słówka od Madzi

 0    988 schede    magdalenapiotrowska02
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zdawać sobie sprawę
inizia ad imparare
to realize
zwracać uwagę
inizia ad imparare
to pay attention
opiekować się
inizia ad imparare
to take care of sth/sb
look after, care about
podziwiać
inizia ad imparare
to admire
godny podziwu
inizia ad imparare
admirable
codzienny
inizia ad imparare
everyday
każdego dnia, codziennie
inizia ad imparare
every day
rozgosc sie
inizia ad imparare
Make yourself comfortable
make yourself at home
lub: feel at home
przyszło ci na myśl
inizia ad imparare
cross your mind
czy przyszło ci kiedyś do głowy?
Has it ever crossed your mind
polegać na czyms
inizia ad imparare
consist in
IT doesn't consist in doing sth for others. nie polega na tym żeby robić coś za kogoś.
consist in + ing
móc
inizia ad imparare
to be able to
to manage to
zarządzać zrobić czegoś
inizia ad imparare
to manage to do sth
precyzja, dokładność
inizia ad imparare
precision, accuracy
dokładny
inizia ad imparare
accurate
inaccurate niedokładny
emocjonalny
inizia ad imparare
emotional
emocjonalność
inizia ad imparare
emotionality
wewnątrz
inizia ad imparare
indoors
bawić
inizia ad imparare
to amuse
zabawa
inizia ad imparare
amusement
odrodzenie
inizia ad imparare
Revival
wskrzesić
inizia ad imparare
revive
ledwie
inizia ad imparare
hardly, barely
I can hardly imagine staying here for a long. I hardly know him.
hardly to rodzaj zaprzeczenia
slaby
inizia ad imparare
weak
verb: weaken - osłabić
zly
inizia ad imparare
angry
złość, gniew
inizia ad imparare
anger, wrath
być złym: to be angry
rysy twarzy
inizia ad imparare
facial features
zazdrościc
inizia ad imparare
envy
zazdrością, zazdrośnie
inizia ad imparare
enviously, jealously
he finnished his cake and look on my plate enviously.
wyobrażać sobie
inizia ad imparare
imagine
zawsze + ing
żucie
inizia ad imparare
chewing
wymyslic coś
inizia ad imparare
come up with something
to come up with
nadużywać
inizia ad imparare
to abuse
zobowiązany do
inizia ad imparare
obligated to
kuszona
inizia ad imparare
tempted
I was tempted.
kusić
inizia ad imparare
tempt
obowiazkowy
inizia ad imparare
obligatory
dutiful
nie mogę nic na to poradzić
inizia ad imparare
I can' t help +ing
I can't help it
nie może pomóc, robi sth
inizia ad imparare
can't help doing sth
przyznac
inizia ad imparare
admit
doceniam
inizia ad imparare
I appreciate
odwaga
inizia ad imparare
courage
zachecac do czegos
inizia ad imparare
Encourage SB to do something
zniechęcać kogoś do czegoś
inizia ad imparare
discourage somebody from something
pogodzić się z czymś
inizia ad imparare
come to terms with
jak najlepiej sth
inizia ad imparare
make the most of sth
wymazać
inizia ad imparare
erase
mieć całkiem niezły pomysł
inizia ad imparare
to be on to sth
Iceland might just be on to sth here
zwolnienia grupowe
inizia ad imparare
lay-offs
łapówkarstwo
inizia ad imparare
bribery
bribe -lapowka
wyjątek
inizia ad imparare
exception
rozszerzyły
inizia ad imparare
widened
niezamieszkały
inizia ad imparare
uninhabited
Sprawy dnia codziennego porządki
inizia ad imparare
houshold chores
zająć się
inizia ad imparare
take up
utrzymywać pozory
inizia ad imparare
keep up appearances
podświadomość
inizia ad imparare
the subconscious
odgracić
inizia ad imparare
declutter
np. mieszkanie
pozbyć się czegoś
inizia ad imparare
get rid of something
udowodnić
inizia ad imparare
to prove
dziecinny
inizia ad imparare
childish
bez względu na
inizia ad imparare
regardless
lekceważyć
inizia ad imparare
disregard
lekceważący
inizia ad imparare
disrespectful
przy
inizia ad imparare
alongside
wraz z
inizia ad imparare
alongside with
wymyślić
inizia ad imparare
come up with
zmyślić coś
inizia ad imparare
to make sth up
zemdlała
inizia ad imparare
fainted
zysk polityczny
inizia ad imparare
political gain
walka
inizia ad imparare
combat
dźwignia finansowa
inizia ad imparare
leverage
nieunikniony
inizia ad imparare
inevitable
można przypisać do czegoś
inizia ad imparare
attributable to sth
upijania
inizia ad imparare
binge drinking
utrzymanie
inizia ad imparare
livelihood
żal
inizia ad imparare
grief
ponownie przystąpić do egzaminu
inizia ad imparare
retake exam
bardzo rano, blady świt
inizia ad imparare
crack of dawn
wszechstronny
inizia ad imparare
comprehensive
stosunkowo
inizia ad imparare
comparatively
relatywnie
kozioł ofiarny
inizia ad imparare
scapegoat
wyczyn
inizia ad imparare
feat
ogromny
inizia ad imparare
tremendous
ogromny przywilej
tremendous privilage
reguła, zasada
inizia ad imparare
priniciple
plan
inizia ad imparare
blueprint
Ma mocne uderzenie
inizia ad imparare
Has a whopping
wycofanie
inizia ad imparare
withdrawal
zmusić kogoś do posłuszeństwa
inizia ad imparare
to bring sb to heel
prawdziwy, faktyczny, autentyczny
inizia ad imparare
genuine
zatem
inizia ad imparare
therefore
kierownictwo
inizia ad imparare
stewardship
odpowiednik
inizia ad imparare
counterpart
przeciwnik
inizia ad imparare
adversary
protest, sprzeciw
inizia ad imparare
dissent
przeciwstawiać się
inizia ad imparare
resist
nie mogę się oprzeć.
I can't resist
dwojaki
inizia ad imparare
twfold
gwiezdny
inizia ad imparare
stellar
wykorzystać coś na tyle ile to możliwe
inizia ad imparare
make the most of sth
może wyrządzić więcej szkody niż pożytku
inizia ad imparare
can do more harm than good
nic nie trwa wiecznie
inizia ad imparare
nothing lasts forever
wśród, z powodu, w związku
inizia ad imparare
amid
naśladuj, udawaj
inizia ad imparare
imitate, pretend
autonomicznych
inizia ad imparare
siloed
wszechobecny
inizia ad imparare
ubiquitous
zgromadził
inizia ad imparare
amassed
zgon
inizia ad imparare
demise
potentat
inizia ad imparare
tycoon
mieszkaniec
inizia ad imparare
an inhabitant
ozdobiony
inizia ad imparare
adorned with
umiłowany
inizia ad imparare
beloved
wykonalny
inizia ad imparare
viable
przyrostowe
inizia ad imparare
incremental
uwolnienie, wypuszczenie, wydanie
inizia ad imparare
release
przyczynić się
inizia ad imparare
contribute
do osiągnięcia
inizia ad imparare
to accomplish
zachować pozory
inizia ad imparare
keep the appearance
przypominać, być podobnym
inizia ad imparare
resemble
jaki on jest?
inizia ad imparare
what is he like?
jak on się czuje
inizia ad imparare
how is he
jak on wygląda?
inizia ad imparare
what does he look like?
jak on wygląda?
inizia ad imparare
how does he look?
