Przykładowe zdania w Past Continuous- Czynność trwająca w jakimś momencie w przeszłości- was/were-operator

 0    14 schede    englishforeveryone
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Yesterday at 4 pm I was walking through the park
inizia ad imparare
Wczoraj o 16.00 spacerowałem po parku
I was learning English words all week
inizia ad imparare
Uczyłem się angielskiego przez cały tydzień
She was having a shower while her boyfriend was cooking
inizia ad imparare
Ona brała prysznic, podczas gdy jej chłopak gotował
We were having fun yesterday at the party
inizia ad imparare
Wczoraj bawiliśmy się dobrze na imprezie
They weren't watching TV yesterday at 7
inizia ad imparare
Nie oglądali telewizji wczoraj o 7
Were you washing your car yesterday in the evenibg
inizia ad imparare
Czy myłeś wczoraj swój samochód wieczorem?
Was she cleaning her room all day?
inizia ad imparare
Czy ona sprzątała swój pokój przez cały dzień?
They were listening to music and drinking all night
inizia ad imparare
Przez całą noc słuchali muzyki i pili
I was driving all day aimlessly
inizia ad imparare
Jeździłem cały dzień bez celu
I was surfing the Interenet when somebody called m
inizia ad imparare
Surfowałem po Interenecie, gdy ktoś zadzwonił do m
I was doing my homework when I heard strange noise
inizia ad imparare
Odrabiałem pracę domową, gdy usłyszałem dziwny hałas
They weren't preparing food when I came into the kitchen
inizia ad imparare
Nie przyrządzali jedzenia, kiedy wszedłem do kuchni
She wasn't having a bath when I got home
inizia ad imparare
Nie kąpała się, kiedy wróciłem do domu
I wasn't sleeping when they came.
inizia ad imparare
Nie spałem, kiedy przyszli.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.