słownik ratowniczy cz3. wypadek

 0    30 schede    konradmazur5
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
co się stało?
inizia ad imparare
what happened?
czy jest to wypadek drogowy?
inizia ad imparare
is this a road accident?
samochód osobowy?
inizia ad imparare
Passenger car?
samochód ciężarowy
inizia ad imparare
lorry/van
autobus
inizia ad imparare
a bus
rowerzysta
inizia ad imparare
a cyclist
pieszy
inizia ad imparare
a pedestrian
czy to jest wypadek kolejowy?
inizia ad imparare
is it a rail accident?
pociąg osobowy
inizia ad imparare
passenger train
pociąg towarowy
inizia ad imparare
freight train
czy jest to uszkodzenie budynku/zawalenie?
inizia ad imparare
is it the building damages/ has the building collapsed?
czy jest to osunięcie ziemi?
inizia ad imparare
is it a land slide?
czy jest to wypadek na wodzie?
inizia ad imparare
is it an accident on the water?
czy jest to wypadek w górach?
inizia ad imparare
is this an accident in the mountains?
czy kogoś zasypało?
inizia ad imparare
is anybody buried under the snow?
czy zeszła lawina?
inizia ad imparare
has there been an avalanche?
czy zabłądziłeś
inizia ad imparare
are you lost?
jakim szlakiem szedłeś?
inizia ad imparare
witch trial did you take?
w jakim kierunku szedłeś?
inizia ad imparare
in which direction were you heading?
jak długo szedłeś?
inizia ad imparare
how long have you been going
czy inne osoby są ranne?
inizia ad imparare
are there any other people injured?
czy są osoby nieprzytomne?
inizia ad imparare
are there any unconscious people?
czy nastąpił pożar, wybuch?
inizia ad imparare
was there a fire or explosion?
czy czujesz zapach benzyny (gazu, chemikaliów)?
inizia ad imparare
can you smell petrol (gasoline, chemicals)?
czy nie wylewa się paliwo?
inizia ad imparare
Is fuel leaking?
czy coś się nie wylewa?
inizia ad imparare
Is there anything pouring out?
czy coś się nie ulatnia(paruje)?
inizia ad imparare
is there any gas leaking? is there anything evaporating?
czy widzisz w pobliżu podejrzane przedmioty?
inizia ad imparare
can you see any suspicious objects near you?
czy widzisz na samochodzie pomarańczowe oznakowania?
inizia ad imparare
can you see orange markings on the car?
jakie numery są na tabliczce?
inizia ad imparare
what numbers are on the orange plate

Devi essere accedere per pubblicare un commento.