read and vocab 8

 0    31 schede    newka7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zmodyfikować, zmieniać
inizia ad imparare
alter
ASD (zaburzenie ze spektrum autyzmu)
inizia ad imparare
ASD
wybuchowy, nerwowy
inizia ad imparare
bad-tempered
załamać się emocjonalnie
inizia ad imparare
break down emotionally
odlaczyc, rozłączyć
inizia ad imparare
break off
wpadaść na kogoś przypadkiem
inizia ad imparare
bump into sth
hałas, nadmiar dźwięków
inizia ad imparare
buzz of noise
uspokoić się
inizia ad imparare
calm down
charytatywna darowizna
inizia ad imparare
charitable donation
napotkać trudności
inizia ad imparare
come up against sth
porównywalny
inizia ad imparare
comparable
symulacja generowana komputerowo
inizia ad imparare
computer-generated simulation
rozpacz, nieszczęście
inizia ad imparare
despair
niepełnosprawny
inizia ad imparare
disabled
zzerać kogoś od srodka, nie dawac komuś spokoju
inizia ad imparare
eat away at sb
położyć nacisk, podkreślić
inizia ad imparare
emphasise
napotkać problem
inizia ad imparare
encounter a problem
kończyć robiac cos
inizia ad imparare
end up doing sth
zanikać, przemijać
inizia ad imparare
fade away
pasować
inizia ad imparare
fit in
przejść przez coś
inizia ad imparare
go through sth
gogle do rzeczywistości wirtualnej
inizia ad imparare
headset
utrzymać pracę
inizia ad imparare
hold down a job
nadwrażliwość
inizia ad imparare
hypersensitivity
kluczowa sprawa
inizia ad imparare
key issue
załamanie, atak złości
inizia ad imparare
meltdown
neurotypowy
inizia ad imparare
neurotipical
na ekranie
inizia ad imparare
onscreen
ogarnac, owładnąć
inizia ad imparare
overcome
przytłaczający
inizia ad imparare
overwhelming
papierowa serwetka
inizia ad imparare
paper napkin

Devi essere accedere per pubblicare un commento.