State & Society

 0    110 schede    kacperkosa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wicepremier
inizia ad imparare
Deputy Prime Minister
Sąd Najwyższy
inizia ad imparare
High Court
Izba Gmin
inizia ad imparare
House of Commons
Partia Pracy
inizia ad imparare
Labour Party
Liberalni Demokraci
inizia ad imparare
Liberal Democrats
Lord Kanclerz
inizia ad imparare
The Lord Chancellor
poseł, parlamentarzysta
inizia ad imparare
Member of Parliament
sekretarz stanu
inizia ad imparare
Secretary of State
dojść do władzy
inizia ad imparare
come into power
obniżać, ciąć podatki
inizia ad imparare
cut taxes
wygłosić przemówienie
inizia ad imparare
give a speech
naszkicować, nakreślić plan
inizia ad imparare
outline a plan
uchwalić ustawę
inizia ad imparare
pass a law
ubiegać się o stanowisko
inizia ad imparare
run for a position
głosować na kogoś
inizia ad imparare
vote for somebody
wygrać wybory
inizia ad imparare
win an election
być na bakier z prawem
inizia ad imparare
be on the wrong side of the law
być w zgodzie z prawem
inizia ad imparare
be on the right side of the law
wobec prawa
inizia ad imparare
in the eyes of the law
wykorzystać prawo na swoją korzyść
inizia ad imparare
take the law into your own hands
długie ramię sprawiedliwości
inizia ad imparare
the long arm of the law
oskarżony
inizia ad imparare
accused
podpalacz
inizia ad imparare
an arsonist
włamywacz
inizia ad imparare
a burglar
złodziej samochodów
inizia ad imparare
car thief
prace społeczne
inizia ad imparare
community service
miejsce zbrodni
inizia ad imparare
crime scene
kara śmierci
inizia ad imparare
death penalty
niewinny
inizia ad imparare
innocent
ława przysięgłych
inizia ad imparare
a jury
porywacz
inizia ad imparare
kidnapper
bandyta
inizia ad imparare
mugger
przestępstwo
2 opcje
inizia ad imparare
offence, crime
nadzór kuratorski
inizia ad imparare
probation
proces
inizia ad imparare
a trial
wandal
inizia ad imparare
a vandal
wyrok
inizia ad imparare
verdict
ostrzeżenie
inizia ad imparare
warning
świadek
inizia ad imparare
a witness
uprowadzić
inizia ad imparare
abduct
prowadzić śledztwo, dochodzenie
inizia ad imparare
investigate
wyrok
inizia ad imparare
sentence
kraść
inizia ad imparare
to steal
wtargnięcie, naruszenie własności
inizia ad imparare
trespass
włamać się do budynku
inizia ad imparare
to break into a building
złamać prawo
inizia ad imparare
to break the law
uznać kogoś winnym czegoś
inizia ad imparare
find sb guilty of
oskarżyć kogoś o coś
inizia ad imparare
press charges against sb
wyznaczyć komuś kuratora
inizia ad imparare
put on probation
postawić kogoś przed sądem
inizia ad imparare
put on trial
skazać kogoś na więzienie
inizia ad imparare
send to prison
podłożyć ogień
inizia ad imparare
set fire to
prawa zwierząt
inizia ad imparare
animal rights
kampania
inizia ad imparare
campaign
prawa dzieci
inizia ad imparare
children's rights
dyskryminacja
inizia ad imparare
discrimination
ochrona środowiska
inizia ad imparare
environmental protection
wieloetniczność, wielonarodowość
inizia ad imparare
ethnic diversity
prawa człowieka
inizia ad imparare
human rights
system prawny
inizia ad imparare
the legal system
ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
równość rasowa
inizia ad imparare
racial equality
terroryzm
inizia ad imparare
terrorism
zdetonować bombę
inizia ad imparare
detonate a bomb
zabronić
inizia ad imparare
prohibit
podnieść świadomość
inizia ad imparare
raise awareness
konflikt
inizia ad imparare
conflict
dyplomata
inizia ad imparare
a diplomat
spór
inizia ad imparare
dispute
wiec
inizia ad imparare
rally
uczestnicy zamieszek
inizia ad imparare
rioters
organizować demonstrację
inizia ad imparare
hold a demonstration
osiągniąć porozumienie
inizia ad imparare
reach an agreement
rozwiązać konflikt
inizia ad imparare
resolve a conflict
podpisać petycję
inizia ad imparare
sign a petition
podjąć działania
inizia ad imparare
take action
zakończyć coś
inizia ad imparare
bring an end to sth
UE (Unia Europejska)
inizia ad imparare
EU (European Union)
MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
inizia ad imparare
IMF (International Monetary Fund)
MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski)
inizia ad imparare
IOC (International Olympic Committee)
Pakt Północnoatlantycki
inizia ad imparare
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Światowa Organizacja Zdrowia
inizia ad imparare
World Health Organization (WHO)
Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturalnego
inizia ad imparare
World Wildlife Fund for Nature (WWF)
buddyści
inizia ad imparare
Buddhists
buddyzm
inizia ad imparare
Buddhism
chrześcijaństwo
inizia ad imparare
Christianity
chrześcijanie
inizia ad imparare
Christians
kościół
inizia ad imparare
a church
gurudwara (świątynia sikhijska)
inizia ad imparare
gurudwara (Sikh temple)
hinduizm
inizia ad imparare
Hinduism
hinduiści
inizia ad imparare
Hindus
islam
inizia ad imparare
Islam
wyznawcy judaizm, Żydzi
inizia ad imparare
Jews
judaizm
inizia ad imparare
Judaism
mandir
świątynia hinduistyczna
inizia ad imparare
mandir
meczet
inizia ad imparare
mosque
muzułmanie
inizia ad imparare
Muslims
sikhizm
inizia ad imparare
Sikhism
sikhowie
inizia ad imparare
Sikhs
stupa
buddyjska budowla sakralna
inizia ad imparare
stupa
synagoga
inizia ad imparare
synagogue
przedsięwzięcie biznesowe
inizia ad imparare
business venture
koszty utrzymania
inizia ad imparare
cost of living
przedsiębiorstwo rodzinne
inizia ad imparare
family-run business
podatek dochodowy
inizia ad imparare
income tax
handel międzynarodowy
inizia ad imparare
international trade
kurs
inizia ad imparare
rate
standard życia
inizia ad imparare
standard of living
jednostka monetarna
inizia ad imparare
unit of currency
ogólnoświatowy problem
inizia ad imparare
worldwide problem

Devi essere accedere per pubblicare un commento.