Ross and his T-shirt

 0    20 schede    slepyszifo3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Potrzebuję porady modowej.
inizia ad imparare
I need some fashion advice.
Jak to wygląda?
inizia ad imparare
How does this look?
Proszę bardzo!
inizia ad imparare
There you go!
Nie wiem kto kandyduje na prezydenta
inizia ad imparare
I don't know who's running for president
Ale to wiem na pewno
inizia ad imparare
But I do know that
Cholera! Mam jutro tę randkę i muszę wyglądać świetnie!
inizia ad imparare
Damnit! I have this date tomorrow night and I have to look cool!
Jak najbardziej możesz pójść z nami.
inizia ad imparare
You're more than welcome to come with us.
Trochę mi dokuczała, jak się ubieram.
inizia ad imparare
She kind of teased me about how I dress.
Przez pomyłkę wziąłem jedną z toreb Rossa.
inizia ad imparare
I took one of Ross' bags by mistake.
Co o tym sądzisz?
inizia ad imparare
What do you think?
Ktoś boi się małej konkurencji?
inizia ad imparare
Somebody is afraid of a little competition?
Jesteś po prostu zazdrosny.
inizia ad imparare
You're just jealous.
Spodoba Ci się.
inizia ad imparare
You're gonna love it.
To było fajne!
inizia ad imparare
So this was fun!
Cieszę się, że w końcu to robimy.
inizia ad imparare
I'm so glad, we're finally doing this.
podnieść
inizia ad imparare
pick up
sieciówka z ubraniami
inizia ad imparare
GAP
wybrać
inizia ad imparare
pick out
Brakuje mojej torby
inizia ad imparare
My bag is missing
randka
Chcesz iść ze mną na randkę?
inizia ad imparare
date
Would you go on a date with me?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.