sciezka legislacyjna pt 2

 0    20 schede    pusialubileonardo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
projekt ustawy budżetowej - inicjatywa ustawodawcza
inizia ad imparare
Rada Ministrów (projekt musi być przedłożony Sejmowi najpóźniej 3 mies przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego)
projekt ustawy budżetowej - przedmiot ustawy
inizia ad imparare
budżet państwa na dany rok) plan wpływów i wydatóków publicznych)
jprojekt ustawy budżetowej - aka większośc głosów jest wymagana w Sejmie
inizia ad imparare
zwykła więksozść w obecności połowy
ustawa budżetowa - ile dni ma senat na podjęcie uchwały
inizia ad imparare
20 dni na zaproponowanie poprawek - Senat nie może jej odrzucić w całości
ustawa budżeta - wymagana większośc w senacie
inizia ad imparare
zwykła większość w obecności połowy
ustawa budżetowa - prawne konsekwencje nieuchawlenia ustawy przez Sejm
inizia ad imparare
prezydent rp może rozwiązać parlament w ciągu 14 dni jak upłynęły 4 mies od złożenia projektu w sejmie
ustawa buddżetowa - ile dni ma prezydent na podpisanie
inizia ad imparare
7
ustawa budżetowa - czy prezydent może ją zawetować
inizia ad imparare
nie
ustawa budżetowa - czy istnieją szczególne regulacje dot kontroli konstytucyjnoscci ustawy
inizia ad imparare
yes, Wydanie orzeczenia przez TK musi nastąpić w ciągu 2 mies od wniesienia wniosku prezydenta
projekt ustawy o zmianie konstytucji - inicjatywa ustawodawcza
inizia ad imparare
1/5 l. posłów, senat, prezydent
zmiana w konstytucji - jaka wymagana większość w sejmie
inizia ad imparare
2/3 głosów w obecności połowy
zmiana konstytucji - ile dni ma senat na przyjęcie uchwały
inizia ad imparare
60 dni. nie może zgłosić poprawek
zmiana konstytucji - jaka wymagana więksozśc w sejmie
inizia ad imparare
bezwzględna większość w obecności co najmniej połowy
większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się
zmiana w konstytucji - ile dni ma prezydent na podpisanie
inizia ad imparare
21
zmiana w konstytucji - zasady zarządzenia referendum
inizia ad imparare
w ciągu 45 dni od uchwalenia ustawy zmieniającej przepisy z rodziałó I, II lub XII zażądać referendum może 1/5 posłów, senat lub prezydent. Marszałek sejmu zarządza je w terminie 60 dni od złożenia wniosku
zmiana konstytucji - jaka musi być frekwencja
inizia ad imparare
nie ma wymogu, zmiana zostaje przyjeta jesli większośc jest za
zmiana kostytucji - regulacje szczególne dot konstytucyjności
inizia ad imparare
TK może jedynie ocenić procedurę przyjęcia takiej ustawy, ale nie merytoryczną treść tego aktu prawnego
procedury przedratyfikacyjne - rodzaje
inizia ad imparare
duża ratyfikacja, wielka ratyfikacja i mała ratyfikacja
duża ratyfikacja
inizia ad imparare
Sejm i Senat przyjmują ustawę zwykłą większością w której zgadzają się na ratfikację umowy mdowej przez prezydenta. Prezydent może się zwrócić do TK o zgodność z konstytucją takiego aktu.
Duża ratyfikacja - kiedy jest używana?
inizia ad imparare
np. pokoje, sojusze, układy polit i wojskowe, członkostwo RP w org mdowej, znaczne obciązenie panstwa finansowe

Devi essere accedere per pubblicare un commento.