Survival kit

 0    295 schede    kouczz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spiskowiec
inizia ad imparare
conspirator
umieścić na
inizia ad imparare
put over
klisze
inizia ad imparare
cliches
przekazać dalej
inizia ad imparare
pass on
gotowany
inizia ad imparare
boiled
książka w broszurowej oprawie
inizia ad imparare
paperback
oprawiony
inizia ad imparare
framed
bezpośredni
Ona jest naprawdę bezpośrednia.
inizia ad imparare
straightforward
She's really straightforward.
przyczajony
inizia ad imparare
lurking
pochłonięty
inizia ad imparare
engulfed
niemiły
inizia ad imparare
unpleasant
realizacja
inizia ad imparare
realisation
wkradł się
inizia ad imparare
crept up
staw
inizia ad imparare
articulation
odrzucać
Zamierzam zaprosić Leslie na randkę. Mam nadzieję, że mnie nie odrzuci.
inizia ad imparare
reject
I'm going to ask Leslie on a date. I hope she doesn't reject me.
odkładać
inizia ad imparare
put off
podwojony
inizia ad imparare
redoubled
przeklęty!
inizia ad imparare
god-dammed
chichot
inizia ad imparare
snicker
ściskanie
inizia ad imparare
squeezing
karawaniarz
inizia ad imparare
pallbearer
wkładać
Upewnij się, żeby włożyć prześcieradło pod materac, aby zostało na łóżku.
inizia ad imparare
tuck
Make sure you tuck the sheet under the mattress so that it stays on the bed.
jaja
Nie zrobisz tego, nie masz jaj.
inizia ad imparare
guts
You don't have the guts to do it.
zdarzyć się
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
inizia ad imparare
occur
This problem may occur anytime.
poprzez
inizia ad imparare
throughout
sprawny
inizia ad imparare
profficient
głupawy
Ich głupawe przedstawienie nie ma szans przeciwko naszemu.
inizia ad imparare
jerky
Their jerky performance doesn't stand a chance against ours.
guzkowaty
inizia ad imparare
bumpy
wykonawcza
inizia ad imparare
executive
wiedza specjalistyczna
Brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie.
inizia ad imparare
expertise
He lacks any expertise in this field.
niechętnie
Upomniałem mojego syna, żeby się zachowywał, po czym niechętnie oddał mi swoją zabawkę.
inizia ad imparare
reluctantly
I warned my son to behave, after which he reluctantly handed his toy to me.
standardowy problem
inizia ad imparare
standard issue
pieczęć
inizia ad imparare
seal
słodki
inizia ad imparare
cutesy
zdumiony
inizia ad imparare
astonished
zachwycony
inizia ad imparare
raved
występ animacji
inizia ad imparare
animation performance
niepohamowany
inizia ad imparare
irrepressible
osiągać
inizia ad imparare
attain
kąpiel
inizia ad imparare
bathwater
hojny
inizia ad imparare
generous
szczęśliwy
Możemy nie być tacy szczęśliwi w przyszłości.
inizia ad imparare
fortunate
We may not be so fortunate in the future.
zwerbować
inizia ad imparare
enlist
cudowny
inizia ad imparare
marvellous
uważany
inizia ad imparare
regarded
bazgrać
inizia ad imparare
scribble
zachęcić
Zachęcił mnie do zmiany pracy.
inizia ad imparare
encourage
He encouraged me to change the job.
groźny
Oni będą bardzo groźnym zespołem.
inizia ad imparare
formidable
They're going to be formidable team.
powiązani ze sobą
inizia ad imparare
strung together
wewnętrznie
inizia ad imparare
intrinsically
przeciwdziałanie
inizia ad imparare
counteraction
występ, wykonanie
inizia ad imparare
performance
poplątane
inizia ad imparare
tangled up
skale muzyczne
inizia ad imparare
music scales
nieodłączny, przyrodzony
Dążenie do rozmnażania się jest nieodłączną częścią natury ludzkiej.
inizia ad imparare
inherent
The drive to reproduce is an inherent part of human nature.
zatem
inizia ad imparare
therefore
uwalnia
inizia ad imparare
frees
spotkanie, zetknięcie
Ich spotkanie było tak krótkie, że Jane nie była nawet pewna, czy jeszcze pamięta Arnolda.
