safety at work 14

 0    26 schede    Karolinka2007
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
health and safety
inizia ad imparare
zdrowie i bezpieczeństwo
commitee meeting
inizia ad imparare
spotkanie komisji
hand out booklets
inizia ad imparare
rozdaj broszury
discuss the update
inizia ad imparare
omówić aktualizację
guideliness
inizia ad imparare
wytyczne
hazard
inizia ad imparare
zaryzykować
hazard of tripping
inizia ad imparare
ryzyko potknięcia
hazard of slipping
inizia ad imparare
ryzyko poślizgnięcia
wet and slippery floor
inizia ad imparare
mokra i śliska podłoga
noise
inizia ad imparare
hałas
background noise
inizia ad imparare
szum
set guideliness on hazards
inizia ad imparare
ustalać wytyczne dotyczące zagrożeń
warning sign
inizia ad imparare
znak ostrzegawczy
warning
Weather services issued a gale warning.
inizia ad imparare
ostrzeżenie
Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie przed sztormem.
first aid kit
A marine first aid kit is a must on board.
inizia ad imparare
apteczka
Morski zestaw pierwszej pomocy jest koniecznością na pokładzie.
emergency exit
inizia ad imparare
wyjście ewakuacyjne
fire escape
inizia ad imparare
schody przeciwpożarowe
fireproof door
inizia ad imparare
drzwi ognioodporne
fire extinguisher
Is your yacht equipped with a proper marine fire extinguisher?
inizia ad imparare
gaśnica
Czy twój jacht jest wyposażony w odpowiednią gaśnicę morską?
safety equipment
Make sure your yacht is equipped with the best fire and safety equipment.
inizia ad imparare
wyposażenie bezpieczeństwa
Upewnij się, że twój jacht jest wyposażony w najlepsze wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe.
ear plugs
inizia ad imparare
zatyczki do uszu
hard hats
inizia ad imparare
ciężkie kapelusze
safety goggles
inizia ad imparare
okulary ochronne
to comply
inizia ad imparare
przestrzegać
to follow
Mark was really scared, because someone was following him.
inizia ad imparare
śledzić
Marek był przerażony, albowiem ktoś go śledził.
fulfill regulations
inizia ad imparare
spełniają przepisy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.