Słownictwo codzienne

 0    44 schede    damianwiechec
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
inizia ad imparare
kettle
Could you put the kettle on?
należeć
inizia ad imparare
belong
realizować
inizia ad imparare
realise
wierzyć, przypuszczać
inizia ad imparare
believe
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
inizia ad imparare
suppose
Nobody supposed that they would win.
perfidny
inizia ad imparare
mean
wydać się
inizia ad imparare
seem
wzrost (np. wartości)
inizia ad imparare
climb
posiadać
inizia ad imparare
possess
Świetnie się bawimy w Egipcie
inizia ad imparare
We're having a great time in Egypt
Chciałbym żebyś tu był
inizia ad imparare
Wish you were here
pobyt
inizia ad imparare
stay
Cóż za niesamowity widok
inizia ad imparare
What an incredible view
nurek
inizia ad imparare
a diver
nurkować
inizia ad imparare
to dive
pamiątka
inizia ad imparare
souvenir
w celu
inizia ad imparare
in order to
zbierać
inizia ad imparare
gather
przez coś
inizia ad imparare
through
cło, urząd celny, zwyczaje
inizia ad imparare
customs
okazja, sposobność, możność
inizia ad imparare
opportunity
właściwy
inizia ad imparare
appropriate
przydzielać
inizia ad imparare
assign
powiązany
inizia ad imparare
associated
niesamowity
inizia ad imparare
incredible
zatrudniający
inizia ad imparare
employing
rozróżnienie między
inizia ad imparare
distinction between
śmiać
inizia ad imparare
laugh
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
las / lasy
inizia ad imparare
forest / woods
szczekać
inizia ad imparare
to bark
członkowie
inizia ad imparare
members
izba
inizia ad imparare
chamber
rada
inizia ad imparare
council
stracić
inizia ad imparare
to lose
cios
inizia ad imparare
blow
walka
inizia ad imparare
a fight
kłócić
inizia ad imparare
argue
pomieścić
inizia ad imparare
accommodate
odzwierciedlać
inizia ad imparare
reflect
pragnienie, życzenie
inizia ad imparare
wish
warto
inizia ad imparare
well worth
W dawnych czasach
inizia ad imparare
In days gone
oczywisty
inizia ad imparare
obvious

Devi essere accedere per pubblicare un commento.