inizia ad imparare
encounter
Their encounter had been so brief, Jane wasn't even sure she remembered Arnold.
kapanie
inizia ad imparare
drippings
opowieść, historia
Dzieci chciały przed spaniem usłyszeć straszną historię.
inizia ad imparare
tale
The children always wanted to hear a scary tale before they went to sleep.
zniedołężniały
inizia ad imparare
decrepit
dręczenie
inizia ad imparare
pestering
kruchy
inizia ad imparare
fragile
mięso mielone
inizia ad imparare
mincemeat
błagać
inizia ad imparare
plead
niechętnie
Upomniałem mojego syna, żeby się zachowywał, po czym niechętnie oddał mi swoją zabawkę.
inizia ad imparare
reluctantly
I warned my son to behave, after which he reluctantly handed his toy to me.
zmiął się
inizia ad imparare
crumpled up
jęczeć
Jeremy jęknął z bólu, kiedy przewrócił się i złamał kostkę.
inizia ad imparare
moan
Jeremy moaned in pain after he tripped and broke his ankle.
magazyn
inizia ad imparare
repository
pasmo
inizia ad imparare
strand
fabuła
inizia ad imparare
lore
fotosy
inizia ad imparare
stills
zaskakujący
inizia ad imparare
startling
środek zwiększający popęd płciowy
inizia ad imparare
aphrodisiac
genialnie
inizia ad imparare
ingeniously
jeździec
inizia ad imparare
horsemen
woźnicy
inizia ad imparare
charioteers
wytrwałość
inizia ad imparare
persistence
zachować
Będziemy mieli większe możliwości zachowania jakości produktów.
inizia ad imparare
retain
We will have greater opportunities to retain the quality of products.
opracowana
inizia ad imparare
devised
imponujący
Zespół wykonał imponującą pracę.
inizia ad imparare
tremendous
The team did a tremendous job.
postępy
inizia ad imparare
advances
nowość
inizia ad imparare
novelty
przodek
inizia ad imparare
forefather
słup latarni ulicznej
inizia ad imparare
lamppost
otrzymać
inizia ad imparare
receive
zdumiewający
inizia ad imparare
astounding
znaczny
Wydaliśmy znaczne sumy na nowe systemy operacyjne.
inizia ad imparare
considerable
We spent considerable amounts on the new operating systems.
skandal
inizia ad imparare
outrage
zaatakował
inizia ad imparare
lashed out
nieokrzesany
Nie lubię twojego kolegi - jest nieokrzesany.
inizia ad imparare
crude
I don't like your friend - he's crude.
wyrafinowany, wyszukany
Gust hrabiego był bardzo wyrafinowany.
inizia ad imparare
sophisticated
The count's taste was very sophisticated.
skoczył
inizia ad imparare
leapt
kibicować
inizia ad imparare
root for
oczarowany
inizia ad imparare
spellbound
oszałamiający
inizia ad imparare
staggering
wyczyn
inizia ad imparare
feat
imponujący
Zespół wykonał imponującą pracę.
inizia ad imparare
tremendous
The team did a tremendous job.
pochodzić
inizia ad imparare
emanate
bunt
inizia ad imparare
rebellion
surowy
inizia ad imparare
cruder
inicjator
inizia ad imparare
originator
renesans
inizia ad imparare
renaissance
zaskakująco
inizia ad imparare
startlingly
wieloaspektowy
inizia ad imparare
multi faceted
teatr kukiełkowy
inizia ad imparare
puppetry
ogromnie
inizia ad imparare
enormously
wspólnie wykonany, wspólny
Prezentacja była wspólnym wysiłkiem.
inizia ad imparare
collaborative
The presentation was a collaborative effort.
lęki
inizia ad imparare
anxieties
dokładny
inizia ad imparare
thorough
kreślarstwo
inizia ad imparare
draftsmanship
nacisk
Położył nacisk na słowo "szybko".
inizia ad imparare
emphasis
He put emphasis on the word 'quickly'.
przedstawiający
inizia ad imparare
depicting
paszkwil
inizia ad imparare
lampoon
stępiony / tępy
inizia ad imparare
blunter
rysownik
inizia ad imparare
draftsman
przedwczesny
inizia ad imparare
precocious
bękart
inizia ad imparare
bastard
zniknąć
Moja czekolada zniknęła bez śladu.
