Space - Przestrzeń

 0    34 schede    2enpl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
place
Do you know any place where I can eat something tasty?
inizia ad imparare
miejsce
Znasz miejsce, gdzie mogę zjeść coś smacznego?
seat
Is this seat taken?
inizia ad imparare
miejsce
Czy to miejsce jest zajęte?
toilet
I need to go to the toilet.
inizia ad imparare
toaleta
Muszę iść do toalety.
room
Where is my room?
inizia ad imparare
pokój
Gdzie jest mój pokój?
address
Give me your address, please.
inizia ad imparare
adres
Podaj mi swój adres, proszę.
building
This is a very old building.
inizia ad imparare
budynek
To jest bardzo stary budynek.
shop
The shop is next to the cinema.
inizia ad imparare
sklep
Sklep jest obok kina.
restaurant
Let's meet in the restaurant.
inizia ad imparare
restauracja
Spotkajmy się w restauracji.
pub, bar
Do you want to go to the pub for a beer?
inizia ad imparare
bar
Chcesz pójść do baru na piwo?
café
I'm in the café downstairs.
inizia ad imparare
kawiarnia
Jestem w kawiarni na dole.
hospital
you - singular
You have to go to the hospital.
inizia ad imparare
szpital
Musisz jechać do szpitala.
cinema
Do you fancy going to the cinema?
inizia ad imparare
kino
Masz ochotę pójść do kina?
theatre
The tickets to the theatre are expensive.
inizia ad imparare
teatr
Bilety do teatru są drogie.
pharmacy
The pharmacy is around the corner.
inizia ad imparare
apteka
Apteka jest za rogiem.
city
This city never sleeps.
inizia ad imparare
miasto
To miasto nigdy nie śpi.
centre
We'll meet in the centre.
inizia ad imparare
centrum
Spotkamy się w centrum.
station
Where is the station?
inizia ad imparare
stacja
Gdzie jest stacja?
street
You have to cross the street.
inizia ad imparare
ulica
Musisz przejść przez ulicę.
destination
What is your destination?
inizia ad imparare
cel podróży
Jaki jest twój cel podróży?
arrival
You can check that on the arrivals board.
inizia ad imparare
przyjazd
When you're at the airport, you can say "przylot"; but in other situations (e.g. in a train) you'd say "przyjazd"
Możesz to sprawdzić na tablicy przyjazdów.
departure
Our departure is delayed.
inizia ad imparare
odjazd
also: odlot - for planes (odjazd - any other vehicles)
Nasz odjazd jest opóźniony.
there
OK, we can meet there.
inizia ad imparare
tam
Okej, możemy się tam spotkać.
here
Oh, it's so hot in here.
inizia ad imparare
tu
Och, tu jest tak gorąco.
in
I live in Warsaw.
inizia ad imparare
w
Mieszkam w Warszawie.
on
Can you show me this on the map?
inizia ad imparare
na
Możesz mi to pokazać na mapie?
to
I want to go to Cracow.
inizia ad imparare
do
Chcę pojechać do Krakowa.
from
I come from Poland.
inizia ad imparare
z
Pochodzę z Polski.
across
lit. on the other side
The post office is across the street.
inizia ad imparare
po drugiej stronie
Poczta jest po drugiej stronie ulicy.
in front of
There's a swimming pool in front of the hotel.
inizia ad imparare
przed
Przed hotelem jest basen.
behind
The park is behind the museum.
inizia ad imparare
za
Park znajduje się za muzeum.
Go straight on.
inizia ad imparare
Idź prosto.
Go this way.
inizia ad imparare
Idź w tym kierunku.
Turn right.
inizia ad imparare
Skręć w prawo.
Turn left.
inizia ad imparare
Skręć w lewo.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.