stan, w danej sytuacji jak wyglądam
zdawac sobie sprawe
inizia ad imparare
be aware
trudności w zrobieniu czegoś
inizia ad imparare
difficulty doing sth
zagrozić. narazić na niebezpieczemstwo
inizia ad imparare
andanger
rzetelny, niezawodny, solidny
inizia ad imparare
reliable, dependable
wpływowy
inizia ad imparare
influential
może potrzebować
inizia ad imparare
he might need
bać się robić coś
inizia ad imparare
to be afraid to do sth
bać się czegoś zrobić
inizia ad imparare
to be afraid of doing something
boje się że coś się stanie
jeden z moich kolegów
inizia ad imparare
one of my collegues
one of my children
zasługiwać na coś
inizia ad imparare
deserve sth
I don't desereve you.
desereve bez przyimka
ujść na sucho, uniknąć kary za coś
inizia ad imparare
get away with sth
tak uciec od czegoś
np. od kary
nie chcesz ponownie tworzyć koła
inizia ad imparare
you don't want re-creat the wheel
pod górę
inizia ad imparare
uphill
niechlujny, zaniedbany, niestaranny
inizia ad imparare
messy, neglected
odeprzeć
inizia ad imparare
punch back
tryskający energią
inizia ad imparare
full of beans
niewdzięczna praca
inizia ad imparare
unrewarding job
kierat
inizia ad imparare
treadmill
ponieść konsekwencje
inizia ad imparare
face the music
zmierzyć się z czymś, z rezultatem swojego postępowania
inizia ad imparare
face the music
wyrządzać komuś krzywdę
inizia ad imparare
do sb harm
ktoś kto czuje że może zostać zdemaskowany, że czuję że nie jest szczery w tym co robi
inizia ad imparare
imposter syndrome
przepłacać
inizia ad imparare
pay through the nose
jeść widelcem
inizia ad imparare
eat with a fork
with a... nóż, widelec itd.
przyciąga kogoś czymś
inizia ad imparare
attracts sb with sth
Odetchnij
inizia ad imparare
breath away
zarabiać na życie
inizia ad imparare
make a living
how do you make a living
równie ekscytujące
inizia ad imparare
as exciting
odkąd
inizia ad imparare
ever since
celowo
inizia ad imparare
on purpose
alternatywa dla
inizia ad imparare
alternative to
specjalna okazja
inizia ad imparare
red letter day
dogadywać sie z kimś
inizia ad imparare
get on with sb
get along with sb
how do you get on with your brother
chować wobec kogoś urazę
inizia ad imparare
hold a grudge against sb
spojrzeć wstecz na coś
inizia ad imparare
look back on sth
wzruszać ramionami, zlekceważyć coś np problem
inizia ad imparare
shrug sth off
niezbity
inizia ad imparare
irrefutable
stopnieć
inizia ad imparare
melt away
niepewność co do swojej pewności siebie,
inizia ad imparare
selfconscious
selfconsincous
skupiony na tym że nie czuje się dobrze ze sobą,
od potu ich czoła i ciężkiej pracy
inizia ad imparare
from sweat of their brow and hard labor
mądrze jest zrobić coś
inizia ad imparare
it is wise to do sth
wypatrywać kogoś
inizia ad imparare
to be on the lookout for sth
przypominać, być podobnym
inizia ad imparare
resemble
stłumiony w czymś
inizia ad imparare
smothered in sth
wyprzedzać kogoś
inizia ad imparare
outstrip sb
więcej X niż można sobie wyobrazić
inizia ad imparare
more X than you can shake a stick at
ulepszony
inizia ad imparare
revised
w górę
inizia ad imparare
upwards
odwrotne powiązanie
inizia ad imparare
inverse assosiation
wiewiórki
inizia ad imparare
squirreles
rzucanie
inizia ad imparare
throwing
zniknięcie
inizia ad imparare
disappearance
grubość
inizia ad imparare
thickness
gracja
inizia ad imparare
grace
wdzięczny
inizia ad imparare
gracefull
uwięziony
inizia ad imparare
prisoned
to be prison
he was prisoned for
komediant
inizia ad imparare
comedian
naruszać czyjeś prawa, czyjes granice
inizia ad imparare
trespass on sth
nadążać za Jonesami
inizia ad imparare
to keep up with the joneses
pod pantoflem
inizia ad imparare
henpecked
chyba że
inizia ad imparare
unless
po unless nie ma will
niewinny
inizia ad imparare
innocent
dwojaki
inizia ad imparare
twofold
szansa
inizia ad imparare
odds
zmęczenie
inizia ad imparare
fatigue
przyczynić się
inizia ad imparare
contribute
odraczać
inizia ad imparare
defer
zwinne zarządzanie projektami
inizia ad imparare
agile project management
zamożność
inizia ad imparare
affluance
wersja wzmocniona
inizia ad imparare
amplified version
obfitość
inizia ad imparare
abundance
rozróżnia
inizia ad imparare
distinguishes
zaspokajanie naszych potrzeb
inizia ad imparare
asserting our needs
dążenie do perfekcji
inizia ad imparare
pursuite of perfection
nieskazitelny
inizia ad imparare
impeccable
dla niewtajemniczonych
inizia ad imparare
for uninitiated people
Lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
inizia ad imparare
bucket list
zamierzone
inizia ad imparare
intended to
osiągać
inizia ad imparare
accomplish
wyczerpujący
inizia ad imparare
strenuous
odznacz zadanie
inizia ad imparare
tick off task
pod
inizia ad imparare
beneath
zakręt
inizia ad imparare
curve
przed zakrętem
inizia ad imparare
ahead of the curve
wiążący kogoś
inizia ad imparare
binding on sb
przestań się obijać
inizia ad imparare
stop binging on
zatrzymać sposób myślenia strachów
inizia ad imparare
stop the scarecity mindset
umowa o zachowaniu poufności
inizia ad imparare
non disclosure agreement
podłącz ponownie wtyczkę
inizia ad imparare
rewire a plug
jak chcesz robić za dużo rzeczy na raz
inizia ad imparare
spread oneself too thin
Konproduktywny
inizia ad imparare
conterproductive
przymus
inizia ad imparare
compulsion
usiąść
inizia ad imparare
sit down
ten moment siadania czyli I sit down - usiadłam do czegoś
zdrowie psychiczne
inizia ad imparare
sanity
Zakres
inizia ad imparare
span of
sapie
inizia ad imparare
sapped
osłabiło twoją pewność siebie
inizia ad imparare
sapped your confidence
niepozorny
inizia ad imparare
inconspicuous
garść
inizia ad imparare
handful
ustawione w linii
inizia ad imparare
lined up
porządny
inizia ad imparare
decent
zmiana ich uprzedzeń
inizia ad imparare
rearranging their prejudices
po prostu zmieniając ich uprzedzenia
inizia ad imparare
merely rearranging their prejudices.
