reakcje językowe

 0    12 schede    O.k
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Innym razem, przepraszam
*Czy pójdziesz ze mną do kina? -Innym razem, przepraszam😞
inizia ad imparare
Another time, sorry
*Would you like to go to the cinema with me? -Another time, sorry
Zwariowałeś?
inizia ad imparare
Are you nuts/crazy?
Nie krępuj się/Śmiało/Proszę
inizia ad imparare
Be my guest
Uspokój się
inizia ad imparare
Calm down
Z pewnością
inizia ad imparare
Certainly (sertenli)
Zmienić zdanie
inizia ad imparare
Change your mind
Rozchmurz się!
inizia ad imparare
Cheer up!
No wejdź/Dawaj!
inizia ad imparare
Come on!
Zdecydowanie
inizia ad imparare
Definitely
Wyświadczyć komuś przysługę
inizia ad imparare
Do somebody a favour
Czy masz coś przeciwko jeśli...?
Czy masz coś przeciwko jeśli otworzę okno?
inizia ad imparare
Do you mind if ...?
Do you mind if I open the window?
Nie ma o czym mówić.
-Nie ma o czym mówić.
*Dziękuję Ci za pomoc!
inizia ad imparare
Don't mention it.
-Don't mention it.
*Thank you for your help!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.