Słowa na A - 3

 0    23 schede    krzysztofprusinowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
z przodu
Mogłem zobaczyć inny samochów około mili przed nami
inizia ad imparare
ahead
ahead of your time
I could see the other car about half a mile ahead of us.
pomoc
pomoc na rzecz czegoś kogoś
Wysłaliśmy pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi.
inizia ad imparare
assistance, aid
in aid of sb/sth
We sent aid to the earthquake victims.
cel
Naszym celem jest otwarcie biur w Paryżu i Rzymie przed końcem roku.
inizia ad imparare
aim
Our aim is to open offices in Paris and Rome before the end of the year.
bezcelowy ADJ
Bezcelowa dyskusja
inizia ad imparare
aimless
an aimless discussion
powietrze do oddychania
Powietrze było zanieczyszczone przez dym z fabryki
inizia ad imparare
air
The air was polluted by smoke from the factory.
baza lotnicza wojskowa
inizia ad imparare
military air base
materac nadmuchiwany
inizia ad imparare
air-bed
pistolet natryskowy
Ktoś został usunięty z obrazu pistoletem natryskowym.
inizia ad imparare
air-brush
Somebody had been airbrushed out of the picture.
klimatyzacja
W naszych biurach nie można regulować temperatury ani indywidualnie ustawiać ogrzewania i klimatyzacji.
inizia ad imparare
air-conditioning
Our offices have no temperature control or individually adjustable heating and air conditioning.
zrzut na spadochronie (np. żywności)
ONZ zaczęla zrzucać jedzenie do uchodźców.
inizia ad imparare
air drop
The UN has begun making airdrops of food to refugees.
cena biletu lotniczego (jednym slowem)
Skorzystaj z niskiego sezonu cen biletów lotniczych.
inizia ad imparare
airfare
Take advantage of low-season airfares.
odświeżacz powietrza
inizia ad imparare
air freshener
duszny
W pokoju było duszno i gorąco.
inizia ad imparare
airless
The room was hot and airless.
ewakuacja lotnicza
Dwie ofriary zostały ewkuowane.
inizia ad imparare
airlift
Two casualties were airlifted to safety.
linia lotnicza
inizia ad imparare
airline
samolot
inizia ad imparare
a plane
lotnisko
inizia ad imparare
an airport
pas startowy
inizia ad imparare
airstrip
szczelny
inizia ad imparare
airtight
kontroler ruchu powietrznego
inizia ad imparare
an air traffic controller
fale radiowe
inizia ad imparare
airwaves
przewiewny, z dobrą wentylacją
dobrze wentylowany pokój
inizia ad imparare
airy, well-ventilated
airy room
przejście między rzędami krzeseł/ławek
inizia ad imparare
aisle

Devi essere accedere per pubblicare un commento.