rozważać
inizia ad imparare
to consider (doing)
zapewniać
inizia ad imparare
to assure
natychmiast
inizia ad imparare
straightaway
odpływając
inizia ad imparare
drifting off
zanotować
inizia ad imparare
jot down
ścigający
inizia ad imparare
pursuing
zalane
inizia ad imparare
deluged
nieistotny, niezwiązany z tematem
inizia ad imparare
irrelevant
wprowadzony w błąd
inizia ad imparare
misguided
bezinteresowny
inizia ad imparare
selfless
puch
inizia ad imparare
fluff
nie ma z tym nic wspólnego
inizia ad imparare
it Has nothing to do with
dobrze żyć z
inizia ad imparare
get on well with
okoń
inizia ad imparare
bass
pokaźny
inizia ad imparare
ample
beznadziejny, zniechęcający
inizia ad imparare
daunting
wykroić
inizia ad imparare
carve out
uciekaj przed
inizia ad imparare
shy away from sth
zdrada
inizia ad imparare
betraying
rodzice
inizia ad imparare
folks
dotyczy
inizia ad imparare
applies to
kozioł ofiarny
inizia ad imparare
scapegoat
wypić piwo którego się nawarzyło
inizia ad imparare
face the music
poprzednik
inizia ad imparare
antecedent
klapsa mnie
inizia ad imparare
smacking me
biczować
inizia ad imparare
lashing out
dochodzić do siebie po czymś
inizia ad imparare
to get over sb/sth
wysiadać
inizia ad imparare
get off
skamieniały ze strachu
inizia ad imparare
petrified with fear
rażący
inizia ad imparare
glaring
czyny
inizia ad imparare
deeds
nieprzyzwoity
inizia ad imparare
obscene
początek bezsenności
inizia ad imparare
onset insomnia
Zrozumiałe
inizia ad imparare
Figureoutable
namacalny
inizia ad imparare
tangible
niedoceniany
inizia ad imparare
underrated
gojenie: zdrowienie
inizia ad imparare
healing
łucznictwo
inizia ad imparare
archery
jak pod ręką
inizia ad imparare
come in handy
Płycizna, mielizna
inizia ad imparare
shallow
Przeglądam wiadomości
inizia ad imparare
Skimming the news
żarty
inizia ad imparare
banter
głupota
inizia ad imparare
stupidity
przyrostowe
inizia ad imparare
incremental
ścigający
inizia ad imparare
pursuing
przywiązany
inizia ad imparare
strapped
komentarz, relacja
inizia ad imparare
commentary
górniczy
inizia ad imparare
miners
Lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
inizia ad imparare
bucket list
wystrzelony
inizia ad imparare
shot up
rozproszony
inizia ad imparare
dispelled
rozwiane jako mit
inizia ad imparare
dispelled as a myth
wypluł
inizia ad imparare
spat out
urzekający
inizia ad imparare
captivating
głowa do góry
inizia ad imparare
head-up
kto by pomyślał
inizia ad imparare
who would have thought
nienawiść
inizia ad imparare
hate / hatred
długo nie mogliśmy
inizia ad imparare
we couldn't do it for a long time
wydostać się z
inizia ad imparare
get out of
udało się coś zrobić
inizia ad imparare
something was done
doprowadziło do dużego
inizia ad imparare
led to a large
nigdy nie oglądałem się za siebie
inizia ad imparare
have never looked back
Mistrz umysłu
inizia ad imparare
Mastermind
Nieład
inizia ad imparare
Clutter
bezcelowy
inizia ad imparare
pointless
więcej niż raz
inizia ad imparare
more than once
kiedyś
inizia ad imparare
some time
milosc od pierwszego wejrzenia
inizia ad imparare
love at first sight
zachowaj to dla siebie
inizia ad imparare
keep it to yourself
pobić kogoś
inizia ad imparare
beat sb up
mieć prawo do czegoś
inizia ad imparare
to have right
gwóźdź
inizia ad imparare
nail
rysowac
inizia ad imparare
draw
rower wodny
inizia ad imparare
pedalo
zastraszyć
inizia ad imparare
intimidate
zwodniczy
inizia ad imparare
misleading
czcigodny
inizia ad imparare
venerable
szczery
inizia ad imparare
outspoken
albo zajdę w ciążę, albo odejdę, kiedy będę miał tego dość.
inizia ad imparare
either i will get pregnent or I will leave when I'm fed up this.
Gwizdki
inizia ad imparare
Whistles
powolny
inizia ad imparare
sluggish
wykonalny
inizia ad imparare
viable
chrapać
inizia ad imparare
snore
parsknięcie
inizia ad imparare
snort
nudny
inizia ad imparare
nauseous
otyłość
inizia ad imparare
obesity
hydraulik
inizia ad imparare
plumber
stopień, rozmiar
inizia ad imparare
extent
przeciwnie
inizia ad imparare
contrary
łatwość
inizia ad imparare
ease
uwolniony
inizia ad imparare
unleashed
ograniczenia
inizia ad imparare
constraints
kajdany
inizia ad imparare
shackles
uścisk
inizia ad imparare
embrace
ładunki łodzi
inizia ad imparare
boatloads
silna potrzeba
inizia ad imparare
urge
nowość
inizia ad imparare
novelty
niemiłosiernie
inizia ad imparare
ruthlessly
odejmowanie
inizia ad imparare
subtraction
Przybory
inizia ad imparare
utensils
szuflady
inizia ad imparare
drawers
nieskazitelny
inizia ad imparare
spotless
irytująca zmiana
inizia ad imparare
jarring shift
szlifowanie
inizia ad imparare
grinding
sprzeczności
inizia ad imparare
contradictions
wirować
inizia ad imparare
swirling
wstręt do pyszności
inizia ad imparare
distaste for frippery
zaburzenia
inizia ad imparare
disorder
zaburzenia koncentracji
inizia ad imparare
attention deficit disorder
przeciwność losu
inizia ad imparare
adversity
rodzeństwo
inizia ad imparare
siblings
sekwencyjny
inizia ad imparare
sequential
samodzielny
inizia ad imparare
standalone
aż do
inizia ad imparare
up until
wygadany, szczery, mówiący bez ogródek
inizia ad imparare
outspoken
przerywany
inizia ad imparare
intermittent
udać się
inizia ad imparare
head out
sidelined = ignorowane, pozostawione na bok
inizia ad imparare
sidelined = ignored, left aside
odsunięty na bok przez kontuzję
inizia ad imparare
sidelined by injurie
ból
inizia ad imparare
soreness
Przeciwny
inizia ad imparare
counterintuitive
ból
inizia ad imparare
sore
Długość życia
inizia ad imparare
Lifespan
wysadzić dmuchany dom
inizia ad imparare
blow up bouncy house
nadmiar cukru
inizia ad imparare
excess suger
otyłość
inizia ad imparare
obesity
dawka, spożycie
inizia ad imparare
intake
spożycie cukru
inizia ad imparare
intake of sugar
zamiana moich zwykłych napojów gazowanych na dietetyczne
inizia ad imparare
swapping my regular soda out for a diet one
pragnienia
inizia ad imparare
cravings
musujące wody
