RO dyżurny PST i PKT

 0    14 schede    Monika1980
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Dyżurnego parku sprzętu technicznego (PST) wyznacza się spośród
inizia ad imparare
podoficerów lub szeregowych zawodowych (marynarzy) grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki, a w wyjątkowych sytuacjach spośród innych żołnierzy.
Dyżurny PST podlega
inizia ad imparare
szefowi sztabu lub innemu wyznaczonemu przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierzowi, a pod względem pełnienia służby oficerowi dyżurnemu jednostki.
Dyżurny PST ma prawo
inizia ad imparare
kontrolowania poprzez dokonywanie lustracji zawartości bagaży osób, wnętrz, bagażników i skrzyń ładunkowych wszelkich pojazdów w obszarze PST, a także badania stanu trzeźwości kierujących pojazdami służbowymi.
Dyżurnemu PST podlega
inizia ad imparare
pomocnik dyżurnego PST, dyżurny punktu kontroli technicznej (PKT) oraz wszyscy żołnierze przebywający w parku sprzętu technicznego, z wyjątkiem jego przełożonych oraz szefa sztabu, szefa szkolenia.
Dyżurny PST odpowiada za
inizia ad imparare
porządek wojskowy i bezpieczeństwo pracy w parku sprzętu technicznego oraz przestrzeganie zasad eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ochrony środowiska naturalnego.
Dyżurny PST nadzoruje
inizia ad imparare
przestrzeganie ustalonego porządku dnia w parku sprzętu technicznego.
Dyżurny PST po zakończeniu pracy
inizia ad imparare
sprawdza stan zabezpieczenia pomieszczeń i odpowiednio do ustaleń wewnętrznych, może przekazać park sprzętu technicznego pod ochronę warty
Czy dyżurny PST jest wojskowym organem porządkowym?
inizia ad imparare
tak
Przekazanie i przyjęcie służby dyżurni PST meldują
inizia ad imparare
oficerowi dyżurnemu jednostki.
Pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT wyznacza się spośród
inizia ad imparare
żołnierzy
Czy funkcje pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT może pełnić jednocześnie jeden żołnierz?
inizia ad imparare
tak, jeżeli warunki na to pozwalają
Pomocnik dyżurnego PST i dyżurny PKT podlegają
inizia ad imparare
dyżurnemu PST i wykonują jego rozkazy.
Gdzie dyżurny PKT odnotowuje wyjazdy i powroty pojazdu?
inizia ad imparare
w „Książce ewidencji wyjazdów i powrotów pojazdów mechanicznych”;
Dyżurny PKT jest zobowiązany meldować
inizia ad imparare
dyżurnemu PST o wszystkich przypadkach wstrzymania wyjazdu pojazdu oraz o nieprawidłowościach stwierdzonych po powrocie pojazdu.

Dyżurni PKT i PST

PKT (park kontroli technicznej) wymaga profesjonalnej obsługi, a co za tym ściśle usystematyzowanych zadań, które pełnić powinien dyżurny. Prawa i obowiązki dyżurnych parku sprzętu technicznego i dyżurnych punktu kontroli technicznej (PST i PKT) wymienione we fiszkach.

RO jednostek technicznych

Regulamin ogólny wojskowych jednostek technicznych musi być ściśle przestrzegany przez wszystkich dyżurnych. Prawa, nadzorowanie, meldunki oraz obowiązki pełnione z trakcie dyżuru w PKT mogą zaważyć na bezpieczeństwie żołnierzy i cywili.

PKT skrót

Wbrew pierwszemu skojarzeniu skrót PKT, wcale nie dotyczy słowa „punkt”, ale pochodzi od „parku sprzętu technicznego”, odpowiadający za łączność i osprzętowanie mundurowych. Dyżurni pkt rzadko mają więc okazję uczestnictwa w bezpośrednich walkach, ale od ich pracy często zależne jest życie kolegów – żołnierzy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.