Pytania i odpowiedzi

 0    20 schede    julkakost
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy widziałeś ten film?
inizia ad imparare
Have you seen this movie?
Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?
inizia ad imparare
Can I use your phone?
Przeprasza, nie mam przy sobie telefonu
inizia ad imparare
Sorry, I don't have a phone with me
Możesz coś dla mnie zrobić?
inizia ad imparare
Can you do me a fovour?
Oczywiście,że mogę
inizia ad imparare
Of course I can
Możesz mi pomóc?
inizia ad imparare
Can you help me?
Tak, mogę
inizia ad imparare
Yes, I can
Jesteś wolny dziś wieczorem?
inizia ad imparare
You are free tonight?
Tak, nie mam żadnych planów
inizia ad imparare
Yes, I don't have any plans
Jak długo tutaj mieszkałeś?
inizia ad imparare
How long have you lived here?
Mieszkałem tu około 2 lata
inizia ad imparare
I've lived here for about 2 years
Jak było?
inizia ad imparare
How was it?
To było bardzo interesujące
inizia ad imparare
It was very interesting
Ile masz lat?
inizia ad imparare
How old are you?
Mówię trochę po angielsku
inizia ad imparare
I speak a little English
Mówisz bardzo dobrze po angielsku
inizia ad imparare
You speak English very well
Jakie są twoje zainteresowania?
inizia ad imparare
What are your hobbies?
Lubię oglądać filmy fantasy.
inizia ad imparare
I like to watch fantasy movies.
Byłeś tu wcześniej?
inizia ad imparare
Have you been here before?
Jestem tu pierwszy raz
inizia ad imparare
I'm here for the first time

Devi essere accedere per pubblicare un commento.