inizia ad imparare
bubbly waters
esencja
inizia ad imparare
essenced
objętość
inizia ad imparare
capacity
niezmiernie
inizia ad imparare
immensely
bezczasowość
inizia ad imparare
timelessness
zmieniając
inizia ad imparare
altering
gonić
inizia ad imparare
chasing
gonić za kimś
inizia ad imparare
chase after sb
ciernie
inizia ad imparare
spine
napisz to
inizia ad imparare
chalk it up
cecha
inizia ad imparare
trait
twarde okablowanie
inizia ad imparare
hardwiring
małżonek
inizia ad imparare
spouse
odsłonić
inizia ad imparare
reveal
łagodzić
inizia ad imparare
soothe
Poszukiwanie pewności
inizia ad imparare
Reassurance- seeking
wątpliwy
inizia ad imparare
dubious
maleje
inizia ad imparare
dwindling
szczerość
inizia ad imparare
candor
wykorzystać
inizia ad imparare
avail
okopy
inizia ad imparare
trenches
udowodniony
inizia ad imparare
proven
do osiągnięcia
inizia ad imparare
to accomplish
wpadać na coś
inizia ad imparare
bump into sb/sth
klucz
inizia ad imparare
wrench
zestawienie
inizia ad imparare
tally
skazani przestępcy
inizia ad imparare
convicted felon
bijąc się bardziej
inizia ad imparare
beating yourself up more
ciągliwy
inizia ad imparare
malleable
głosić
inizia ad imparare
proclaim
daj łaskotać
inizia ad imparare
give a tickle
wytrzymuje
inizia ad imparare
endures
wskazówka
inizia ad imparare
clue-up
Przechowywanie
inizia ad imparare
Stashing
nadrzędny
inizia ad imparare
overarching
ustanowienie
inizia ad imparare
establishment
pogodzić się, nadrobić, wynagrodzić coś komuś wtedy to you
inizia ad imparare
make it up
akward = niezręczny, dziwaczny
inizia ad imparare
akward = niezręczny, dziwaczny
uważać na coś/zwracać uwagę na coś
inizia ad imparare
pay attention to something
po godzinach; poza godzinami pracy
inizia ad imparare
after hours; off-the-clock
czerpać
inizia ad imparare
derive
rywalizować
inizia ad imparare
compete
konkurenci
inizia ad imparare
competitors
przyziemny
inizia ad imparare
down to air
z powodu czegoś
inizia ad imparare
due to sth
ze względu na fakt, że
inizia ad imparare
due to the fact that
rywalizować
inizia ad imparare
compete
przekonujący
inizia ad imparare
persuasive
niespodziewanie
inizia ad imparare
unexpectedly
przeciętny
inizia ad imparare
mediocre
grosz
inizia ad imparare
penny
zobowiązania firmy, pasywa
inizia ad imparare
liabilities
wymyślić pomysł
inizia ad imparare
conceive an idea
poświęcenie
inizia ad imparare
devotion
wolne godziny
inizia ad imparare
spare hours
refleksja
inizia ad imparare
afterthought
załatane
inizia ad imparare
patched
desperacja
inizia ad imparare
despair
nieuchronnie
inizia ad imparare
inevitably
wgniecenia się w twoim dniu
inizia ad imparare
dent in your day
niezaspokojone potrzeby
inizia ad imparare
unmet needs
ujednolicić warunki biznesowe
inizia ad imparare
align business terms
kiwa głową
inizia ad imparare
nods
zwolennicy
inizia ad imparare
proponents
przestój
inizia ad imparare
downtime
Przeciwny
inizia ad imparare
counterintuitive
leniwy
inizia ad imparare
idle
lenistwo
inizia ad imparare
idleness
brodzony
inizia ad imparare
waded
przeżuwanie
inizia ad imparare
ruminating
celowo
inizia ad imparare
purposefully
bystry
inizia ad imparare
insightful
wnikliwy
inizia ad imparare
insightful
zbłądzić
inizia ad imparare
wander
nuda
inizia ad imparare
boredom
Zgiełk
inizia ad imparare
Hustling
psuje zabawe
inizia ad imparare
to be a wet blanket
zgniły
inizia ad imparare
rotten
zgniły do szpiku kości
inizia ad imparare
rotten to the core
przepłacać
inizia ad imparare
pay through the nose
wolna ręką
inizia ad imparare
free rein
dałabym Ci wolną rękę
I would have given you free rein.
powtarzające się
inizia ad imparare
recurring
włączyć
inizia ad imparare
enable
upoważniać
inizia ad imparare
entitle
niedobór
inizia ad imparare
shortage of
shortage of employees/staff
rozrzutna
inizia ad imparare
wasteful, freespending
sknerowaty, skąpy
inizia ad imparare
greedy, scanty
przetrzymywać, znosić
inizia ad imparare
endure
w dużej mierze
inizia ad imparare
vastly
wszechstronny
inizia ad imparare
comprehensive
Czystość
inizia ad imparare
Purity
Zdalny
inizia ad imparare
Remote
na zawiasach
inizia ad imparare
hinges on
wyjazdy
inizia ad imparare
getaways
kurczenie się
inizia ad imparare
shrinkage
ślad stopy
inizia ad imparare
footprint
wyskoczył
inizia ad imparare
sprung up
urlop
inizia ad imparare
furlough
ratunek finansowy
inizia ad imparare
bailout
Gotowy
inizia ad imparare
poised
winowajca
inizia ad imparare
culprit
wymienia wszystkie wady/winy
inizia ad imparare
she names all the folds
być w czymś bardzo dobrym
inizia ad imparare
to excel at something
zwróć uwagę na coś / kogoś
inizia ad imparare
pay attention to something/sb
podkochiwać się w kimś
inizia ad imparare
to have a crush on somebody
perfidny
inizia ad imparare
mean
it is mean - to jest perfidne, okropne
obracanie się
inizia ad imparare
pivoting
zbędny
inizia ad imparare
superfluous
wady
inizia ad imparare
demerits
zasługi
inizia ad imparare
merits
przeważać kogoś coś
inizia ad imparare
outweigh
powalić
inizia ad imparare
tackle
zakłócenie
inizia ad imparare
disruption
znaleźć winę u innych
inizia ad imparare
to find fault with others
szczególny
inizia ad imparare
particular
znać kogoś na wylot
inizia ad imparare
to know sb inside out
ujawniać
inizia ad imparare
to reveal
zachowaj milczenie
inizia ad imparare
hold once peace
okazało się, że
inizia ad imparare
it turned out that
nie waż się
inizia ad imparare
do not you dare
zawdzięczać
inizia ad imparare
owe
wyzdrowiec
inizia ad imparare
to recover
sprostować
inizia ad imparare
rectify sth
gałka oczna
inizia ad imparare
eyeball
spotkanie jedno po drugim
inizia ad imparare
put sth back to back
I had 5 back to back meetings (określenie)
zarazić czymś kogoś
inizia ad imparare
to contract
wymieniać
inizia ad imparare
interchange
ustąpić, zgodzić się, przystać na cos
inizia ad imparare
concede
robić cuda dla czegoś
inizia ad imparare
to do wonders for sth
a short holiday will not do you harm.