inizia ad imparare
vanish
My chocolate vanished without a trace.
kończyć pracę
Jutro kończę pracę o 18.00.
inizia ad imparare
knock off
Tomorrow I knock off at 6 pm.
przypadłość, dolegliwość
Jego przypadłość była bardzo poważna. Wydawało się, że będzie potrzebował opieki medycznej.
inizia ad imparare
affliction
His affliction was very serious. It seemed likely he would need medical attention.
znakomity
inizia ad imparare
accomplished
załączyć
Dołączam listę wszystkich pracowników.
inizia ad imparare
enclose
I enclose the list of all employees.
główny projektant
inizia ad imparare
principle designer
niemiłosiernie
inizia ad imparare
ruthlessly
ponieść
inizia ad imparare
sustain
niemożliwe do utrzymania
inizia ad imparare
imposible to sustain
osiodłany
inizia ad imparare
saddled
prostszy
inizia ad imparare
straighter
zniknąć
Moja czekolada zniknęła bez śladu.
inizia ad imparare
vanish
My chocolate vanished without a trace.
błazen
inizia ad imparare
zany
pośród
inizia ad imparare
among
rozprowadzić
Rozprowadź trochę masła po swojej kanapce.
inizia ad imparare
spread
Spread some butter on your sandwich.
nie przestawać, trwać
Jeżeli wytrwamy w nauce języka, wkrótce będziemy znać go biegle.
inizia ad imparare
persist
If we persist with our language learning, soon we'll be fluent.
zaśmiecony
inizia ad imparare
littered with
hodować
Utrzymuję się z hodowli psów - głównie mopsów, ale również jamników.
inizia ad imparare
breed
I breed dogs for a living. Mostly pugs, but also some dachshunds.
skromny
inizia ad imparare
coy
denerwujący, wytrącający z równowagi
To doświadczenie było bardzo denerwujące - Bridget potrzebowała dużo czasu, by uspokoić się po tym, co się stało.
inizia ad imparare
unnerving
The experience was very unnerving - Bridget took a long time to calm down after it happened.
zebranie
inizia ad imparare
gathering
brak
Brak jedzenia jest wciąż dużym problemem na świecie.
inizia ad imparare
shortage
Food shortage is still a big problem in the world today.
napadnięty
inizia ad imparare
mobbed-up
szerzący się
inizia ad imparare
rampant
uważane
inizia ad imparare
considered
niemodny
inizia ad imparare
unfashionable
wybitny
inizia ad imparare
distinguished
chłopięctwo
inizia ad imparare
boyhood
arystokrata
inizia ad imparare
bigwig
dziekan
inizia ad imparare
dean
uwiązany
inizia ad imparare
bound
skrępowany
inizia ad imparare
hampered
żmudny
Cały proces był bardzo żmudny. Nie miałem pojęcia, że otrzymanie wizy może być takie czasochłonne.
inizia ad imparare
tedious
This whole process has been very tedious. I had no idea getting a visa would be so time-consuming.
przemowa
inizia ad imparare
harangue
stłumić
inizia ad imparare
suppress
żywy
inizia ad imparare
vivid
rozstaw
inizia ad imparare
spacing
rozstaw/odstęp
inizia ad imparare
spacing
szpatułka
inizia ad imparare
spatula
towar
inizia ad imparare
comodity
knuć
inizia ad imparare
plot out
celowe
inizia ad imparare
deliberate
żwawy, dziarski
Betty czuła się tak szczęśliwa i pewna siebie, że dziarsko przeszła wzdłuż ulicy.
inizia ad imparare
jaunty
Betty was feeling so happy and confident, she did a jaunty walk down the street.
niekonsekwentny
inizia ad imparare
erratic
ostrożny, czujny
Bądź czujny - ktoś nas obserwuje.
inizia ad imparare
cautious
Stay cautious - somebody is watching us.
sztywny
inizia ad imparare
rigid
opatrzony
inizia ad imparare
provided
zapewniać
inizia ad imparare
provide
zaskakujący
inizia ad imparare
startling
wyrozumiały
inizia ad imparare
understanding
dokładny
inizia ad imparare
thorough
wyrafinowanie
inizia ad imparare
sophistication
wąż gumowy
inizia ad imparare
hose
Wróć do
inizia ad imparare
Snap back to
imponujący
Zespół wykonał imponującą pracę.
