Sprawdzian 1 fixed

 0    104 schede    kubasiuda28
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
akcja
inizia ad imparare
share
udziałowiec
inizia ad imparare
shareholder
interesariusz
inizia ad imparare
stakeholder
przejęcie
inizia ad imparare
acquisition
fuzja
inizia ad imparare
merger
pakiet kontrolny
inizia ad imparare
controlling stake
założyć startup
inizia ad imparare
set up a startup
największe firmy
inizia ad imparare
blue chip companies
firma jest notowana na giełdzie
inizia ad imparare
the company is listed on the stock exchange
pierwsza publiczna oferta
inizia ad imparare
Initial Public Offering
przetarg
inizia ad imparare
tender
szybko rozwijający się biznes
inizia ad imparare
thriving business
podupadający
inizia ad imparare
ailling
akcja na giełdzie
inizia ad imparare
share
udziałowiec, akcjonariusz
inizia ad imparare
shareholder
interesariusz
inizia ad imparare
stakeholder
przejęcie / akwizycja
inizia ad imparare
acquisition
fuzja inkorporacyjna
inizia ad imparare
merger
Controlling stake
inizia ad imparare
pakiet kontrolny
zwolnić
inizia ad imparare
to dismiss
Blue chip companies
inizia ad imparare
najwieksze firmy
pierwsza oferta publiczna
inizia ad imparare
initial public offering (IPO)
przetarg
inizia ad imparare
tender
prosperujący biznes
inizia ad imparare
thriving business
podupadający
inizia ad imparare
ailing
chaotyczny
inizia ad imparare
volatile
rekrut
inizia ad imparare
rookie
uczyć
inizia ad imparare
to groom
rozpoznawanie indywidualnych osiągnięć
inizia ad imparare
recognizing individual achievments
generować wzajemny szacunek
inizia ad imparare
generate mutual respect
być konsekwentnym w
inizia ad imparare
be consistent in
skupiać się na wzmacnianiu personelu
inizia ad imparare
be focused on empowering the staff
budować kulturę zaufania
inizia ad imparare
build culture of trust
stworzyć konkurencyjne środowisko pracy
inizia ad imparare
establish competitive working environment
dostosować się do potrzeb pracowników
inizia ad imparare
adjust to employees’ needs
unikaj krytykowania decyzji sztabów
inizia ad imparare
avoid criticising staffs’ decisions
przydzielać łatwe do opanowania zadanie
inizia ad imparare
assign manageable task
wzmocnić poczucie współpracy i ducha zespołu
inizia ad imparare
reinforce sense of collaboration and team spirit
odpowiednie wynagrodzenie
inizia ad imparare
adequate remuneration
odprawa
inizia ad imparare
severance package
równe traktowanie
inizia ad imparare
a level playing field
sumienny szef
inizia ad imparare
diligent boss
ograniczać
inizia ad imparare
to curb
dodatki do pensji niefinansowe
inizia ad imparare
perks / benefits
prowizja
inizia ad imparare
commission
pozytywne oceny
inizia ad imparare
positive appraisals
pracuje dla dobrze prosperującej firmy
inizia ad imparare
working for thriving company
robienie szybkiego biznesu
inizia ad imparare
doing brisk business
groźba redukcji zatrudnienia
inizia ad imparare
threat of downsizing
szanse na awans
inizia ad imparare
promotion prospects
ograniczona biurokracja
inizia ad imparare
curbed red tape
możliwość podjęcia akcji protestacyjnej
inizia ad imparare
opportunity to take industrial action
lepsze środowisko pracy
inizia ad imparare
a better working environment
zmieniać zasady nagle
inizia ad imparare
moving the goalposts
silna konkurencja
inizia ad imparare
stiff competition
przejść do konkretów
inizia ad imparare
get down to the nitty-gritty
skupić się na rozwiązywaniu problemów
inizia ad imparare
focus on trouble-shooting
wspierać pracowników w różnej działalności
inizia ad imparare
Support staff excel in various areas
ustawić wysoką poprzeczkę do naśladowania
inizia ad imparare
set a high benchamark to follow
skupiony na ludziach
inizia ad imparare
people oriented
budować dobre stosunki
inizia ad imparare
forge a good rapport
myśleć poza pole (z pomyslem rozwiazywac problemy)
inizia ad imparare
think outside the box
niech personel przejmie na własność własne decyzje
inizia ad imparare
let the staff take ownership of their own decisions
zachowanie ścierne
inizia ad imparare
abrasive demeanour
Współpracuj ze ślepakami, patrząc tylko na dolną linię
inizia ad imparare
Work with blinders on looking only at the bottom line
zastraszyć
inizia ad imparare
intimidate
zachęcać do samorozwoju
inizia ad imparare
encourage self-development
apodyktyczny
inizia ad imparare
overbearing
dostawca
inizia ad imparare
purveyor
flotacja personelu
inizia ad imparare
staff flotation
podwykonawca
inizia ad imparare
sub-contractor
rotacja pracowników
inizia ad imparare
staff turnover
niewypłacalny
inizia ad imparare
insolvent
konkurencyjność
inizia ad imparare
competitive edge
zbankrutować
inizia ad imparare
to go bust
zobowiązania firmy, pasywa
inizia ad imparare
liabilities
czynniki higieniczne (pieniądze, bonusy)
inizia ad imparare
hygiene factors
motywatory
inizia ad imparare
motivators
nakładać podatki
inizia ad imparare
to levy taxes
akcyza
inizia ad imparare
excise
ulgi podatkowe
inizia ad imparare
tax relief
marnieć
inizia ad imparare
deteriorate
korygować
inizia ad imparare
rectify
dotacja
inizia ad imparare
subsidy
spółka zależna
inizia ad imparare
subsidiary
ograniczać
inizia ad imparare
to curb
zaszczepić
inizia ad imparare
instill
najwyżsi dyrektorowie
inizia ad imparare
top brass
zarząd
inizia ad imparare
board of directors
poczucie spójności
inizia ad imparare
sense of cohesion
wiarygodność
inizia ad imparare
credibility
radź sobie z tym lub odpadnij
inizia ad imparare
sink or swim
sprowadza się do
inizia ad imparare
boils down to
recesja
inizia ad imparare
recession
popyt
inizia ad imparare
demand
zlecanie prac wykonawcom zewnętrznym
inizia ad imparare
outsourcing
spłaszczanie struktury firmy
inizia ad imparare
delayering
bodziec
inizia ad imparare
incentive
rekompensata
inizia ad imparare
cost-of-living allowance
oceniać
inizia ad imparare
evaluate
Stosunki pracy
inizia ad imparare
labour relations
prawdopodobieństwo zwolnienia
inizia ad imparare
job security
płaca / zarobki
inizia ad imparare
wage
awans
inizia ad imparare
promotion

Devi essere accedere per pubblicare un commento.