słówka artykuł

 0    30 schede    piotrekzuchowicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
operatorzy sieci komórkowych
inizia ad imparare
cellular providers
angażujący
inizia ad imparare
involving
rozpowszechniony/ powszechny
inizia ad imparare
widespread
odkrywczy
inizia ad imparare
revealing
pomiar
inizia ad imparare
measurement
narażenie / ekspozycja
inizia ad imparare
exposure
ćwierkanie/szczebiot
inizia ad imparare
chirp
Istotnie/głównie
inizia ad imparare
Essentially
zabezpieczenie
inizia ad imparare
containment
rozkładanie
inizia ad imparare
unfolding
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
inizia ad imparare
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
egzekwowanie prawa
inizia ad imparare
law enforcement
kamień węgielny
inizia ad imparare
cornerstone
szeroki pokos
inizia ad imparare
broad Swatch
przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
inizia ad imparare
venture
This venture was deemed to fail.
wysiłek akademicki
inizia ad imparare
academic effort
przechowywane
inizia ad imparare
stored
nieodłączny
inizia ad imparare
inherent
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
inizia ad imparare
consider
We'll have to consider all pros and cons.
wartościowe
inizia ad imparare
worthwhile
powiązany
inizia ad imparare
associated
główny badacz/śledczy
inizia ad imparare
principale investigator
powszechne blokady
inizia ad imparare
widespread lockdowns
konserwowanie/zachowanie
inizia ad imparare
preserving
ścieżki
inizia ad imparare
Paths
bliskość
inizia ad imparare
proximity
osiągać
inizia ad imparare
achieve
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
inizia ad imparare
approach
I have a positive approach to life.
rachunek, konta relacja
inizia ad imparare
accounts
ustalać
inizia ad imparare
determine

Devi essere accedere per pubblicare un commento.