Słowniczek - E

 0    8 schede    kaka1236
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Eforowie
inizia ad imparare
wyżsi rangą urzędnicy w starożytnej Sparcie; pięcioosobowe gremium; czuwali nad przestrzeganiem praw, wszczynali dochodzenia i nadzorowali sprawy finansowe, prowadzili politykę zagraniczną, odpowiadali za przygotowywanie kampanii wojennych
Eklezja
inizia ad imparare
zgromadzenie ludowe stanowiące najważniejszą instytucję demokratyczną w starożytnych Atenach; wszyscy mężczyźni pow. 20 roku życia, pełnoprawni obywatele
Ekskomunika
inizia ad imparare
kara kościelna wykluczająca obłożoną nią osobę z życia wspólnoty religijnej; zgodnie z doktryną Kościoła obłożenie władcy zwalniało jego poddanych z przysięgi wierności
Emir
inizia ad imparare
w imperium arabskim zarządca prowincji, mianowany i odwołany przez kalifa
Enklawa
inizia ad imparare
obszar otoczony ze wszystkich stron przez terytoria lądowe innego państwa
Epoka lodowcowa
inizia ad imparare
występujący kilkakrotnie w dziejach Ziemi okres, podczas którego jej znaczne obszary były pokryte lądolodem
Euthyna
inizia ad imparare
procedura stosowana w starożytnych Atenach, służąca do weryfikacji działań osób pełniących urzędy publiczne
Ewolucja
inizia ad imparare
długotrwały proces polegający na stopniwuch przemianach, które dokonują się w obrębie cech gatunkowych kolejnych pokoleń, wskutek eliminacji, odbywającej się poprzez selekcję naturalną lub sztuczną części osobników z danej populacji

Devi essere accedere per pubblicare un commento.