sprawdzian słówka dział 8

 0    197 schede    mariagaloczynska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
at the age of
inizia ad imparare
w wieku
dangerous
inizia ad imparare
niebezpieczny
choice
inizia ad imparare
wybór
to join the
inizia ad imparare
przyłączyć się do
independent, independence
inizia ad imparare
niezależny, niezależność
soldier
inizia ad imparare
żołnierz
violent, violence
inizia ad imparare
agresywny, przemoc
distant, distance
inizia ad imparare
odległy, odległość
reach
inizia ad imparare
dotrzeć
express
inizia ad imparare
wyrazić
childhood
inizia ad imparare
dzieciństwo
perform
inizia ad imparare
wykonać
campaign
inizia ad imparare
kampania
charity
inizia ad imparare
jałmużna
intelligent, intelligence
inizia ad imparare
inteligentny, inteligencja
abandon
inizia ad imparare
zostawić, opuszczać
brilliant, brilliance
inizia ad imparare
genialny, znakomitość
injury
inizia ad imparare
uszkodzenie / kontuzja
destroy
inizia ad imparare
zniszczyć
succeed (in)
inizia ad imparare
zdobywać sukces w
patient, patience
inizia ad imparare
cierpliwy, cierpliwość
confident, confidence
inizia ad imparare
pewny (siebie, czegoś), pewność
successful
inizia ad imparare
odnoszący sukcesy
praise
inizia ad imparare
pochwała
account (of life)
inizia ad imparare
relacje (z życia)
illiterate
inizia ad imparare
analfabeta
be proud of
inizia ad imparare
być dumnym z
important, importance
inizia ad imparare
ważny, znaczenie (waga)
wives
inizia ad imparare
żony
different, difference
inizia ad imparare
różny (od czegoś, kogoś), różnica
recently
inizia ad imparare
ostatnio
threaten
inizia ad imparare
grozić
congratulate
inizia ad imparare
Gratulować
compete
inizia ad imparare
rywalizować
dream of
inizia ad imparare
śnić/marzyć o
campaign for
inizia ad imparare
prowadzić kampanię na rzecz...
prepare for
inizia ad imparare
przygotować się do
compete on
inizia ad imparare
konkurować na
championship
inizia ad imparare
mistrzostwo
fight for
inizia ad imparare
walczyć o
succeed in
inizia ad imparare
odnieść sukces w
praise for
inizia ad imparare
pochwalić za
congratulate on
inizia ad imparare
pogratulować za
lying
inizia ad imparare
kłamliwy
bribes
inizia ad imparare
łapówki
illegal equipment
inizia ad imparare
nielegalny sprzęt
drugs
inizia ad imparare
narkotyki
exist
inizia ad imparare
istnieć
as long as
inizia ad imparare
tak długo jak
competition
inizia ad imparare
zawody sportowe
opponent
inizia ad imparare
przeciwnik
marathon
inizia ad imparare
maraton
break down
inizia ad imparare
psuć się/załamywać się
set a record
inizia ad imparare
ustanowił rekord
deserve
inizia ad imparare
zasłużyć
illegal
inizia ad imparare
nielegalny
improve
inizia ad imparare
polepszyć
strength
inizia ad imparare
siła
extreme
inizia ad imparare
skrajny
unfortunately
inizia ad imparare
niestety
serious
inizia ad imparare
poważny
intellectually disable
inizia ad imparare
niepełnosprawny intelektualnie
tell the truth
inizia ad imparare
mówić prawdę
trainer, coach
inizia ad imparare
trener, kołcz
harmful
inizia ad imparare
szkodliwy
competitor
inizia ad imparare
konkurent
challenge
inizia ad imparare
wyzwanie
prove
inizia ad imparare
dowieść
reason
inizia ad imparare
przyczyna
solve
inizia ad imparare
rozwiązać
rise
inizia ad imparare
wzrost / zwiększenie
opportunities
inizia ad imparare
Możliwości
take advantage of
inizia ad imparare
wykorzystać
find a way
inizia ad imparare
znaleźć sposób,
solve the problem
inizia ad imparare
rozwiązać problem
rise to the challenge
inizia ad imparare
sprostać wyzwaniu, stanąć na wysokości zadania
put (your) mind to
inizia ad imparare
umieść (twój) umysł na
achieve (your) goal
inizia ad imparare
Osiągnij swój cel
make progress
inizia ad imparare
robić postępy
change the world
inizia ad imparare
zmienić świat
express
inizia ad imparare
wyrażać (=to show)
justify
inizia ad imparare
uzasadnić
fill
inizia ad imparare
wypełnić
For me,...
inizia ad imparare
Dla mnie,...
In my view...
inizia ad imparare
Moim zdaniem...
It seems to me that...
inizia ad imparare
Zdaje mi się, że...
The reason i say that is...
inizia ad imparare
Powodem, dla którego to mówię, jest...
You can't deny that...
inizia ad imparare
Nie możesz temu zaprzeczyć...
Basically...
inizia ad imparare
właściwie to...
Well,...
inizia ad imparare
Cóż,...
