Reakcje organiczne

 0    14 schede    jelly13
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Substytucja/podstawianie
inizia ad imparare
-rodnikowa -elektrofilowa -nukleofilowa
Substytucja rodnikowa
inizia ad imparare
ulegają jej tylko alkany; odczynnikiem atakującym jest rodnik; rodnik najchętniej przyłącza się do atomu C o najwyższej rzędowości
substytucja elektrofilowa
inizia ad imparare
ulegają jej tylko areny; czynnikiem atakującym jest elektrofil
substytucja nukleofilowa
inizia ad imparare
odczynnikiem atakującym jest nukleofil
addycja elektrofilowa
inizia ad imparare
przyłączanie podstawników do atomów węgla połączonych wiązaniem wielokrotnym
eliminacja
inizia ad imparare
usunięcie pary atomów z cząsteczki i utworzenie w ich miejsce wiązania pi
Spalanie całkowite
inizia ad imparare
przy wystarczającej ilości tlenu
półspalanie
inizia ad imparare
przy mniejszej ilości tlenu
spalanie niecałkowite
inizia ad imparare
przy niewystarczającej ilości tlenu
polimeryzacja
inizia ad imparare
reakcja łańcuchowa, polegająca na łączeniu się monomerów w polimery; ulegają jej związki nienasycone; powstaje 1 produkt
polikondensacja
inizia ad imparare
łączenie się małych cząsteczek w duże; ulegają jej związki nasycone; powstają 2 produkty
Kraking
inizia ad imparare
polega na rozrywaniu wiązań w długich łańcuchcach węglowodorów w celu uzyskania kilku mniejszych łańcuchów; ulegają mu alkany, alkeny i alkiny
nitrowanie
inizia ad imparare
rodzaj substytucji elektrofilowej, który polega na zastąpieniu atomu wodoru grupą -NO2
sulfonowanie
inizia ad imparare
rodzaj substytucji elektrofilowej, polegającej na podstawieniu atomu wodoru grupą sulfonową -SO3H

Devi essere accedere per pubblicare un commento.