inizia ad imparare
tremendous
The team did a tremendous job.
pomniejszy śmiertelnik
inizia ad imparare
lesser mortal
uchylić pracę
inizia ad imparare
duck the work
zbyt daleko idący, przesadny
Twoje wnioski są zbyt daleko idące. Fakt, że Bruce późno kładzie się spać i często nosi pelerynę nie oznacza, że jest Batmanem.
inizia ad imparare
far-fetched
Your conclusions are far-fetched. The fact that Bruce goes to sleep late and often wears a black cape doesn't mean he's Batman.
schrzanić, zrujnować
inizia ad imparare
screwed up, ruined
chybotanie
inizia ad imparare
wobble
kuśtykający
inizia ad imparare
limping
stłumiony
inizia ad imparare
repressed
nieskrępowany
inizia ad imparare
uninhibited
zniedołężniały
inizia ad imparare
decrepit
porażenie
inizia ad imparare
palsy
złoczyńcy
inizia ad imparare
villainss
lamówka
inizia ad imparare
trimming
zachęcający
inizia ad imparare
encouraging
zbłądzić
inizia ad imparare
wander
wręczył
inizia ad imparare
handed
dobra animacja
inizia ad imparare
fine animation
gumowaty
inizia ad imparare
rubbery
kruche
inizia ad imparare
squishy
spontaniczność
inizia ad imparare
spontaneity
nogawka
inizia ad imparare
pant leg
mamroczący
inizia ad imparare
mumbling
zmodyfikować, przerobić
Przerobię twoją suknię, żeby aż tak bardzo nie ciągnęła się po ziemi.
inizia ad imparare
alter
I'm going to alter your dress so it doesn't drag on the ground so much.
kawałek
Tylko trochę.
inizia ad imparare
bit
Just a little bit.
podsumować
inizia ad imparare
recap
ominąć
inizia ad imparare
get past
wykreślone
inizia ad imparare
plotted
krocze
inizia ad imparare
crutch
ustanowiony
inizia ad imparare
institued
ustanowiony
inizia ad imparare
instituted
próba
inizia ad imparare
rehearsal
potwierdzając chrząknięcie
inizia ad imparare
assenting grunt
garnek
inizia ad imparare
pot
deweloper
inizia ad imparare
developer
przyczynić się
inizia ad imparare
contribut
zasadniczo
inizia ad imparare
substantially
renesans
inizia ad imparare
renaissance
bardzo ważny
Twoja pomoc była kluczowa dla powodzenia projektu.
inizia ad imparare
crucial
Your help was crucial for the success of the project.
garść
inizia ad imparare
handful
główny animator
inizia ad imparare
lead animator
zamek błyskawiczny
inizia ad imparare
zip
narażenie / ekspozycja
inizia ad imparare
exposure
prześcieradło
inizia ad imparare
sheet
arkusz
inizia ad imparare
sheet
widok
inizia ad imparare
sight
materiał filmowy, nagranie z wydarzenia
Pracownicy ochrony obejrzeli nagranie z monitoringu, szukając mężczyzny, który obrabował sklep.
inizia ad imparare
footage
The security staff watched the CCTV footage, looking for the man who had robbed the store.
Marsz
inizia ad imparare
march
Znosić
inizia ad imparare
Bear with
wkładać
Upewnij się, żeby włożyć prześcieradło pod materac, aby zostało na łóżku.
inizia ad imparare
tuck
Make sure you tuck the sheet under the mattress so that it stays on the bed.
złożoność
inizia ad imparare
complexity
księstwo
inizia ad imparare
principality
przenikać
inizia ad imparare
penetrate
obciążony
inizia ad imparare
weighted down
liczba nieparzysta
inizia ad imparare
odd number
wybrać numer
inizia ad imparare
dial number
papkowaty wynik
inizia ad imparare
mushy result
szeroki
Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług.
inizia ad imparare
broad
Our company offers a broad scope of services.
