Przyimki z czasownikami

 0    25 schede    mateusz887
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
You remind me of my cousin
inizia ad imparare
Przypominasz mi mojego kuzyna
They provided us with the material we needed.
inizia ad imparare
Dostarczyli nam potrzebnego materiału.
I’d like to thank you for coming today.
inizia ad imparare
Dziękuję za dzisiejsze przybycie.
Who do you work for?
inizia ad imparare
Dla kogo pracujesz?
Wait for me! I’m coming.
inizia ad imparare
Zaczekaj na mnie! Idę.
It’s a great offer. Think about it and let me know your decision
inizia ad imparare
To świetna oferta. Pomyśl o tym i daj mi znać swoją decyzję
Pablo is specializing in international law.
inizia ad imparare
Pablo specjalizuje się w prawie międzynarodowym.
Dad paid for the meal and left a tip.
inizia ad imparare
Tata zapłacił za posiłek i zostawił napiwek.
Ana is looking for a job
inizia ad imparare
Ana szuka pracy
Look at this painting. It’s beautiful, isn’t it?
inizia ad imparare
Spójrz na ten obraz. To piękne, prawda?
My Mum looks after our kids after school.
inizia ad imparare
Moja mama opiekuje się naszymi dziećmi po szkole.
I love listening to music.
inizia ad imparare
Kocham słuchać muzyki.
Are you laughing at me?
inizia ad imparare
Śmiejesz się ze mnie?
They insist on meeting us tonight.”
inizia ad imparare
Nalegają na spotkanie z nami dziś wieczorem.
My parents didn’t approve of me leaving university
inizia ad imparare
Moi rodzice nie pochwalili mojego wyjścia z uniwersytetu
He’s 11 years old but he still believes in the Santa
inizia ad imparare
Ma 11 lat, ale nadal wierzy w Świętego Mikołaja
She’s a nurse. She cares for the elderly
inizia ad imparare
Ona jest pielęgniarką. Opiekuje się osobami starszymi
What does your course consist of?
inizia ad imparare
Z czego składa się Twój kurs?
We need to decide on the budget for next year
inizia ad imparare
Musimy zdecydować o budżecie na przyszły rok
I’m not sure if we’ll go out. It depends on the weather.
inizia ad imparare
Nie jestem pewien, czy wyjdziemy. To zależy od pogody.
Our manager has several problems to deal with
inizia ad imparare
Nasz menedżer ma kilka problemów do rozwiązania
Get on! The train is about to leave!
inizia ad imparare
Wsiadać! Pociąg zaraz odjedzie!
We arrived at the museum and got off the bus
inizia ad imparare
Dotarliśmy do muzeum i wysiedliśmy z autobusu?
She got in the cab and it drove off
inizia ad imparare
Wsiadła do taksówki i odjechała
Paul got out of his car and opened the gate
inizia ad imparare
Paweł wysiadł z samochodu i otworzył bramę

Devi essere accedere per pubblicare un commento.