referencyjne chemia kliniczna

 0    79 schede    wiktorialuczak137
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
albumina
inizia ad imparare
3,5 -5,5 g/dl(35 –55 g/l)
α1-antytrypsyna
inizia ad imparare
85 -210 mg/dl
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
inizia ad imparare
k: 7 –30 U/l m: 10 –55 U/l
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
inizia ad imparare
k: 9 –32U/l m: 10 –40 U/l
Fosfataza zasadowa
inizia ad imparare
k: 35–110 U/l m: 40 –120 U/l
Fosfataza kwaśna
inizia ad imparare
2,5 –10,5U/l
Kinaza kreatynowa
inizia ad imparare
k: 30 –140U/l m: 35 –185 U/l
Kinaza kreatynowa MB (CK-MBmass)
inizia ad imparare
k: ˂4 μg/l m: ˂5 μg/l
Białka surowicy Rozdział elektroforetyczny
inizia ad imparare
Albumina 55 –70% α1-globuliny 1,4 –4% α2 –globuliny 6–11% β1 –globuliny 4–8% β2 –globuliny 2 –4% γ –globuliny9–18%
Białko całkowite
inizia ad imparare
6,0 -8,0 g/dl(60 –80 g/l)
Ceruloplazmina
inizia ad imparare
30 –60mg/dl
Bilirubina bezpośdrenia (sprzężona)
inizia ad imparare
0,1 –0,3 mg/dl
Bilirubina pośrednia
inizia ad imparare
0,2 –0,8 mg/dl
Bilirubina całkowita dorośli
inizia ad imparare
0,3 –1,0 mg/dl
Bilirubina całkowita noworodki
inizia ad imparare
do 24 h -->2,0 –6,0 mg/dl do 48 h --> 6.0 –10 mg /dl 3 –5 dni --> 4,0 –8,0 mg/dl
Białko C-reaktywne -u osób zdrowych
inizia ad imparare
˂5 mg/l
Białko C-reaktywne -początek stanu zapalnego
inizia ad imparare
>10mg/l
RF - czynnik reumatoidalny
inizia ad imparare
˂40 U/ml
Trójglicerydy (TG)-
inizia ad imparare
˂150 mg/dl
Cholesterol całkowity (TC)
inizia ad imparare
˂190 mg/dl
Cholesterol HDL
inizia ad imparare
k: ˃50 mg/dl m:˃40 mg/dl
Cholesterol LDL
inizia ad imparare
<100mg/dl
Cholesterol remnantów
inizia ad imparare
˂35 mg/dl
Apolipoproteina B
inizia ad imparare
˂100 mg/dl
Apolipoproteina A-1
inizia ad imparare
˃125 mg/dl
Chlorki
inizia ad imparare
95 –105 mmol/l
potas (K)
inizia ad imparare
3,8 –5,5 mmol/l
sód (Na)
inizia ad imparare
135 –145 mmol/l
amoniak NH3
inizia ad imparare
10–80 μg/dl
mocznik
inizia ad imparare
2,0 –6,7mmol/l
kreatynina
inizia ad imparare
k: 0,6–1,1 mg/dl m: 0,9 –1,3 mg/dl
Kwaśność miareczkowa
inizia ad imparare
10 –35mmol/24h
Osmolalność surowica
inizia ad imparare
285 –295 mOsm/l
Osmolalność mocz
inizia ad imparare
400 –1200 mOsm/l
kwas mlekowy
inizia ad imparare
0,5 –2,2 mmol/l
Kwas moczowy
inizia ad imparare
k: 2,5 –6,5 mg/dl m: 3,5 –8,5 mg/dl
Luka anionowa (z uwzględnieniem jonów potasu)
inizia ad imparare
16 ± 4 mEq/l
Luka anionowa z pominięciem jonów potasu
inizia ad imparare
12 ± 4 mEq/l
