!Szkoła cz. 1

 0    86 schede    barx2006
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
plastyka, sztuka
inizia ad imparare
Art
biologia
inizia ad imparare
Biology
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
wiedza o spoleczenstwie
inizia ad imparare
Citizenship
język angielski
inizia ad imparare
English
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
język francuski
inizia ad imparare
French
geografia
inizia ad imparare
Geography
język niemiecki
inizia ad imparare
German
historia
inizia ad imparare
History
technologia informacyjna
inizia ad imparare
Information Technology
matematyka
inizia ad imparare
Maths/Matchematics
muzyka
inizia ad imparare
Music
wychowanie fizyczne
inizia ad imparare
Physical Education (PE)
fizyka
inizia ad imparare
Physics
religia
inizia ad imparare
Religious Education
przedmioty ścisłe
inizia ad imparare
Science
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
szkoła pomaturalna
inizia ad imparare
collage
szkoła wieczorowa
inizia ad imparare
evening classes
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten
szkoła językowa
inizia ad imparare
language school
gimnazjum
inizia ad imparare
lower secondary school
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private school
szkoła państwowa
inizia ad imparare
state school/ public school
szkoła ogólnokształcąca
inizia ad imparare
secondary school
technikum
inizia ad imparare
technical school
uniwersytet
inizia ad imparare
university
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
stołówka
inizia ad imparare
canteen
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
certyficate
sala lekcyjna
inizia ad imparare
classroom
pracownia komputerowa
inizia ad imparare
computer room
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
gym
korytarz
inizia ad imparare
hall
gabinet dyrektora
inizia ad imparare
headmaster's office
biblioteka
inizia ad imparare
library
pojemnik na drugie śniadanie
inizia ad imparare
lunch box
zeszyt
inizia ad imparare
notebook
tablica ogłoszeń
inizia ad imparare
notice board
gumka
inizia ad imparare
rubber
linijka
inizia ad imparare
ruler
torba szkolna
inizia ad imparare
school bag
podwórko szkolne
inizia ad imparare
school playground
laboratorium
inizia ad imparare
science lab
nożyczki
inizia ad imparare
scissors
sekretariat
inizia ad imparare
secretary's office
temperówka
inizia ad imparare
sharpener
boisko
inizia ad imparare
sports field
biała tablica
inizia ad imparare
whiteboard
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
uczęszczać na lekcje
inizia ad imparare
attend classes
być usuniętym ze szkoły
inizia ad imparare
be expelled from school
być obecnym
inizia ad imparare
be present
być nieobecnym
inizia ad imparare
be absent
dzwonek
inizia ad imparare
bell
poszerzać horyzonty/wiedzę
inizia ad imparare
broaden one's horizons / knowledge
ściągać na sprawdzianie
inizia ad imparare
cheat in the test
klasa, zajęcia
inizia ad imparare
class
rozwijać umiejętności
inizia ad imparare
develop skills
robić zadanie domowe
inizia ad imparare
do homework
egzaminator
inizia ad imparare
examiner
zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
extracurricular activities
oblać egzamin
inizia ad imparare
fail an exam
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
egzamin końcowy
inizia ad imparare
final exam
wolna lekcja
inizia ad imparare
free period
dostać się na wyższą uczelnię
inizia ad imparare
get into a university
dostawać stopnie
inizia ad imparare
get marks
denerwować się przed sprawdzianem
inizia ad imparare
get nervous before a test
stopień, ocena
inizia ad imparare
grade
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
skończyć szkołę
inizia ad imparare
leave school
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
oceniać, ocena
inizia ad imparare
mark
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
zajęcia/ lekcje obowiązkowe
inizia ad imparare
obligatory classes
zajęcia/ lekcje nieobowiązkowe
inizia ad imparare
optional classes
wywiadówka
inizia ad imparare
parent-teacher meeting
uczestniczyć w lekcji
inizia ad imparare
participate in a lesson
zdać do następnej klasy
inizia ad imparare
pass to the next class
zwracać uwagę na
inizia ad imparare
pay attention to
chodzić na wagary
inizia ad imparare
play truant
powtarzać do sprawdzianu
inizia ad imparare
revise for a test

Devi essere accedere per pubblicare un commento.