a short holiday will do you good. short holiday can do wonders - zdziałają cuda
testować cierpliwość
inizia ad imparare
test sb's patience
they are testing our patience
kwestia podstawowa
inizia ad imparare
bottomline issue
schronienie
inizia ad imparare
shelter
wszechstronność
inizia ad imparare
versatility
długość życia
inizia ad imparare
longevity
poskromić pożądanie
inizia ad imparare
tame the lust
wpadki finansowe
inizia ad imparare
financial mishaps of
zobowiązanie / obowiązek
inizia ad imparare
commitment
Wiedza rośnie
inizia ad imparare
Knowledge builds up
złożony
inizia ad imparare
compound
Bezmyślny
inizia ad imparare
Unthinking
rosnące zainteresowanie
inizia ad imparare
compounding interest
życie jest cykliczne
inizia ad imparare
life is cyclical
wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
zgiełk
inizia ad imparare
hustling
Wolny czas
inizia ad imparare
Leisure
w pętli skarg
inizia ad imparare
in a doom-loop of complaints
śmierć czegoś
inizia ad imparare
demise of something
poddawać się
inizia ad imparare
to give on
powoli brodząc
inizia ad imparare
slowly wading into
zachwycający
inizia ad imparare
admirable
pułapka
inizia ad imparare
pitfall
potyka się
inizia ad imparare
trips up
Wypłukać i powtórzyć
inizia ad imparare
Rinse and repeat
Powtarzać się
inizia ad imparare
Recure
punkt zwrotny
inizia ad imparare
tipping point
przewyższać
inizia ad imparare
outwork
bieżnia, kierat dla koni
inizia ad imparare
treadmill
przekonujący
inizia ad imparare
compelling
nieistotny, niezwiązany z tematem
inizia ad imparare
irrelevant
Rozwiązać
inizia ad imparare
Resolve
niespójny
inizia ad imparare
inconsistent
pozornie
inizia ad imparare
seemingly
konsekwentnie w czasie
inizia ad imparare
consistently over time
podstępny
inizia ad imparare
sneaky
szansa
inizia ad imparare
odds
kompletność
inizia ad imparare
completeness
zaprzeczać
inizia ad imparare
contradict
tolerować, wytrzymać z kimś, cierpliwie cos znosić
inizia ad imparare
put up with
tłumy ludzi
inizia ad imparare
loads of people
urzędnik państwowy
inizia ad imparare
civil servant
urzędnicy miejscy
inizia ad imparare
city officials
rozmieścić
inizia ad imparare
deploy
łagodzić: uśmierzać
inizia ad imparare
relieve
sztywność
inizia ad imparare
rigidity
niemowa
inizia ad imparare
dumb
pozostałości popiołu
inizia ad imparare
remnants of ash
gatunek
inizia ad imparare
species
twardziel
inizia ad imparare
badass
odpusty
inizia ad imparare
indulgences
kontynuować
inizia ad imparare
pursue
wszechmocny
inizia ad imparare
almighty
pozwala
inizia ad imparare
enables
wysmiewać się z kogoś
inizia ad imparare
deride sb/sth
rozpętać
inizia ad imparare
unleash
Przyzwyczaiła ich do tego
inizia ad imparare
She made them got used to
uzależniony od czegoś
inizia ad imparare
addicted to sth
zadurzyć się w kimś
inizia ad imparare
have a crush on someone
Rich pepole = Bogaci
inizia ad imparare
Rich pepole = The rich
jak i jak
inizia ad imparare
as and like
like my husband he helps me a lot - tak samo jak mój maz, dużo mi pomoga
as my husband he helps me a lot - jako mój mąż mi dużo pomaga (to o osobie, która pełnią ta rola) np. as your friend... - jako Twój przyjaciel
prędzej czy później
inizia ad imparare
sooner or later
zepsuty do szpiku kości
inizia ad imparare
rotten to the core
Zaraz wyjdę
inizia ad imparare
I'm about to... leave
I'm about to go out - zaraz wychodze
przepłacać
inizia ad imparare
pay through the nose
nie mogę się oprzeć
inizia ad imparare
I can't resist
nieodparty
inizia ad imparare
irresistable
tak naprawdę
inizia ad imparare
as a matter of fact
odporny
inizia ad imparare
immune
korekta
inizia ad imparare
proofreading
próżnowanie, lenistwo, bezczynność
inizia ad imparare
idelness
laik
inizia ad imparare
layman
godność
inizia ad imparare
dignity
cel
inizia ad imparare
a target
znaczący
inizia ad imparare
significant
wystarczający
inizia ad imparare
sufficient, enough
trudność w / z
inizia ad imparare
difficulty in/with
rzadki (o gatunku)
inizia ad imparare
rare
rzadko
inizia ad imparare
rarely
namyślać się
inizia ad imparare
make up one's mind
szansa
inizia ad imparare
odds
pułapki
inizia ad imparare
pitfalls
chodnik
inizia ad imparare
pavement
lekkomyślny
inizia ad imparare
reckless
jądro półleżące
inizia ad imparare
nucleus accumbens
silna potrzeba
inizia ad imparare
urge
brać po kimś
inizia ad imparare
take after sb
trudności w zrobieniu czegoś
inizia ad imparare
difficulty doing sth
wzajemnie
inizia ad imparare
each other
one another- dot. kilku osób np. they treat badly one another
przy dwóch osobach
zapobiegł od
inizia ad imparare
prevented from
wychowywać
inizia ad imparare
bring up
brought - brought
lodowisko
inizia ad imparare
ice rink
haczykowaty
inizia ad imparare
hooked
od tego momentu
inizia ad imparare
from that on
po kolei do
inizia ad imparare
in turns to
rozpłakać sie
inizia ad imparare
break into tears
nie zgadzać się z czymś
inizia ad imparare
disapprove of sth
kara
inizia ad imparare
1. penalty 2. punishment
przypominać komuś
inizia ad imparare
remind sb of sb
przypomnieć komuś, żeby coś zrobił
inizia ad imparare
remind someone to do something
poronienie
inizia ad imparare
miscarriage
od teraz (w czasie przeszyłm czyli od wtedy)
inizia ad imparare
from than on
co trzy godziny
inizia ad imparare
every three hours
w porze lunchu, w porze kolacji itp.
inizia ad imparare
at lunchtime, at dinner time etc.
robić na zmianę coś
inizia ad imparare
to take turns to do sth
przypomnieć o
inizia ad imparare
remind of
czyli on przypomina mi mojego tatę
he reminded me of my father
przynęta na ryby
inizia ad imparare
bait for fish
opłata pocztowa
inizia ad imparare
postage
pogorszenie
inizia ad imparare
deterioration
płynnie
inizia ad imparare
seamlessly
niezliczoną ilość razy
inizia ad imparare
countless times
gra aktorów
inizia ad imparare
acting
kochać / nienawidzić każdej minuty czegoś
inizia ad imparare
love/hate every minute of something
istoty ludzkie
inizia ad imparare
human beings
na wypadek gdyby
inizia ad imparare
in case of
uczciwość
inizia ad imparare
honesty
jak również
inizia ad imparare
as well as
podjąć coś, coś zacząć nowego: np. sport, praca
inizia ad imparare
take up
złość
inizia ad imparare
spite
poronienie / poronienie
inizia ad imparare
miscarry/ miscarriage
spojrzeć na kogoś z szacunkiem
inizia ad imparare
look up to sb
śmiał się do rozpuchu, do lez
inizia ad imparare
laught one's head off
gratulować komuś z powodu czegoś
inizia ad imparare
congratulate somebody on something
osłabia nastrój
inizia ad imparare
dampens the mood
Obelgi
inizia ad imparare
insults
przeciwnie
inizia ad imparare
contrary
nieuchronnie
inizia ad imparare
inevitably
przeciwność losu
inizia ad imparare
adversity
Nie do pobicia
inizia ad imparare
Unbeatable
ściganie
inizia ad imparare
pursuit
wymienić coś na coś innego
inizia ad imparare
exchange sth for sth else
związany z
inizia ad imparare
associated with
w odniesieniu do
inizia ad imparare
relatig to
załączonym do
inizia ad imparare
attached to
niemniej jednak
inizia ad imparare
nevertheless
lubiący
inizia ad imparare
fond of
chętny na coś
inizia ad imparare
keen on sth
chętny do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
eager to do sth
zadowolony z
inizia ad imparare
pleased with
patrzeć na coś
inizia ad imparare
look into sth
widok w lustrze
inizia ad imparare
view in the mirror
zgoda na
inizia ad imparare
consent to
zatwierdzać
inizia ad imparare
approve of
zgadzać się z
inizia ad imparare
agree with
wyłącznie
inizia ad imparare
solely
targować się
inizia ad imparare
haggle
wyraźnie
inizia ad imparare
plainly
poradził
inizia ad imparare
advised to
wykonać, zastosować
inizia ad imparare
carry out
przejąć obowiązki od kogoś
inizia ad imparare
take over duties from sb
ostry, przenikliwy (o bólu)
inizia ad imparare
severe
jest pewne, że coś będzie
inizia ad imparare
to be sure to do sth
you are sure to succeed - na pewno Ci się powiedzie.
