Rodzaje rymów

 0    25 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
monorym
inizia ad imparare
układ rymowy powtarzający jeden rym we wszystkich wersach utworu; występuje rzadko
rym
inizia ad imparare
powtórzenie jednakowych lub podobnych układów głoskowych w zakończeniach wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w wierszu) lub zdania (w prozie rymowanej)
rymy banalne (oklepane)
inizia ad imparare
rymy oczywiste, utworzone z wyrazów często zestawianych, np. blizna – ojczyzna
rymy bogate
inizia ad imparare
rymy, w których w obrębie przestrzeni rymowej znajduje się dużo głosek, np. – wieszcz
rymy częstochowskie
inizia ad imparare
rymy będące najoczywistszą realizacją rymów banalnych; są charakterystyczne zwłaszcza dla domorosłej poezji
rymy daktyliczne
inizia ad imparare
rymy występujące rzadko, oparte na akcencie proparoksytonicznym (padającym na przedostatnią sylabę), np. robiłbyś – chodziłbyś
rymy dokładne (pełne)
inizia ad imparare
rymy powstające z całkowicie jednakowych współdźwięczności
rymy głębokie
inizia ad imparare
rymy powstałe w wyniku rozszerzenia przestrzeni współdźwięczności na większą część rymowanych wyrazów, np. – ramieniem
rymy gramatyczne
inizia ad imparare
rymy utworzone z wyrazów, których współbrzmienie wynika z identyczności końcówek gramatycznych, np. bawił – zjawił
rymy homonimiczne
inizia ad imparare
rymy oparte na homonimach (wyrazy, które jednakowo brzmią i są jednakowo pisane, ale mają inne znaczenie), wprowadzające rodzaj gry słów
rymy inicjalne
inizia ad imparare
rymy umiejscowione na początku wersu; występują rzadko
rymy końcowe
inizia ad imparare
rymy umiejscowione w klauzulach wersowych (w końcowym odcinku wersu)
rymy męskie
inizia ad imparare
rymy oparte na akcencie paroksytonicznym (akcent pada na ostatnią sylabę), np. stój – zbój
rymy niedokładne (przybliżone)
inizia ad imparare
rymy, które powstają ze współdźwięczności mniej lub bardziej podobnych, ale nie identycznych
rymy niegramatyczne
inizia ad imparare
rymy powstałe z wyrazów różniących się kategorią i formą gramatyczną; zwykle są bardziej wyrafinowane niż rymy gramatyczne, np. nadaremnie – nieskończenie
rymy nieregularne
inizia ad imparare
rymy niepodporządkowane żadnemu wzorcowi układu
rymy okalające
inizia ad imparare
rymy złożone z dwu lub więcej składników łączących co drugi wers utworu według wzorca: abba...
rymy parzyste (dystychiczne)
inizia ad imparare
rymy złożone z dwu składników spinających dwa sąsiednie wersy według wzorca: aabbcc...
rymy przeplatane (krzyżowe)
inizia ad imparare
rymy złożone z dwóch lub więcej składników łączących co drugi wers utworu według wzorca: abab...
rymy regularne
inizia ad imparare
rymy powtarzające się w stałym porządku i w określonych miejscach tekstu; podlegają z góry ustalonemu wzorcowi układu
rymy rzadkie (wyszukane)
inizia ad imparare
rymy, które mają zwracać uwagę niezwykłym doborem słownictwa; najwyrazistsze wśród nich to rymy egzotyczne, posługujące się słowami obcymi (a przez to zwykle trudnymi do zrymowania)
rymy tautologiczne
inizia ad imparare
rymy polegające na powtórzeniu jednakowych wyrazów (o identycznej postaci i tym samym znaczeniu)
rymy ubogie
inizia ad imparare
rymy, słabo współdźwięczne; w obrębie przestrzeni rymowej znajduje się niewiele głosek, np. – dno
rymy wewnętrzne
inizia ad imparare
rymy występujące w środku wersu, najczęściej w średniówce
rymy żeńskie
inizia ad imparare
rymy oparte na akcencie oksytonicznym (akcent pada na przedostatnią sylabę), np. niedziela – karuzela; w polszczyźnie to właśnie te rymy są najnaturalniejsze

Powstanie listopadowe – przyczyny

Powstanie listopadowe – zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy, który wybuchł w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Bunt swoim zasięgiem objął Królestwo Polskie oraz niektóre z ziem zabranych (Litwa, Żmudź i Wołyń). Do powstania doprowadziły takie czynniki jak łamanie konstytucji nadanej przez Rosjan Królestwu Polskiemu, wprowadzenie cenzury oraz zakaz jawnych zgromadzeń. Nasza lekcja pozwala dogłębnie poznać przyczyny konfliktu, jego historię, a także powstanie listopadowe – przebieg. Zapraszamy także do innych naszych lekcji z zakresu historii: ziemie polskie od 1795 roku, Polska pod zaborami, a także najważniejsze daty w historii Polski.

Jak nauczyć się historii powstania listopadowego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

Spróbuj nauki z Fiszkoteką!

57 fiszek zawartych w tej lekcji sprawi, że nie straszny Ci będzie żaden egzamin z historii. Poznasz nie tylko daty i suche fakty historyczne, ale także ciekawostki związane z powstaniem listopadowym. Dodatkowo Fiszkoteka daje możliwość tworzenia swoich własnych, autorskich lekcji. Możesz utworzyć lekcje na dowolny, wybrany przez Ciebie temat i udostępnić ją innym użytkownikom. To świetny sposób dzielenia się wiedzą!

Commenti:

filologos Ha scritto: 2011-06-10 10:26:25
Akcent PROPAROKSYTONICZNY
to taki, który pada NA TRZECIĄ sylabę od końca
(BŁAD: vide 'rymy daktyliczne'), co z resztą podane przykłady bardzo ładnie ilustrują, skąd wnioskuję niewinne przejęzyczenie.

W 'rymach męskich' mamy natomiast o czynienia z akcentem OKSYTONICZNYM, nie paroksytonicznym gdyż pada on właśnie, jak tłumaczy autor NA PIERWSZĄ od końca sylabę (przykłady poprawne)

'Żeńskie rymy' to rymy złożone z PAROKSYTONÓW, czyli wyrazów akcentowanych NA DRUGĄ sylabę od końca.

Generalnie:

licząc od końca wyrazu
akcent

na 1.: OKSYTONICZNY
na 2.: PAROKSYTONICZNY
na 3.: PROPAROKSYTONICZNY

Pozdrawiam serdecznie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.