Przykładowe zdania w Present Perfect have/has jest tylko operatorem

 0    20 schede    englishforeveryone
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I have just finished cleaning the bathroom
inizia ad imparare
Właśnie skończyłem sprzątać łazienkę
She has already come back home
inizia ad imparare
Ona już wróciła do domu
They have just arrived.
inizia ad imparare
Właśnie przybyli.
We've already met.
inizia ad imparare
Już się (wcześniej) spotkaliśmy.
She's just turned 18.
inizia ad imparare
Właśnie skończyła 18 lat.
You are already watched this movie
inizia ad imparare
Oglądałeś już ten film
Have you seen this comedy yet?
inizia ad imparare
Widziałeś już tę komedię?
I haven't seen it yet.
inizia ad imparare
Nie widziałem jej jeszcze.
Have you ever been to Thailand?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek byłeś w Tajlandii?
Have you ever eaten sushi?
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek jadłeś sushi?
Has she ever visited yhe Buckingham Palace
inizia ad imparare
Czy kiedykolwiek odwiedzała Pałac Buckingham
I have never seen such a big building. (All my life)
inizia ad imparare
Nigdy nie widziałem tak dużego budynku. (Całe moje życie)
We have never done it
inizia ad imparare
Nigdy tego nie robiliśmy
I have lived here for two moths
inizia ad imparare
Mieszkam tu przez dwa miesiące
I have lived here since I was born
inizia ad imparare
Mieszkam tu od urodzenia
We have had this car for 5 years
inizia ad imparare
Mamy ten samochód od 5 lat
I have had my driving licence for a year and a half
inizia ad imparare
Mam prawo jazdy od półtora roku
I have learnt in this school since 2015
inizia ad imparare
Uczę się w tej szkole od 2015 roku
I have recently bought a new bike
inizia ad imparare
Niedawno kupiłem nowy rower
I have written 5 emails so far
inizia ad imparare
Do tej pory napisałem 5 e-maili

Devi essere accedere per pubblicare un commento.