częsty widok
inizia ad imparare
common sight
tak jak
inizia ad imparare
just as
zgadzać się z kimś
inizia ad imparare
agree with
zgadzać się na coś
inizia ad imparare
agree on something
W związku z tym
inizia ad imparare
Hence
przyplyw
inizia ad imparare
surge
rozwesel mnie/ podnieść mnie na duchu
inizia ad imparare
chear me up/lift my mood
przedobrzyć
inizia ad imparare
overdo
opuszczony
inizia ad imparare
desolate
nie dowierzać komuś
inizia ad imparare
disbelieve
gatunki - gatunki
inizia ad imparare
species - species
l. mnoga gatunki
średnio
inizia ad imparare
onaverage
average - średnie
zanikać
inizia ad imparare
fade away
stać na
inizia ad imparare
afford to
mieć dość
inizia ad imparare
fed up with sth
wyruszać
inizia ad imparare
set off
wycieczka
inizia ad imparare
excursion
pokonać
inizia ad imparare
defeat
poszedł
inizia ad imparare
went off
roztrzepany, roztargniony, nieuważny
inizia ad imparare
giddy, distracted, inattentive
roztrzepany, roztargniony
inizia ad imparare
absent-minded
cierpieć
inizia ad imparare
to be on pain
dawać się zdejmować/spadać, udać się odnieść sukces, powieść sie
inizia ad imparare
come off
pomachają nam
inizia ad imparare
wave to us
odwrotność
inizia ad imparare
reciprocal
zasługa
inizia ad imparare
merit
słyszeć o kimś / czymś
inizia ad imparare
hear of somebody / something
generalnie czy słyszałeś w ogóle o czymś
usłyszeć o czymś
inizia ad imparare
hear about something
jakieś newsy
prześladowane
inizia ad imparare
bullied
gdyby nie ty
inizia ad imparare
if it weren't for you
sugerować
inizia ad imparare
suggest doing sth
w czyimś imieniu
inizia ad imparare
on somebody's behalf
Urzec
inizia ad imparare
captivate
czara się przelała, ostatnia kropla która przelała czarę goryczy
inizia ad imparare
last straw
wiazac koniec z końcem
inizia ad imparare
make ends meet
zareagować na
inizia ad imparare
react to
z wyjątkiem, oprócz
inizia ad imparare
except for, apart from
próba
inizia ad imparare
attempt
podejmować próby
inizia ad imparare
make attempts
zapewniać
Musimy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo.
inizia ad imparare
ensure
We need to ensure safety to the citizens.
znaczenie czegoś
inizia ad imparare
significance of sth
znaczenie, znaczenie
inizia ad imparare
significance, importance
wyświęcony
inizia ad imparare
ordained
Wykręcając się
inizia ad imparare
cranking out
glupi, niemowa, niemy
inizia ad imparare
dumb
zastąpione
inizia ad imparare
overriden
Szarpnięcie, szarpać
inizia ad imparare
Jerk
forsa, ciasto przed upieczeniem
inizia ad imparare
dough
wymowa: dau
spowodować
inizia ad imparare
bring about
dokuczanie
inizia ad imparare
teasing
przynęta
inizia ad imparare
bait
szukać dziury w całym, czepiać się
inizia ad imparare
find fault with sb / sth
podwieźć kogoś
inizia ad imparare
give sb a lift
nieszczęśliwy
inizia ad imparare
unfortunate
zdolność
inizia ad imparare
ability
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
inizia ad imparare
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
upartość; nieustępliwość
inizia ad imparare
stubbornness; uncompromising attitude
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
mechanizm
inizia ad imparare
mechanism
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
inizia ad imparare
length
I measured the length of the room.
być zaprzysiężonym
inizia ad imparare
to have been sworn
tajemniczy
Joe jest bardzo tajemniczy - myślę, że zaplanował wielką niespodziankę.
inizia ad imparare
secretive
Joe is being very secretive - I think he has a big surprise planned.
nieuprzejmy
inizia ad imparare
unpolite
oklaskiwać kogoś
inizia ad imparare
applaud sb
oklaski
inizia ad imparare
applause
bezsensowne zabijanie
inizia ad imparare
unsense killing
nieśmiałość, niepewność
inizia ad imparare
shyness, uncertainty
bohaterstwo, heroizm
inizia ad imparare
heroism, heroism
rozwijać
Firma bardzo się rozwinęła.
inizia ad imparare
expand
The company has expanded greatly.
polegać
inizia ad imparare
rely
inwestycje
inizia ad imparare
investments
samotność
inizia ad imparare
loneliness
dzieciństwo
inizia ad imparare
childness
proces sądowy
inizia ad imparare
trial
zatrzymani
inizia ad imparare
detainees
więzień
inizia ad imparare
detainee
waleczność, odwaga
inizia ad imparare
bravery
pojawił się
inizia ad imparare
turned up
skazany na
inizia ad imparare
sentenced to
wyrok więzienia
inizia ad imparare
prison sentence
utrata korzyści
inizia ad imparare
loss of benefis
zareagować na
inizia ad imparare
react to
informator
inizia ad imparare
informant
wcielenie piękna
inizia ad imparare
impersonation of beauty
zatrzymanie
inizia ad imparare
detainment
być dumnym z czegoś
inizia ad imparare
to take pride in sth
strata
inizia ad imparare
loss
lose - stracić, lost- stracony, zgubiony
pomysłowość
inizia ad imparare
ingenuity
szydzić
inizia ad imparare
deride
rozczarowany czymś
inizia ad imparare
disappointed with sth
albo jeśli kimś: disappointed in sb
porządny, przyzwoity
Simon to porządny gość. Ma jasną hierarchię wartości moralnych.
inizia ad imparare
decent
Simon is a decent guy. He has a clear hierarchy of moral values.
dowiedzieć się o
inizia ad imparare
find out about
To były dni/to były czasy
inizia ad imparare
Those were the days.
gdyby nie to
inizia ad imparare
if it weren't for
a w przyszłości: if it hadn't been for her...
ona jest w swoim żywiole
inizia ad imparare
she is in her element
gdyby nie ty
inizia ad imparare
if it weren't for you
gdyby nie twoja pomoc
if it hadn't been for your help
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
inizia ad imparare
within
I'll be there within half an hour.
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
inizia ad imparare
a friend in need is a friend indeed
winowajca
inizia ad imparare
culprit
losowy
inizia ad imparare
random
uchwycić
Terry'emu udało się uchwycić na zdjęciu piękny zachód słońca.
inizia ad imparare
capture
Terry was able to capture the beautiful sunset on camera.
dane dotyczące naciśnięć klawiszy
inizia ad imparare
keystroke data
kwalifikacje / referencje
inizia ad imparare
credentials
ofiara
inizia ad imparare
victim
odjeżdżać w kierunku (miejsce)
Rano moja sąsiadka odjechała w kierunku centrum miasta.
inizia ad imparare
leave for (place)
In the morning my neighbour left for the city center.
błędnie
inizia ad imparare
mistakenly
służy do
inizia ad imparare
serves to
serves you right - dobrze ci tak
przeciążenie
inizia ad imparare
overloading
maskowany
inizia ad imparare
cloaked
istotne dla
inizia ad imparare
relevant to
pod
inizia ad imparare
beneath
dostać się pod to
inizia ad imparare
get beneath it
wyparty
inizia ad imparare
ousted
zebrać się
inizia ad imparare
muster up
zdumiony
inizia ad imparare
flabbergasted
Niedobór
inizia ad imparare
Scarcity
Nic nie trwa wiecznie
inizia ad imparare
Nothing lasts forever
osadzony
inizia ad imparare
embedded
pilnować czegoś
inizia ad imparare
keep a close eye on sth
czkawka
inizia ad imparare
hiccup
rzodkiewka
inizia ad imparare
radish
koszerny
inizia ad imparare
kosher
ból gardła
Nie pij zimnego piwa jeśli boli cię gardło.
inizia ad imparare
sore throat
Don't drink cold beer if you have a sore throat.
