesjami oraz sposobem przesyłania danych.
Warstwa aplikacji (TCP/IP)
inizia ad imparare
Obsługuje aplikacje końcowe, zapewniając im usługi wymiany i dostępu do danych.
Protokoły warstwy internetu (TCP/IP)
inizia ad imparare
IP, ARP, ICMP
Protokoły warstwy transportu (TCP/IP)
inizia ad imparare
TCP, UDP
Protokoły warstwy aplikacji (TCP/IP)
inizia ad imparare
HTTP, FTP, DNS, SMTP
Protokoły komunikacji sieciowej
inizia ad imparare
jest to zbiór zasad i procedur postepowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia sieciowe w celu nawiązania między nimi łączności i wymiany danych.
Protokoły zamknięte
inizia ad imparare
Protokoły, które wymagają zapłacenia za licencje, żeby móc go wykorzystać.
Protokoły otwarte
inizia ad imparare
Są to standardowe w pełni opisane i udokumentowane protokoły komunikacyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych producentów bez opłat licencyjnych.
Protokoły rutowalne
inizia ad imparare
Za pomocą ich można przesyłać dane między sieciami.
Protokoły nierutowalne
inizia ad imparare
Za pomocą ich można przesłać w obrębie tylko jednej warstwy modelu ISO/OSI.
Przykłady protokołów rutowalnych
inizia ad imparare
IP, ICMP, ARP, TCP, UDP, HTTP, FTP, SFTP, IPX/SPX, DNS, DDNS, SSH, SMTP, POP3, IMAP, PPP, PPTP, L2TP.
Przykłady protokołów nierutowalnych
inizia ad imparare
NetBEUI, AppleTalk, DHCP
Protokół IP
inizia ad imparare
(ang. Internet Protocol) dzieli przesył danych na pakiety, wybiera trasy pakietów i określa jak długo dany pakiet może zostać w sieci.
Protokół ICMP
inizia ad imparare
(ang. Internet Control Message Protocol) protokół stosowany w diagnostyce stanu sieci oraz kontroli transmisji danych w sieci.
Protokół ARP
inizia ad imparare
(ang. AdressResolution Protocol) przyporządkuje adresom logicznym (IP) odpowiednie adresy fizyczne (MAC).
Pamięć podręczna ARP
inizia ad imparare
Zwana jest również tablicą ARP zawiera informacje o adresach logicznych i odpowiadających im adresach fizycznych
Protokół TCP
inizia ad imparare
(ang. Transmission Control Protocol) zapewnia dostarczenie danych we właściwej kolejności oraz kontroluje przepływem danych.
Protokół HTTP
inizia ad imparare
(ang. HyperTextTransfer Protocol) przesyłanie stron internetowych.
Identyfikator URI
inizia ad imparare
(ang. Uniwersal Resource Identifier) j to standardowy zapis identyfikujący dowolny zapis dostępny w sieci komputerowej.
Protokół HTTPS
inizia ad imparare
(ang. HyperTextTransfer ProtocolSecure) przesyłanie zaszyfrowanych stron internetowych
Protokół FTP
inizia ad imparare
(ang. File Transfer Protocol) przesyłąnie plików za pośrednictwem protokołu TCP
Protokół SFTP
inizia ad imparare
(ang. Secure File Transfer Protocol) szyfrowany przesył plików.
Protokół DNS
inizia ad imparare
(ang. Domain Name System) zmienia nazwy adresów zrozumiałych dla użytkowników Internetu na adresy logiczne zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.
Protokół DDNS
inizia ad imparare
(ang. Dynamic Domain Name System) zmienia dynamiczne adresy IP.
Protokół SSH
inizia ad imparare
(ang. Secure Shell) jest protokołem szyfrowanym do zdalnego łączenia się z serwerem w sieci.
Protokół SMTP
inizia ad imparare
(ang. Simple Mail Transfer Protocol) przesył wiadomości e-mail miedzy serwerami.
Protokół POP3
inizia ad imparare
(ang. Post Ofice Protocol version 3) umożliwia dostęp do skrzynki pocztowej.
Protokół IMAP
inizia ad imparare
(ang. Internet Message Access Protocol) jest przeznaczony do przesyłania wiadomości e-mail.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.