Przedmioty szkolne

 0    57 schede    sandraszewczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zajecia plastyczne
inizia ad imparare
art
biologia
inizia ad imparare
Biology
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
geografia
inizia ad imparare
Geography
history
inizia ad imparare
history
informatyka
inizia ad imparare
IT
matematyka
inizia ad imparare
Maths
zajęcia muzyczno-teatralne
inizia ad imparare
music and drama
wychowanie fizyczne
inizia ad imparare
physical education
fizyka
inizia ad imparare
Physics
język polski
inizia ad imparare
Polish
religia
inizia ad imparare
religious education
przepisywać pracę domową
inizia ad imparare
copy homework
nie zdać egzaminu
inizia ad imparare
fail an exam
dostać niską/najwyższa ocenę
inizia ad imparare
get a low / top mark
przedstawić prezentację
inizia ad imparare
give a presentation
mieć egzamin/podchodzić do egzaminu
inizia ad imparare
have an exam
opuścić lekcje
inizia ad imparare
miss a lesson
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
powtarzać do sprawdzianu
inizia ad imparare
revise for a test
podchodzić do egzaminu
inizia ad imparare
take an exam
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
przerwa szkolna
inizia ad imparare
break
kolega/ koleżanka z klasy
inizia ad imparare
classmate
pora obiadowa, przerwa obiadowa
inizia ad imparare
lunchtime
zeszyt
inizia ad imparare
notebook
wywiadówka
inizia ad imparare
parent's evening
dziedziniec szkolny
inizia ad imparare
playground
uczeń/uczennica
inizia ad imparare
pupil
świadectwo ukończenia szkoły
inizia ad imparare
school certificate
okresowa ocena pracy ucznia
inizia ad imparare
school report
boisko
inizia ad imparare
sports field
rada pedagogiczna
inizia ad imparare
staff meeting
podręcznik
inizia ad imparare
textbook
przedmiot akademicki/artystyxzny
inizia ad imparare
academic/ arts subject
zaleta, korzyść
inizia ad imparare
advantage
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
attend a school
kariera
inizia ad imparare
career
słynny, znany
inizia ad imparare
famous
bezpłatny
inizia ad imparare
free
wykształcenie ogólne
inizia ad imparare
general education
możliwość, okazja, szansa
inizia ad imparare
opportunity
szkoła podstawowa/średnia
inizia ad imparare
primary / secondary school
specjalizować się w czymś
inizia ad imparare
specialise in sth
szkoła państwowa/prywatna
inizia ad imparare
state / private school
utalentowany
inizia ad imparare
talented
koncentrować się na czymś
inizia ad imparare
concentrate on sth
podręcznik elektroniczny
inizia ad imparare
digital textbook
wykonywać projekty przez Internet
inizia ad imparare
do projects online
pytania egzaminacyjne
inizia ad imparare
exam questions
mieć dostęp do
inizia ad imparare
have access to sth
doskonalić swoje umiejętności informatyczne
inizia ad imparare
improve your IT skills
technologie informacyjne
inizia ad imparare
information technology
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
metody uczenia się
inizia ad imparare
learning methods
szukać informacji uczenia się
inizia ad imparare
look for information on the net

Devi essere accedere per pubblicare un commento.