szaleć
inizia ad imparare
splurged
pociągający
inizia ad imparare
appealing
zrezygnować ze stania
inizia ad imparare
forgo standing
przeciwny
inizia ad imparare
opposed
żylaki
inizia ad imparare
varicose veins
przejścia
inizia ad imparare
aisles
zaśmiecony
inizia ad imparare
littered with
sposób kuszący
inizia ad imparare
manner of enticing
ścigający
inizia ad imparare
pursuing
krawat do włosów
inizia ad imparare
hair tie
wiązać włosy
inizia ad imparare
hair tie
torebki
inizia ad imparare
purses
ślubował
inizia ad imparare
vowed
udał się do
inizia ad imparare
headed off to
dogadywać się dobrze z
inizia ad imparare
get on well with
łańcuch znaków
Łańcuchy znaków są wprowadzane w cudzysłowie.
inizia ad imparare
string
Strings are enclosed in quotation marks.
wdrożenie
inizia ad imparare
rollout
dodać
inizia ad imparare
append
spędzać, wydawać
W zeszłym miesiącu wydali za dużo pieniędzy.
inizia ad imparare
spend - spent - spent
They spent too much money last month. or I spent a weekend in the country side.
bliskość do
inizia ad imparare
proximity to
dojrzały do...
inizia ad imparare
ripe for
skraj wyginięcia
inizia ad imparare
brink of extinction
skraj załamania
inizia ad imparare
brink of collapse
skraj
inizia ad imparare
brink of
Różnorodność
inizia ad imparare
Diversity
fragmenty
inizia ad imparare
snippets
rosnąco
inizia ad imparare
ascending order
umrzeć do
inizia ad imparare
dying to
fragmenty
inizia ad imparare
snippets
Jednostka
inizia ad imparare
Entity
źle widziane
inizia ad imparare
frowned upon
kwalifikacje / referencje
inizia ad imparare
credentials
brudny
inizia ad imparare
mucky
torebka na kosmetyki / kosmetyczka
inizia ad imparare
vanity case
ustawienie
Ustawienie silnika poprawia wrażenia z jazdy, redukując wibracje.
inizia ad imparare
alignment
Engine alignment improves your boating experience by reducing vibration.
wydaje się
inizia ad imparare
seem to
wydają się dziecinni dla innych
inizia ad imparare
seem childish to others
wycierać
inizia ad imparare
wip
zdarta płyta(o kimś kto coś powtarza)
inizia ad imparare
broken record
sportretowanie
inizia ad imparare
portrayal
poczucie osiągnięcia
inizia ad imparare
sense of achievement
wina / wina
inizia ad imparare
fault / blame
na korzyść
inizia ad imparare
in favour of
być przychylnym
inizia ad imparare
to be in favour with
niepotrzebnie
inizia ad imparare
needlessly
nie trzeba dodawać, że...
inizia ad imparare
needless to say
odłożyć coś
inizia ad imparare
put sth off
wyjezdzac
inizia ad imparare
leave for
pufa
inizia ad imparare
pouf
po to aby
inizia ad imparare
so that
z dnia na dzień
Sukces nie dzieje się z dnia na dzień.
inizia ad imparare
overnight
Success doesn't happen overnight.
zamiar
inizia ad imparare
intent
zasadnicze
inizia ad imparare
principled
pożądanie pieniędzy
inizia ad imparare
lusted after money
gonić za
inizia ad imparare
chase after
podsłuchiwać kogoś
inizia ad imparare
eavesdrop (Eve - dr) on sth/someone
zazdrosny
Był zazdrosny o sukces brata.
inizia ad imparare
envious
He was envious of his brother's success.
komponować
inizia ad imparare
compose
w groszki
Możemy przewiązać pudełko tą czerwoną wstążką w groszki.
inizia ad imparare
spotted
We can tie the box with this red spotted ribbon.
chcąc nie chcąc
inizia ad imparare
willy-nilly
uwalnia się
inizia ad imparare
frees up
cenny
inizia ad imparare
precious
uchwycić
Terry'emu udało się uchwycić na zdjęciu piękny zachód słońca.
inizia ad imparare
capture
Terry was able to capture the beautiful sunset on camera.
wysiadywać jaja
inizia ad imparare
incubate
niezawodny
inizia ad imparare
foolproof
odroczony
inizia ad imparare
deferred
rozcieńczony
inizia ad imparare
diluted
przytulić się
inizia ad imparare
snuggel
dojeżdżać do pracy
inizia ad imparare
commute to work
łóżeczko dziecięce
inizia ad imparare
crib bed
kosztem
inizia ad imparare
at the expense of
np. kosztem dziecka
zakresy
inizia ad imparare
ranges
rozbieżność
Istniała rozbieżność między liczbą sprzedanych produktów, a ilością pieniędzy w kasie.
inizia ad imparare
discrepancy
There was a discrepancy between the number of products sold and the amount of money in the till.
błędna pisownia
inizia ad imparare
misspelling
hodować
Utrzymuję się z hodowli psów - głównie mopsów, ale również jamników.
inizia ad imparare
breed
I breed dogs for a living. Mostly pugs, but also some dachshunds.
wpaść na coś, wymyślić coś
Wpadłem na świetny pomysł. Pojedźmy wszyscy razem na wakacje!
inizia ad imparare
come up with
I've come up with a brilliant idea. Let's all go on holiday together!
nadmuchany
inizia ad imparare
inflated
paskudniejszy
inizia ad imparare
nastier
mało prawdopodobny
Jest mało prawdopodobne, że mu się powiedzie, jeśli nie będzie się uczyć.
inizia ad imparare
unlikely
It's unlikely that he will succeed if he doesn't study.