iskierka
inizia ad imparare
sparkle
zmniejsza się
inizia ad imparare
diminishes
witalność
inizia ad imparare
vitality
przypadek
inizia ad imparare
case
gderać
inizia ad imparare
nag
zmniejszać
inizia ad imparare
diminish
odwołanie do czegoś
inizia ad imparare
appeal of something
Masa czegoś
inizia ad imparare
Bulk of sth
kołki
inizia ad imparare
pegs
pupa
inizia ad imparare
bum
tyłek
inizia ad imparare
the bum
wstawka
inizia ad imparare
inset
pasek panoramowania
inizia ad imparare
panning bar
bezwiednie
inizia ad imparare
unconsciously
unikać
Dzieci rzucają w nas kamieniami! Postaraj się ich uniknąć!
inizia ad imparare
dodge
The kids are throwing stones at us! Try and dodge them!
obok / koło
inizia ad imparare
beside
dotykowy
inizia ad imparare
tactile
nakrętki i śruby
inizia ad imparare
nuts and bolts
mieć tendencję
Wilki mają tendencję do polowania w watahach.
inizia ad imparare
tend
Wolves tend to hunt in packs.
ekscentryczny
Angielski polityk był bardzo ekscentryczny. Mówił z wytwornym akcentem i zawsze nosił różowe spodnie.
inizia ad imparare
eccentric
The English politician was very eccentric. He spoke with a posh voice and always wore pink trousers.
całkowicie
inizia ad imparare
utterly
pogardliwie
inizia ad imparare
scornfully
odwiecznie
inizia ad imparare
perennially
huk za grosze
inizia ad imparare
bang for the buck
oszczędnie
inizia ad imparare
sparingly
szeroki
Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług.
inizia ad imparare
broad
Our company offers a broad scope of services.
zgnieciony
inizia ad imparare
squashed
winorośl
inizia ad imparare
grapevine
zwinny
inizia ad imparare
limber
nieokrzesany
Nie lubię twojego kolegi - jest nieokrzesany.
inizia ad imparare
crude
I don't like your friend - he's crude.
surowy rysunek
inizia ad imparare
crude drawing
zaskoczony
inizia ad imparare
startled
rozmyślać
inizia ad imparare
ruminate
szał
inizia ad imparare
frenzy
południe
Spotkajmy się jutro w samo południe.
inizia ad imparare
noon
Let's meet tomorrow at high noon.
posprzątane
inizia ad imparare
tidied
właściwe rzemiosło
inizia ad imparare
propercraft
najtrudniejszy
inizia ad imparare
toughest
chodnik
inizia ad imparare
pavement
przewrócił się
inizia ad imparare
tipped over
przewrócić
inizia ad imparare
tip over
uderzając się w palec u nogi
inizia ad imparare
stubbing your toe
mięsień łydki
inizia ad imparare
calf muscle
charakterystyczny, szczególny
Rok 2008, w którym rozpoczął się kryzys gospodarczy i finansowy, był bardzo szczególny.
inizia ad imparare
distinctive
2008, the year in which this economic and financial crisis started, was very distinctive.
zniewieściały
inizia ad imparare
effeminate
lina
inizia ad imparare
tightrope
szybownictwo
inizia ad imparare
gliding
peryferyjny
inizia ad imparare
peipheral
odszukać
inizia ad imparare
trace off
pływak
inizia ad imparare
float
poprzedzał
inizia ad imparare
preceeded
zmienność
inizia ad imparare
vesatility
ustawić rytm
inizia ad imparare
set a beat
spacerowy
inizia ad imparare
strolling
niezmiennie
inizia ad imparare
invariably
materiał filmowy, nagranie z wydarzenia
Pracownicy ochrony obejrzeli nagranie z monitoringu, szukając mężczyzny, który obrabował sklep.
inizia ad imparare
footage
The security staff watched the CCTV footage, looking for the man who had robbed the store.
ekspozycje
inizia ad imparare
exposures
uderzyć w rytm
inizia ad imparare
hit the beat
uwłaczający
inizia ad imparare
derogatory
staromodny
inizia ad imparare
corny
pominięty
inizia ad imparare
omitted
pominięty
inizia ad imparare
omitted
nerka
inizia ad imparare
kidney
sprytny
inizia ad imparare
cunning
wolności
inizia ad imparare
liberties
zasadniczy
inizia ad imparare
underlying

Devi essere accedere per pubblicare un commento.