scientific research and discovery

 0    29 schede    ziemniak1234
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zaakceptować
inizia ad imparare
to accept
analiza
inizia ad imparare
analysis
analizować
inizia ad imparare
to analyse (BrE), analyze (AmE)
twierdzenie
inizia ad imparare
assertion
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out / conduct an experiment
współpracować nad projektem
inizia ad imparare
collaborate (with sb) on a project
potwierdzić wyniki badań
inizia ad imparare
confirm findings
konstruować
inizia ad imparare
to construct
grupa kontrolna
inizia ad imparare
control group
kryterium
inizia ad imparare
criterion
odkryć
inizia ad imparare
discover
prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
powtórzyć wyniki czyichś badań
inizia ad imparare
duplicate sb's results
sformułować hipoteze
inizia ad imparare
formulate a hypothesis
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis
hipotetyczny
inizia ad imparare
hypothetical
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
otrzymać
inizia ad imparare
obtain
zjawisko
inizia ad imparare
phenomenon
opublikować
inizia ad imparare
publish
otrzymać nagrode
inizia ad imparare
receive / be awarded a prize
odrzucić
inizia ad imparare
reject
wsparty dowodami
inizia ad imparare
supported by evidence
niesprawdzone obserwacje
inizia ad imparare
untested observations
proch strzelniczy
inizia ad imparare
gunpowder
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
jet engine
mikroczip
inizia ad imparare
microchip
prasa drukarska
inizia ad imparare
printing press
maszyna parowa
inizia ad imparare
steam engine

Devi essere accedere per pubblicare un commento.