You know,...
inizia ad imparare
Wiesz,...
deny
inizia ad imparare
zaprzeczać
to score
inizia ad imparare
strzeli
in my opinion
inizia ad imparare
moim zdaniem
amazing
inizia ad imparare
zadziwiający
break records
inizia ad imparare
łamać rekordy
no doubt
inizia ad imparare
niewątpliwie
achieve
inizia ad imparare
osiągać
would you accept it?
inizia ad imparare
zaakceptowałbyś to?
recive
inizia ad imparare
recive
deserve it
inizia ad imparare
na to zasługują
dwarfism
inizia ad imparare
karłowatość
steal
inizia ad imparare
ukraść
used to believe
inizia ad imparare
mieć w zwyczaju wierzyć
community
inizia ad imparare
społeczność
trouble
inizia ad imparare
kłopot
complain
inizia ad imparare
skarżyć się
capital
inizia ad imparare
stolica
awards
inizia ad imparare
nagrody
economy
inizia ad imparare
gospodarka
government
inizia ad imparare
rząd
volunteer
inizia ad imparare
wolontariusz
although
inizia ad imparare
mimo że / chociaż
politician
inizia ad imparare
polityk
civil servant
inizia ad imparare
urzędnik państwowy
industry
inizia ad imparare
przemysł
association
inizia ad imparare
stowarzyszenie
monarchy
inizia ad imparare
monarchia
president
inizia ad imparare
prezes
election
inizia ad imparare
wybory
refuse
inizia ad imparare
odmawiać
out-of-date
inizia ad imparare
nieaktualne, przestarzałe
empire
inizia ad imparare
imperium
fairly
inizia ad imparare
raczej, słusznie
refuse an offer
inizia ad imparare
odrzucić ofertę
strangest
inizia ad imparare
Najdziwniejsze
achivment
inizia ad imparare
achivment
inspire
inizia ad imparare
inspirować
loser
inizia ad imparare
przegrany
harder
inizia ad imparare
trudniej
next time
inizia ad imparare
następnym razem
winning
inizia ad imparare
zwycięski
chess
inizia ad imparare
szachy
generous
inizia ad imparare
hojny
scary
inizia ad imparare
straszny
to establish
inizia ad imparare
założyć / ukonstytuować
found, foundation
inizia ad imparare
znaleźć, fundacja
interfere
inizia ad imparare
ingerować
selfish
inizia ad imparare
egoistyczny
winner
inizia ad imparare
zwycięzca
loss
inizia ad imparare
strata
lose
inizia ad imparare
stracić
failure
inizia ad imparare
brak
others = other people
inizia ad imparare
inni
equally
inizia ad imparare
równie
what is more important
inizia ad imparare
co jest ważniejsze
take part= participate
inizia ad imparare
wziąć udział
course
inizia ad imparare
kurs
realistic
inizia ad imparare
realistyczny
for instance
inizia ad imparare
na przykład
very fit
inizia ad imparare
wysportowany
race
inizia ad imparare
wyścig
aim
inizia ad imparare
cel
twentieth
inizia ad imparare
dwudziesty
in addition
inizia ad imparare
Oprócz
enter a (competition)
inizia ad imparare
dołączyć do konkursu)
athlete
inizia ad imparare
lekkoatleta
goal
inizia ad imparare
gol
On the other hand
inizia ad imparare
z drugiej strony
such us
inizia ad imparare
takich nas
determination
inizia ad imparare
determinacja
further
inizia ad imparare
dalej
success
inizia ad imparare
sukces
to conclude
inizia ad imparare
do zawarcia
to summarize
inizia ad imparare
podsumowanie
purpose
inizia ad imparare
cel
in conclusion
inizia ad imparare
na zakończenie
only thing that matters
inizia ad imparare
tylko to, co się liczy
to sum up
inizia ad imparare
Podsumowując
all things considered
inizia ad imparare
ogólnie rzecz biorąc
deserve praise
inizia ad imparare
zasługują na pochwałę
faint
inizia ad imparare
stracić przytomność
boxing ring
inizia ad imparare
ring bokserski
climbing wall
inizia ad imparare
ścianka wspinaczkowa
football pitch
inizia ad imparare
murawa
golf course
inizia ad imparare
pole golfowe
gym
inizia ad imparare
sala gimnastyczna
ice rink
inizia ad imparare
lodowisko
racecourse
inizia ad imparare
tor wyścigowy
racing track
inizia ad imparare
tor wyścigowy
running track
inizia ad imparare
bieżnia
stadium
inizia ad imparare
stadion
swimming pool
inizia ad imparare
basen
tenis court
inizia ad imparare
sąd tenis
half time
inizia ad imparare
połowa czasu
changing room
inizia ad imparare
szatnia
running shoes
inizia ad imparare
buty do biegania
finish line
inizia ad imparare
meta
winter sports
inizia ad imparare
sporty zimowe
football match
inizia ad imparare
mecz
gold medal
inizia ad imparare
Złoty medal
score board
inizia ad imparare
płyta wynik
final score
inizia ad imparare
wynik końcowy
ice skates
inizia ad imparare
łyżwy
goal keeper
inizia ad imparare
bramkarz
world record
inizia ad imparare
rekord świata
marks
inizia ad imparare
Znaki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.