pod rosnącą presją
inizia ad imparare
under increasing pressure
podekscytować się
inizia ad imparare
get excided about
w towarzystwie
inizia ad imparare
companied by
mieć czegoś dość
inizia ad imparare
to be fed up with something
marszczyć brwi
inizia ad imparare
frown
przymknąć oko na coś
inizia ad imparare
to turn a blind eye to sth
być dumnym z czegoś
inizia ad imparare
to take pride in sth
skarcić, zbesztać
inizia ad imparare
to rebuke
wzruszyć ramionami
inizia ad imparare
to shrug
nie do zniesienia
inizia ad imparare
unbearable
to jest rodzinne
inizia ad imparare
it runs in the family
podjąć środki ostrożności
inizia ad imparare
take precautions
od czego zacząć
inizia ad imparare
where to start from
zakłopotany
inizia ad imparare
perplexed
ładowanie
inizia ad imparare
goading
przeszkadzać komuś/czegoś
inizia ad imparare
be in the way of sb/sth
trwało
inizia ad imparare
went on
spuchnąć / spuchnięty
inizia ad imparare
swell / swollen
to jest rodzinne
inizia ad imparare
it runs in the family
potępiać
inizia ad imparare
condemn
szlachetny
inizia ad imparare
noble
przyzwoity
inizia ad imparare
decent
samolubny, egoistyczny
inizia ad imparare
selfish, selfish
ciężar
inizia ad imparare
burden
poświęcony czemuś
inizia ad imparare
sacred
przyzwoity
inizia ad imparare
decent
szlachetny
inizia ad imparare
noble
trzymanie w tajemnicy
inizia ad imparare
keeping quiet
nieliczni
inizia ad imparare
few
przyciągnie
inizia ad imparare
attract
pogodzić się z czymś
inizia ad imparare
come to terms with
oszczędzać
inizia ad imparare
to save
zazwyczaj / zwykle
inizia ad imparare
usually / usually
wrogi
inizia ad imparare
hostile
przejęzyczyć się
inizia ad imparare
slip of the tongue
na zdjęciach
inizia ad imparare
in the photos
nuda
inizia ad imparare
boredom
dotrzymywać kroku
inizia ad imparare
keep up with
urządzenia
inizia ad imparare
appliances
istotny
inizia ad imparare
vital
rzekomy
inizia ad imparare
alleged
uznanie
inizia ad imparare
recognition
samozachowawczy
inizia ad imparare
self-preservation
hołd
inizia ad imparare
paid tribute
pozbawiać kogoś czegoś
inizia ad imparare
to deprave SB of sth
przeciętność
inizia ad imparare
mediocrity
uzasadniać coś, gwarantować
inizia ad imparare
to warrant sth
świnka morska
inizia ad imparare
guinea-pig
ekspert w dziedzinie lub w temacie
inizia ad imparare
an expert on or in
chętny na coś
inizia ad imparare
to be keen on sth/sb
lubiący
inizia ad imparare
to be fond of sth
wyróżniać się
inizia ad imparare
stand out
Nie mogę znieść czegoś
inizia ad imparare
I can't stand sth
spróbować czegoś
inizia ad imparare
have a go at something
być dumnym z czegoś
inizia ad imparare
take pride in sth
nie pochwalać
inizia ad imparare
disapprove of sth
namiętny
inizia ad imparare
passionate
być obojętnym
inizia ad imparare
to be indifferent
wstydzi się, zażenowany lekko
inizia ad imparare
ashamed of
byc takim niewyraźnym, czuć się niewyraźnie, źle
inizia ad imparare
be under the weather, feel under the weather
być wartym zrobienia czegoś
inizia ad imparare
to be worth doing sth
narażać na niebezpieczeństwa
inizia ad imparare
to an danger
zachowaj spokój
inizia ad imparare
keep once composure
stos
inizia ad imparare
pile
weź się w garść
inizia ad imparare
take a grip
mieć pustkę w głowie
inizia ad imparare
to go blank
Piętak, żeby nie przywiązywać wagi do czegoś co nie jest istotne
inizia ad imparare
rember to keep things in perspective
trafić w sedno
inizia ad imparare
nail it
wiercić się, kręcić być niespokojnym
inizia ad imparare
fidget
to się opłaca
inizia ad imparare
it pays off
stawiać opór, opierać się np. nie mogę się oprzeć czemuś
inizia ad imparare
to resist sth
marszczysz brwi na kogoś, spojrzeć spod łba
inizia ad imparare
frown at somebody
praktykować to, co głosisz
inizia ad imparare
practice what you preach
oczekiwać, że ktoś zrobi coś
inizia ad imparare
expect sb to do sth
popełnić samobójstwo
inizia ad imparare
comit a suicide
pocieszyć kogoś
inizia ad imparare
to comfort sb
znośny / nie do zniesienia
inizia ad imparare
bearable / unbearable
zwróć uwagę na, proszę zauważyć, że..., zauważ że
inizia ad imparare
mind you
przemawia coś do kogoś
inizia ad imparare
apeal to
dążyć do czegoś
inizia ad imparare
strive to do sth
drobny, nieistotny, małostkowy
inizia ad imparare
petty
wart zachodu (czegos)
inizia ad imparare
worthwhile
oczekiwać, wyobrażac, wyprzedzać fakty
inizia ad imparare
anticipate
potępiać za coś
inizia ad imparare
to condemn for something
zajdzie daleko w życiu
inizia ad imparare
goas a long way
odzyskaj to
inizia ad imparare
retrive it
handlowałeś
inizia ad imparare
you traded in
wyrosnąć z czegoś
inizia ad imparare
to grow out of something
wykorzystać okazję
inizia ad imparare
seize the opportunity
jedyny, jedynie
inizia ad imparare
sole, solely
utrzymuj pozory
inizia ad imparare
keep up appearances
być posłusznym
inizia ad imparare
obey
posłuszny / nieposłuszny
inizia ad imparare
obedient / disobedient
nuda, znudzenie
inizia ad imparare
boredom, boredom
wykrwawić
inizia ad imparare
bleed
być w stanie zaprzeczenia
inizia ad imparare
to be in denail
rewolucyjny
inizia ad imparare
revolutionary
bezstronna
inizia ad imparare
impartial
poczucie spokoju, pogody ducha
inizia ad imparare
sens of serenity
oczekiwana długość życi
inizia ad imparare
life expectancy
zrób stratę / zysk
inizia ad imparare
make a loss / profit
wzrok
inizia ad imparare
sight
zobaczyć/ujrzeć
inizia ad imparare
catch sight of something
spacerówka
inizia ad imparare
stroller
znosić cos / godzić się na coś
inizia ad imparare
to put up with
zasnąć / zasnąć / skinąć głową, odlecieć, odpłynąć
inizia ad imparare
doze off/drop off/nod off
ten drugi
inizia ad imparare
the latter
były
inizia ad imparare
the former
maluch (dziecko od 1 do 3 lat)
inizia ad imparare
toddler (child from 1 to 3 years)
niewiarygodny, nieprawdopodobny (przymitnik)
inizia ad imparare
unbelievable
niewiarygodnie (przysłówek)
inizia ad imparare
unbelievably (adverb)
analfabeta
inizia ad imparare
illiterate
uosobienie, ucieleśnienie np. piękna
inizia ad imparare
personification
to jest jak
inizia ad imparare
it feels like
wyznacz swój cel
inizia ad imparare
tind your purpose
uzyskać jasność
inizia ad imparare
get clarity on
uzdrowić
inizia ad imparare
heal
poznać kogoś
inizia ad imparare
get to know someone
dotrze o
inizia ad imparare
arrive at
na co dzień
inizia ad imparare
on daily basis
Zastwnowic się nad czymś, przemyśleć
inizia ad imparare
Think sth over
przypadkiem podsłuchać
inizia ad imparare
overhear
mieć cos po kimś
inizia ad imparare
take after sb
Podsłuchiwać
inizia ad imparare
Eavesdrop
miska
inizia ad imparare
a bowl
Stawiam
inizia ad imparare
I'm putting up
opiekuj się zwierzętami
inizia ad imparare
tend to the animals
zarozumiały
inizia ad imparare
conceited
obelżywe wibracje
inizia ad imparare
abusive vibes
stracić cierpliwość
inizia ad imparare
lose patience
wyświadczyć komuś przysługę
inizia ad imparare
do someone a favor
niewdzięczny
inizia ad imparare
ungrateful
wroga postawa
inizia ad imparare
hostile attitude
skok rozwojowy
inizia ad imparare
growth spurt
wykorzystać cos
inizia ad imparare
take advantage of
bajka na dobranoc
inizia ad imparare
bedtime story
bajka dla dzieci, kreskówka
inizia ad imparare
children's fairy tale, cartoon
pleśń
inizia ad imparare
mold
zaburzenia serca
inizia ad imparare
cordiac abnormalities
przyczepa
inizia ad imparare
trailer
jaszczurka
inizia ad imparare
lizard
Wydra europejska
inizia ad imparare
European otter
łasiczka
inizia ad imparare
weasel
żubr
inizia ad imparare
European bison
dzik
inizia ad imparare
wild boar
poddanie się
inizia ad imparare
surrender
zdolny do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
capable of doing sth
obok siebie
inizia ad imparare
next to each other
rozkładana kanapa
inizia ad imparare
pull-out couch
Wyspy Zielonego Przylądka
inizia ad imparare
Cape Verde Islands
bycie podłym dla innych
inizia ad imparare
being mean to others
stłumić
inizia ad imparare
supress

Devi essere accedere per pubblicare un commento.