sprawdzian u4

 0    81 schede    wojtektrawka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
porzucony
inizia ad imparare
abandoned
w przystępnej cenie
inizia ad imparare
avordable
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities
gwarancja
inizia ad imparare
guarantee
wynajmujący
inizia ad imparare
landlord
wybór stylu życia
inizia ad imparare
lifestyle choice
obowiązek
inizia ad imparare
obligation
zajmować
inizia ad imparare
to occupy
biurowiec
inizia ad imparare
office block
referencje
inizia ad imparare
references
odnowić
inizia ad imparare
restore
lokator
inizia ad imparare
tenant
lokal użytkowy
inizia ad imparare
business premises
czarujący
inizia ad imparare
charming
ciasny, mały
inizia ad imparare
compact
wysoki, wielopiętrowy
inizia ad imparare
high-rise
domy
inizia ad imparare
homes
budynki służące wypoczynkowi
inizia ad imparare
leisure buildings
wąska uliczka
inizia ad imparare
narrow lane
praktyczny
inizia ad imparare
practical
dziwny, ekscentryczny
inizia ad imparare
quirky
wiejski
inizia ad imparare
rural
przestronny
inizia ad imparare
spacious
studio, pracownia
inizia ad imparare
studio
podmiejski
inizia ad imparare
suburban
miejski
inizia ad imparare
urban
depozyt
inizia ad imparare
deposit
osoba która kupuje coś poraz pierwszy
inizia ad imparare
first time buyer
przychód gospodrastwa domowego
inizia ad imparare
household income
miesięczne wydatki
inizia ad imparare
monthly outgoings
kredyt hipoteczny
inizia ad imparare
mortgage
status związku, stan cywilny
inizia ad imparare
relationship status
warunki (umowy)
inizia ad imparare
terms and condiotions
tendencja spadkowa
inizia ad imparare
a downward trend
tendencja rosnąca
inizia ad imparare
an upward trend
spadać
inizia ad imparare
decrease
dramatyczny, spektakularny
inizia ad imparare
dramatic
spadać
inizia ad imparare
to fall
obniżać się
inizia ad imparare
go down
rosnąć
inizia ad imparare
increase
rosnąć
inizia ad imparare
rise
ostry, gwałtowny
inizia ad imparare
sharp
lekki, delikatny
inizia ad imparare
slight
stały, nieprzerwany
inizia ad imparare
steady
w tym zbiorze danych widzimy
inizia ad imparare
in this dataset we see
być może to odzwierciedla szerszy trend w społeczeństwie
inizia ad imparare
perhaps this reflects a wider trend in society
wzrost który obserwujemy, odpowiada wzrostowi tutaj
inizia ad imparare
the growth we see corresponds to the growth here
wzrost ten został odzwierciedlony we wzroście widocznym tutaj
inizia ad imparare
this increase is mirrored in the increase we see here
widzimy koleracje...
inizia ad imparare
We can see correlation...
widzimy, że wykres został stworzony w oparciu o obecne ceny
inizia ad imparare
we can see that this graph is based on actual prices
starać się o dofinansowanie / sfinansowanie
inizia ad imparare
apply for funding
uzystać stopień magistra
inizia ad imparare
do a master's degree
uzystać stopień doktora
inizia ad imparare
do a PhD
odbyć praktyki
inizia ad imparare
do an apprenticeship
porzucić uczelnię
inizia ad imparare
to drop out of college
otrzymać pracę w niepełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
get a part-time job
otrzymać stypendium
inizia ad imparare
get a scholarship
dążyć do realizacji marzeń
inizia ad imparare
persue your dreams
wydać fortunę
inizia ad imparare
spend a fortune
zrobić sobie roczną przerwę
inizia ad imparare
take a gap year
wziąć pożyczkę
inizia ad imparare
Take loan
napisać oświadczenie osobiste
inizia ad imparare
write a personal statement
formularz, podanie
inizia ad imparare
application form
miasteczko uniwersyteckie
inizia ad imparare
campus
kandydat
inizia ad imparare
candidate
certyfikat
inizia ad imparare
certificate
kurs
inizia ad imparare
a course
stopień naukowy
inizia ad imparare
degree
opłaty
inizia ad imparare
fees
staż, praktyka
inizia ad imparare
internship
profesor
inizia ad imparare
professor
czesne
inizia ad imparare
tuition
student (pierwszego stopnia)
inizia ad imparare
undergraduate
staż pracy
inizia ad imparare
work experience
akceptacja, przyjęcie
inizia ad imparare
acceptance
opłąta wstępna, wpisowe
inizia ad imparare
admission
dokumentacja
inizia ad imparare
documentation
przesadzać, wyolbrzymiać
inizia ad imparare
exaggerate
akademik (dom studencki)
inizia ad imparare
hall of residence
nabór, liczba przyjętych osób
inizia ad imparare
intake
prestiżowy
inizia ad imparare
prestigious

Devi essere accedere per pubblicare un commento.