SRL nastawienie wysokościomierza

 0    32 schede    Monika1980
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
wysokość rzeczywista
inizia ad imparare
od terenu, nad którym przelatuje SP
wys. względna
inizia ad imparare
odległość piona poziomu/punktu/przedmiotu mierzona od określonego PUNKTU ODNIESIENIA
wys. bezwzględna
inizia ad imparare
mierzona od średniego poziomu morza (MSL)
QNH
inizia ad imparare
ustawienie: wys. względna; nastawienie WYSOKOŚCIOMIERZA na CIŚN., przy którym wskaże on PO WYLĄD. wys. BEZWGLĘDNĄ miejsca LĄDOW.
QNE
inizia ad imparare
ustawiane: poziom lotu; ciśnienie standardowe
wys, barometryczna
inizia ad imparare
met. pomiaru wys. oparta na zas. pomiaru CIŚN. ATM., zmieniającego się wraz z wys.
wysokościomierz barometryczny
inizia ad imparare
urządz. pokładowe; manometr, wskazuje wys., dzięki pomiarowi ciśn. pow. i wskazuje je na skali w m/ft/km
Barometryczna metoda pomiaru wysokości jest oparta
inizia ad imparare
na zasadzie pomiaru ciśnienia atmosferycznego (statycznego) zmieniającego się wraz ze zmianą wysokości
Między wysokością i ciśnieniem istnieje zależność
inizia ad imparare
logarytmiczna
 Wysokość przyrządowa
inizia ad imparare
(Indicated Altitude) - wysokość biezaca wskazywana przez wysokościomierz.
wysokość poprawiona
inizia ad imparare
(Calibrated Altitude) – wysokość przyrządowa poprawiona o wartość błędu przyrządowego.
wysokość gęstościowa
inizia ad imparare
– wysokość ciśnieniowa z poprawką temperaturową.
jeśli wysokość gęstościowa jest duża, to osiągi samolotu
inizia ad imparare
muszą ulec redukcji
znajomość wysokości gęstościowej jest potrzebna
inizia ad imparare
do oszacowania ilości paliwa lub długości pasa
stopień baryczny
inizia ad imparare
wysokość na jaką należy się wznieść lub opuścić, aby ciśnienie zmieniło się o 1 hPa
1 hPa
inizia ad imparare
~ 30 ft (8.25m)
10 hPa
inizia ad imparare
300 ft
w warunkach standardowych wys. przyrządowa
inizia ad imparare
równa jest wys. bezwzględnej
kiedy temperatura i ciśnienie są wyższe od standardowych to wysokość przyrządowa jest
inizia ad imparare
niższa od bezwzględnej
kiedy temperatura i ciśnienie są niższe od standardowej to wysokość przyrządowa jest
inizia ad imparare
wyższa od bezwzględnej
spadek ciśnienia wraz z wysokością następuje szybciej w powietrzu
inizia ad imparare
zimnym niż w powietrzu ciepłym
poziom przelotu
inizia ad imparare
Cruising level) Poziom utrzymywany podczas znacznej części lotu.
poziom
inizia ad imparare
Level) Wyrażenie ogólne odnoszące się do pozycji statku powietrznego w locie w płaszczyźnie pionowej i oznaczające zarówno wysokość względną, wysokość bezwzględną lub poziom lotu
poziomy lotu
inizia ad imparare
podczas lotu na najniższym dostępnym poziomie lotu lub powyżej tego poziomu albo odpowiednio powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej;
wysokości bezwzględne
inizia ad imparare
podczas lotu poniżej najniższego dostępnego poziomu lotu albo odpowiednio na lub poniżej wysokości bezwzględnej przejściowej
poziom przejściowy
inizia ad imparare
Transition level - TL) Najniższy poziom lotu, jaki można wykorzystać powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej.
warstawa przejściowa
inizia ad imparare
Transition layer) Przestrzeń powietrzna zawarta między wysokością bezwzględną przejściową a poziomem przejściowym
wysokość bezwzględna przejściowa
inizia ad imparare
Transition altitude - TA) Wysokość bezwzględna, na której lub poniżej której pozycja statku powietrznego w płaszczyźnie pionowej określana jest jako wysokość bezwzględna.
FL 80
inizia ad imparare
QNH 996 hPa
FL 90
inizia ad imparare
QNH 995 hPa
poziom lotu
inizia ad imparare
powierzchnia baryczna o określonym ciśnieniu oddzielona od innych takich powierzchni o określoną różnicę ciśnienia i odniesiona do specyficznej wartości ciśnienia zwanego ciśnieniem standardowym o wartości 1013,25 hPa
Poziomy przelotu, na jakich ma się odbyć przelot albo jego część, należy wyrażać jako
inizia ad imparare
poziomy lotu i wysokości bezwzględne

Devi essere accedere per pubblicare un commento.