Styczeń 2022

 0    59 schede    stkn2l
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
unik, robić unik, uniknąć
inizia ad imparare
dodge
Nie będe unikał odpowiedzialność
inizia ad imparare
I will not dodge responsibility
Myślisz, że jesteś na tyle bystry, żeby uniknąć kuli?
inizia ad imparare
Think you're smart enough to dodge a bullet?
On unikał odpowiedzi na to pytanie za każdym razem, kiedy ktoś je zadawał
inizia ad imparare
He dodged the question every time anyone asked it
On uniknął ciosu, odsłaniając przeciwnika
inizia ad imparare
He dodged the punch, leaving his opponent exposed
Mieć niskie mniemanie o czymś
inizia ad imparare
sell something short
Będę się cenił
inizia ad imparare
I will not self myself short
Nie będę zapeszać
inizia ad imparare
I will not speak too soon
wskazać kogoś palcem, obwiniać kogoś
inizia ad imparare
point the finger at somebody
pogarszać się, stracić wartość, podupadać
inizia ad imparare
go south
Nie pozwolę by cokolwiek się rozleciało
inizia ad imparare
I will not let things go south
krytykować kogoś, źle o kimś mówić
inizia ad imparare
speak ill of somebody
Nie będe o nikim mówić źle
inizia ad imparare
I will not speak ill of somebody
mieć pretensje do całego świata z powodu urazy
inizia ad imparare
have a chip on one's shoulder
Nie będe miał pretensji do całego świata
inizia ad imparare
I will not have a chip on my shoulder
Powinieneś być ostrożny, to jest niebezpieczna dzielnica
inizia ad imparare
You should look out, it's a dangerous neighbourhood
Uważaj. Myślę, że ktoś się chowa w ciemności
inizia ad imparare
Look out. I think somebody is hiding in the dark
Wyjrzyj przez okno, twój ojciec przyjechał
inizia ad imparare
Look out the window, your father arrived
Bądź ostrożny, kiedy wyglądasz na ulicę
inizia ad imparare
Be careful when you look out on the street
zaryzykować, podjąć ryzyko, wykorzystać możliwość (np. do osiągnięcia celu)
inizia ad imparare
take a chance
wyrozumiały charakter
inizia ad imparare
forgiving nature
pełnią, w pełni
inizia ad imparare
to the fullest
Wszystko, co mogę teraz zrobić, to żyć pełnią życia
inizia ad imparare
All I can do for now is live life to the fullest
obciążenie robocze (ilość pracy do wykonania), obciążenie pracą
inizia ad imparare
workload
Biuro tłumaczeń zatrudniło kolejnego tłumacza, żeby poradzić sobie z obciążeniem pracą
inizia ad imparare
The translation office employed another translator to cope with the workload
niedopełnienie obowiązku
inizia ad imparare
failure to fulfill the obligation
okres pełnienia obowiązkó
inizia ad imparare
tern of the performance of duties
zakres obowiązków i odpowiedzialność
inizia ad imparare
duties and liabilities
odpowiedzialność prawna, zobowiązanie / obciążenie, zawada, balast, problem, cię
inizia ad imparare
liability
Ta firma była moją odpowiedzialnością prawną od początku
inizia ad imparare
This company has been my liability from the start.
odpowiedzialność względem kogoś
inizia ad imparare
liability to somebody
obowiązek, obowiązek zawodowy, opłata celna
inizia ad imparare
duty
On został wyrzucony, ponieważ zaniedbywał swoje obowiązki zawodowe
inizia ad imparare
He was fired because he had been neglecting his work duties
To moje poczucie moralnego obowiązku kazało mi wrócić i pomóc jej.
inizia ad imparare
It was my sense of moral duty that made me come back and help her
wytyczne
inizia ad imparare
guidelines
Oto nasze główne wytyczne na działania zaplanowane na najbliższe pięć lat
inizia ad imparare
These will be our major guidelines for action over the next five years
zakaz konkurencji
inizia ad imparare
non-competition
zobowiązanie
inizia ad imparare
commitment, obligation
On uczynił wobec niej zobowiązanie, ale nigdy go nie dotrzymał
inizia ad imparare
He made a commitment for her, but never fulfilled it.
Postradałeś zmysły
inizia ad imparare
HAve you lost your mind?
wybij to sobie z głowy
inizia ad imparare
get it out of your head
Najwyższy czas
inizia ad imparare
High time
Wielokrotnie
inizia ad imparare
many times over
Czas leczy wszystkie rany
inizia ad imparare
Time heals all wounds
Mamy jeszcze czas
inizia ad imparare
There's still time
Na wszystko przyjdzie pora
inizia ad imparare
There's a time and place for everything
Zaparło mi dech
inizia ad imparare
It took my breath away
Wymiatasz!
inizia ad imparare
You rock!
To działa w obie strony
inizia ad imparare
It works both ways
I znowu to samo
inizia ad imparare
Here we go again
Po moim trupie
inizia ad imparare
Over my dead body
Do dna (jak pijemy)
inizia ad imparare
Bottoms up!
Za nieobecnych
inizia ad imparare
For the absent
Za nasze żony i dziewczyny, oby się nie spotkały
inizia ad imparare
For our wives and girlfriends, may there never meet
lepiej dmuchać na zimne
inizia ad imparare
better safe than sorry
Nie sądzę, że będę tego potrzebował, ale lepiej dmuchać na zimne
inizia ad imparare
I don't think I'm going to need that, but better to be safe than sorry
Bierzmy się do roboty
inizia ad imparare
Let's get busy
Prześpij się z tym
inizia ad imparare
Sleep on it
Jestem pod wrażeniem
inizia ad imparare
I'm impressed

Devi essere accedere per pubblicare un commento.