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) wydalanie z moczem
inizia ad imparare
1,5 –1,75 mg/24h
Kwas wanilinomigdałowy (VMA)
inizia ad imparare
˂13,6 mg/24h
Magnez - Mg
inizia ad imparare
0,8-1,2mmol/l
fosfor
inizia ad imparare
0,9-1,6 mmol/l
Wapń całkowity
inizia ad imparare
8,5 –10,5 mg/dl
Wapń zjonizowany
inizia ad imparare
4,5 –5,5 mg/dl
Prolaktyna
inizia ad imparare
1,4 –24,0 ng/ml
Transferyna
inizia ad imparare
k: 250 –380 mg/dl m: 210 –360 mg/dl
żelazo (Fe)
inizia ad imparare
k: 60 –160 μg/dl m: 80–180 μg/dl
TIBC
inizia ad imparare
250 –450 μg/dl
glukoza
inizia ad imparare
70 -99mg/dl -->prawidłowy poziom glukozy na czczo 100 do 125 mg/dl--->nieprawidłowy poziom glukozy na czczo ˃126 mg/dl-->cukrzyc
Hemoglobina glikozylowana HbA1c
inizia ad imparare
do 6,5%całkowitej hemoglobiny pacjenta
Mikroalbumina
inizia ad imparare
20–300 mg/24h
Tyroksyna całkowita (TT4)
inizia ad imparare
5–11 μg/dl
Tyroksyna wolna (FT4)
inizia ad imparare
0,8 –1,5 ng/dl
Tyreotropina (TSH)
inizia ad imparare
2 -10 μU/ml
Antytrombina
inizia ad imparare
20 –35 mg/dl
Fibrynogen
inizia ad imparare
2 –4 g/l
Czas częściowej trobmoplastyny po aktywacji APTT
inizia ad imparare
26 –36 sek
Czas protrombinowy PT
inizia ad imparare
12 –16 sek
PT-INR
inizia ad imparare
2,0 –3,5 sek
Czas trombinowy TT
inizia ad imparare
16 –21 sek
pH
inizia ad imparare
7,36 –7,44
pO2
inizia ad imparare
75 –100mmHg
pCO2
inizia ad imparare
35–45mmHg
HCO3
inizia ad imparare
22 –28 mmol/l
BE
inizia ad imparare
Od 0 ± 2 mmol/l
Saturacja O2 Hemoglobiny
inizia ad imparare
95%
Wydalane z moczem Porfiryny
inizia ad imparare
˂300 nmol/24h
Wydalane z moczem Uroporfiryna
inizia ad imparare
0 -6μg/dl
Wydalane z moczem Koproporfiryna
inizia ad imparare
0 –15 μg/dl
Wydalane z moczem Porfobilinogen
inizia ad imparare
0 –0,2mg/dl
Ludzka gonadotropina kosmkówkowa (hCG) wydalana z moczem dorośli mężczyźni i kobiety nie ciężarne
inizia ad imparare
˂5 mlU/ml
hCG kobiety ciężarne (tydzień) 0,2-1
inizia ad imparare
5 -50 mlU/ml
hCG kobiety ciężarne (tydzień) 1-2
inizia ad imparare
50 –500 mlU/ml
hCG kobiety ciężarne (tydzień) 2-3
inizia ad imparare
100 –5 000 mlU/ml
hCG kobiety ciężarne (tydzień) 3-4
inizia ad imparare
500 –10 000 mlU/ml
hCG kobiety ciężarne (tydzień) 4-5
inizia ad imparare
1 000 –50 000 mlU/ml
hCG kobiety ciężarne (tydzień) 5-6
inizia ad imparare
10 000 –100 000 mlU/ml
hCG kobiety ciężarne (tydzień) 6-8
inizia ad imparare
15 000 –200 000 mlU/ml
hCG kobiety ciężarne (tydzień) 8-12
inizia ad imparare
10 000 –100 000 mlU/ml

Devi essere accedere per pubblicare un commento.